Minä lainaan itse!
Vuoden 2017 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kauniaisten kaupunginkirjaston lasten lainausautomaatti
Vetelin kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Koulukuja 1
69700
Kirjaston puhelin : 
050-5790 172
Kirjaston sähköposti : 
veteli.kunnankirjasto@veteli.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Vetlu
Y-tunnus : 
0184278-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Ritva Martikainen
Puhelin : 
050-5790 172
Sähköposti : 
ritva.martikainen@veteli.fi
Hankkeen tavoite: 

Vetelin kunnankirjasto järjestää keväällä 2017 piirustuskilpailun, jonka tavoitteena on satuhahmoisen lasten lainaus- palautus-automaatin suunnittelu. Voittajan suunnittelema satuhahmoinen lainausautomaatti hankitaan kirjastoon ja se paljastetaan lasten itsenäisyyspäivän juhlassa Suomi 100-vuoden kunniaksi marras-joulukuussa 2017. Uuden tekniikan avulla innostetaan lapsia vanhempineen aktiivisiksi kirjaston käyttäjiksi ja lainaajiksi jo pienestä pitäen. Hankkeen tavoitteena on luoda Vetelin kunnankirjastosta entistä lapsiystävällisempi ja viihtyisämpi vapaa-ajaanviettopaikka, jossa syttyy kipinä elinikäiseen lukuharrastukseen. 

 

 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Lastenaineiston lainamäärät, kirjaston kävijämäärät. 

 

Kuvaus : 

Vetelin kunnankirjasto järjestää piirustuskilpailun, jonka tavoitteena on satuhahmoisen lasten lainaus-palautus-automaatin suunnittelu. Kilpailun lanseeraa Vetelin kunnan sivistyslautakunta ja kilpailuun saavat osallistua veteliläiset lapset ja nuoret. Nimetty raati laatii ohjesäännön kilpailun toteuttamisesta. Suunnittelu-/piirustuskilpailu järjestetään keväällä 2017. Automaatin ulkoasun tulee olla lapsen mielikuvitusta kiehtova satuhahmo, joka toimii yhtenä houkuttimena ja vetonaulana kirjaston lastenosastolla. Saatu avustus käytetään laitehankintaan ja asennustyöhön.

Suomi 100 juhlavuoden kunniaksi kirjastossa järjestetään lapsille oma itsenäisyysjuhla marras-joulukuussa 2017, jossa automaatti juhlallisesti paljastetaan. Vetelin kunnan kulttuuritoimi vastaa juhlatarjoiluista. Piirustuskilpailun sadosta järjestetään juhlanäyttely kirjastoon ja juhlan ohjelmassa on mm. kirjavinkkausta, lauta- ja konsolipelejä ja luonnollisesti lapsille neuvotaan lainausautomaatin käyttöä ja he saavat itse kokeilla lainaamista. Lapsille jaetaan tapahtuman päätteeksi automaatin kuvalla varustetut lukupassit, jotka he saavat viedä kotiin. Passiin saa leiman, kun käy yksin tai vanhempien kanssa lainaamassa lastenkirjoja. Lukupasseja jaetaan myös juhlan jälkeen - kirjastossa, päivähoidossa ja alakouluilla.  Näin lapsen innostamisen kautta voimme saada aiemmin kirjastoa käyttämättömät vanhemmat lähtemään kirjastoon ja päätymään lapsensa kanssa lainaavaksi asiakkaaksi. Passin palauttaneiden kesken arvotaan kirjapalkintoja. Kaikille passin palauttaneille annetaan kunniakirja.

