"Minä en käy kirjastossa"
År 2013 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Hämeenkyrön kirjasto
Bibliotekets adress : 
Kyrönsarventie 16
39100
Bibliotekets telefonnummer : 
050390 4211
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@hameenkyro.fi
ISIL-kod : 
FI-Hamkun
FO-nummer : 
0132947-3
Ansvarsperson : 
Liisa Mäntylä
Telefonnummer : 
050-390 4213
E-post : 
liisa.mantyla@hameenkyro.fi
Projektbeskrivning : 

Tarkoituksena on järjestää asiakaskysely, jossa kohteena ovat erityisesti ne hämeenkyröläiset, jotka eivät käytä kirjastoa. Tavoitteena on sekä hankkia tietoa kirjaston perinteisen tiedottamisen perillemenosta ja siitä miten hyvin hämeenkyröläiset tuntevat kirjaston palvelut. Tavoitteena on myös mahdollisuuksien mukaan kehittää sekä tiedotusta että palvelua, jotta uusia asiakkaita saataisiin kirjastoon. 

Webbsidor, publikationer och material: 

Tutkimusraportti kirjaston kotisivulla

http://www.hameenkyro.fi/palvelut/kirjasto/palaute/

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Suunnitteluvaiheessa oli tarkoitus lähettää kysely jokaiseen talouteen Hämeenkyrön keskustan ja Kyröskosken alueella. Kun kunnan talousahdingosta kirjoitettiin paikallislehdessä useaan otteeseen, alkoi kyselyn teko tällä tavoin vaikuttaa tuhlailevalta ja huonolta pr:ltä. Kysely päätettiin järjestää haastattelututkimuksena. Kyselyä tekemään palkattiin hämeenkyröläinen kirjastoalan opiskelija Seinäjoen AMK:sta.

Palkkioksi kyselyyn vastanneille annettiin 10 euron lahjakortti. Kyselyn suunnittelu alkoi syksyllä 2013 ja se toteutettiin opiskelijan loma-aikoina joulukuussa ja helmikuussa. Tutkimusraportti käsiteltiin kirjastossa ja myös sivistystoimen johtoryhmässä.

Kyselyn tuloksena oli, että suurin osa niistäkin, jotka eivät kirjastoa käytä, ovat tyytyväisiä kirjaston palveluihin ja tuntevat ne hyvin. Esteet löytyivä paljolti vastaajien omasta arjesta: ajanpuutteesta, muista harrastuksista tai muista tavoista harrastaa lukemista.

 

Fortsatta åtgärder: 

Kyselyn lähtökohtana oli ajatus, että kaikki kunnan asukkaat ovat palvelun potentiaalisia käyttäjiä, ja jos tutkitaan palvelua jo käyttäviä, ollaan tutkittavaksi ryhmäksi ennakkoon valittu palveluun jo jossain määrin tyytyväinen kuntalaisryhmä. Kirjaston ei-käyttäjätutkimuksen jälkeen myös Hämeenkyrön kansalaisopisto suorittaa vastaavanlaisen käyttäjätutkimuksen.

Ytterligare information: 

Tutkimuksen toteutustavan muutos aiheutti sen, että suunnitelmavaiheen budjetti muuttui. Suunnitelmassa oli tutkimuskaavakkeen laatiminen itse (omavastuun henkilöstökulut), lomakkeen monistuskustannukset, lähetys- ja palautuskuori, ja Itellalle maksettava korvaus yleisjakelupalvelusta.

Toteutuneessa tutkimuksessa ei postituskuluja ollut, ja haastattelija laati itse kyselylomakkeen, omaa työtä käytettiin vain lomakkeen ja kyselyn kommentointiin ja avustamiseen tarpeen mukaan.

Projektet börjar : 
01/01/2013
Projektet avslutas : 
31/12/2013
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€2 000
Egen finansiering: 
€750
Budget sammanlagt: 
€2 750
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€1 913
Egen finansiering: 
€113
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€1 800

Perustelumuistio löytyy Hankerekisterin etusivulta Info-palkin alta, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013