"Minä en käy kirjastossa"
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Hämeenkyrön kirjasto
Kirjaston osoite : 
Kyrönsarventie 16
39100
Kirjaston puhelin : 
050390 4211
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@hameenkyro.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Hamkun
Y-tunnus : 
0132947-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Liisa Mäntylä
Puhelin : 
050-390 4213
Sähköposti : 
liisa.mantyla@hameenkyro.fi
Kuvaus : 

Tarkoituksena on järjestää asiakaskysely, jossa kohteena ovat erityisesti ne hämeenkyröläiset, jotka eivät käytä kirjastoa. Tavoitteena on sekä hankkia tietoa kirjaston perinteisen tiedottamisen perillemenosta ja siitä miten hyvin hämeenkyröläiset tuntevat kirjaston palvelut. Tavoitteena on myös mahdollisuuksien mukaan kehittää sekä tiedotusta että palvelua, jotta uusia asiakkaita saataisiin kirjastoon. 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Tutkimusraportti kirjaston kotisivulla

http://www.hameenkyro.fi/palvelut/kirjasto/palaute/

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Suunnitteluvaiheessa oli tarkoitus lähettää kysely jokaiseen talouteen Hämeenkyrön keskustan ja Kyröskosken alueella. Kun kunnan talousahdingosta kirjoitettiin paikallislehdessä useaan otteeseen, alkoi kyselyn teko tällä tavoin vaikuttaa tuhlailevalta ja huonolta pr:ltä. Kysely päätettiin järjestää haastattelututkimuksena. Kyselyä tekemään palkattiin hämeenkyröläinen kirjastoalan opiskelija Seinäjoen AMK:sta.

Palkkioksi kyselyyn vastanneille annettiin 10 euron lahjakortti. Kyselyn suunnittelu alkoi syksyllä 2013 ja se toteutettiin opiskelijan loma-aikoina joulukuussa ja helmikuussa. Tutkimusraportti käsiteltiin kirjastossa ja myös sivistystoimen johtoryhmässä.

Kyselyn tuloksena oli, että suurin osa niistäkin, jotka eivät kirjastoa käytä, ovat tyytyväisiä kirjaston palveluihin ja tuntevat ne hyvin. Esteet löytyivä paljolti vastaajien omasta arjesta: ajanpuutteesta, muista harrastuksista tai muista tavoista harrastaa lukemista.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Kyselyn lähtökohtana oli ajatus, että kaikki kunnan asukkaat ovat palvelun potentiaalisia käyttäjiä, ja jos tutkitaan palvelua jo käyttäviä, ollaan tutkittavaksi ryhmäksi ennakkoon valittu palveluun jo jossain määrin tyytyväinen kuntalaisryhmä. Kirjaston ei-käyttäjätutkimuksen jälkeen myös Hämeenkyrön kansalaisopisto suorittaa vastaavanlaisen käyttäjätutkimuksen.

Lisätietoa: 

Tutkimuksen toteutustavan muutos aiheutti sen, että suunnitelmavaiheen budjetti muuttui. Suunnitelmassa oli tutkimuskaavakkeen laatiminen itse (omavastuun henkilöstökulut), lomakkeen monistuskustannukset, lähetys- ja palautuskuori, ja Itellalle maksettava korvaus yleisjakelupalvelusta.

Toteutuneessa tutkimuksessa ei postituskuluja ollut, ja haastattelija laati itse kyselylomakkeen, omaa työtä käytettiin vain lomakkeen ja kyselyn kommentointiin ja avustamiseen tarpeen mukaan.

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€2 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€750
Budjetti euroissa yhteensä: 
€2 750
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€1 913
Oma rahoitus yhteensä: 
€113
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€1 800

Perustelumuistio löytyy Hankerekisterin etusivulta Info-palkin alta, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013

 
okm
avi