Hankkeessa tehdään aktiivisesti yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa. Hankkeen toteuttaminen yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa on erittäin luontevaa, koska kirjasto tekee aktiivista yhteistyötä päivähoidon ja esiopetuksen kanssa. Hyvällä yhteistyöllä varhaiskasvatuksen kanssa on vuosien perinteet.  Päiväkodin ryhmät käyvät säännöllisesti kirjastossa satutunnilla ja lainaamassa. Kaikille avoin satutunti on kirjastossa joka toinen viikko ja siihen osallistuvat myös perhepäivähoidon lapset. Nämä ovat tilaisuuksia houkutella uusia lapsia lainaajiksi tällaisen mielikuvitusta kiehtovan uuden lainausautomaatin ja lukupassin avulla. Houkutteena toimii laitteen jännittävän ulkoasun lisäksi uusi tapa lainata. Se, että lapsi saa toteuttaa lainaustapahtuman ihan itse! Koska kirjasto sijaitsee samassa pihapiirissä Vetelin kunnan ala- ja yläkoulun kanssa, on yhteistyö koululuokkien kanssa säännöllistä ja monella tavalla koulutyötä rikastavaa. Lukemiseen innostaminen on ensiarvoisen tärkeää, sillä lasten ja nuorten vapaa-ajasta kilpailevat mitä suuremmassa määrin tietokone-, tablet- ja konsolipelit. Lapsen kielen kehityksen kannalta on äärimmäisen tärkeää, että huoltajat innostetaan lukemaan ääneen lapsilleen pienestä pitäen. On ymmärrettävää, että tietotekniikan äärellä varttuneet lapset haluavat laajentaa luettujen tarinoiden maailmaa toiminnallisuuteen ja visuaalisuuteen, kuten leikkeihin, peleihin, näyttelemiseen ja videoiden katseluun, kuten Helsingin Sanomien kulttuurisivuilla kirjoitettiin kesällä 2015. Helsingin Sanomien kriitikkona toimiva Päivi Heikkilä-Halttunen kirjoittaa varhaiskasvatusoppaassaan Lue lapselle vahvasti ääneen lukemisen puolesta. Ääneen lukemisesta on tutkijan mukaan paljon konkreettista hyötyä, jopa mitattavaa hyötyä lapsen kehitykselle ja koko perheen hyvinvoinnille. Heikkilä-Halttunen sanoo, että lapsi, jolle on jo pienestä pitäen luettu, saa paremman startin koulun alkuun. Kielitajun lisäksi kirjallisuus kehittää mielikuvitusta, välittää etiikkaa ja moraalia. Lukuhetkillä perhe saa rauhallista yhteistä aikaa.

Hankkeen perimmäisenä tavoitteena on liittää lukeminen saumattomasti elämänmittaiseksi, hyväksi harrastukseksi kaikkien lasten ja nuorten kasvunpolkuun. Hanke on yksi tapa, jolla Vetelin kunta haluaa muistaa veteliläisiä lapsia ja nuoria ja vaikuttaa myönteisesti heidän kasvuun ja kehittymiseen. 

Lainaus-palautus-automaatti tuo uuden itsepalveluvaihtoehdon sitä haluaville, sillä automaatilla voivat toki lainata myös nuoret ja aikuiset. Varsinkin koululaiskäyntien aikaan, kun moni haluaa lainata samaan aikaan, automaatti vähentää jonottamista asiakaspalvelutiskille ja henkilökunnalle jää paremmin aikaa tiedonhakuun ja neuvontaan. Osalle asiakkaita automaatti on yksityisyyttä lisäävä palvelu. He arvostavat intiimiä lainaustilannetta. Kirjastoammattilaisten työaikaakin saadaan näin kohti runsaampaa sisältöjen avaamista ja palvelujen markkinointia. Henkilökohtainen palvelu paranee kun siihen olisi enemmän aikaa.

Kehittämishankkeen toivotaan lisäävän kirjaston käyttöä, lainamääriä ja asiakastyytyväisyyttä, sekä tuovan kirjastolle uusia käyttäjiä ja käyttötapoja.

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Varhaiskasvatus, perusopetus, kulttuuritoimi

Aiemmat hankkeet: 

Sotkamon kunnankirjasto: Lainausautomaatti lasten- ja nuortenosastolle

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Vetelin kunnankirjaston saama avustus ei ollut alkuperäisen hankesuunnitelman mukainen, joten toiminta keskittyi pitkälti lainausautomaatin hankintaan. Uutta lainausautomaattia markkinointiin ja sen käyttöön opetettiin kaikenikäisiä kuntalaisia. 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Osa asiakaskunnasta on ottanut lainausautomaatin aktiiviseen käyttöön. Suurin osa kirjaston asiakkaista arvostaa kuitenkin henkilökohtaista asiakaspalvelua ja valitsee mieluummin palvelutiskin automaatin sijaan. Kiireisinä päivinä automaatti on hyvä lisäpalvelu. Lapsia viehättää osin se, että saa itse hoitaa lainaamiseen. 

Jatkotoimenpiteet: 

Vastaanvanlaista kehitystä itsepalvelusta on nähtävissä kirjostojen lisäksi nähtävillä mm. marketeissa, joissa asiakas hoitaa itsenäisesti ostotapahtuman. Asiakkailla tulee olla erilaisia vaihtoehtoja lainauspalvelun hoitamiseksi kirjastossa. Vetelissä emme ole kuitenkaan korvaamassa automaateilla jatkossakaan asiantuntevaa ja osaavaa asiakaspalvelua, josta saamme säännöllisesti hyvää palautetta kuntalaisilta. 

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€9 200
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€10 200
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€6 058
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 058
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Ks. perustelumuistio http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017 .