Minna Canth -arkistoaineiston digitointi
År 2012 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Kuopion kaupunginkirjasto - Pohjois-Savon maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
Maaherrankatu 12
70100
Bibliotekets telefonnummer : 
017-182 111
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@kuopio.fi
ISIL-kod : 
FI-Km
FO-nummer : 
0171450-7
Ansvarsperson : 
Marja Tiittanen-Savolainen
Telefonnummer : 
017-182 311
E-post : 
marja.tiittanen-savolainen@kuopio.fi
Projektbeskrivning : 

Minna Canth -arkistoaineiston digitoinnin jatkohanke. Käynnissä oleva esisuunnitelma saadaan valmiiksi helmikuun 2012 loppuun mennessä.
Sen jälkeen digitoidaan Minna Canthia käsittelevä arkistoaineisto sekä Kuopion kaupunginkirjastosta että löydetyistä arkistoista. Aineisto järjestetään ja kuvaillaan, sille valitaan hakujärjestelmä, ulkoasu ja grafiikka. Hankkeen toteuttamiseen haetaan päätoiminen projektityöntekijä.

Tidigare projekt: 

Hankkeen esisuunnitelma, Minna Canthia käsittelevän arkistoaineiston
kartoittaminen koko maassa on päättymässä. Nyt haettava hanke on jatkoa esisuunnitelmalle.

Webbsidor, publikationer och material: 
Åtgärder och önskade inverkningar: 

Projektin taustaa

Minna Canth -arkistoaineiston digitointiprojektin taustalla oli Kuopion kaupunginkirjastossa vuoden 2011 aikana tehty arkistoaineiston kartoitusprojekti. Kartoituksessa selvitettiin, millaista Canthiin liittyvää aineistoa Suomen arkistoissa ja museoissa on säilynyt. Kartoituksen suoritti FT Tua Korhonen. Tämä projekti oli pohjana varsinaiselle aineiston digitoinnille.

Kuopion kaupunginkirjasto omistaa Minna Canth -kokoelman, joka sisältää alkuperäisaineistoa Canthin kirjallisesta jäämistöstä: käsikirjoituksia, Canthin kirjoittamia ja saamia kirjeitä sekä muuta aineistoa. Kaikkiaan kokoelmassa on alkuperäisaineistoa 489 kappaletta. Minna Canthin perikunta lahjoitti kokoelman kirjaston omistukseen vuonna 1965. Aineisto on luetteloitu kirjaston tietokantaan, ja se on mikrofilmattu.  Kokoelma on ollut vuosien aikana lähinnä tutkijoiden käytössä.

Digitointiprojekti aloitettiin, koska ainutlaatuinen ja osin jo huonokuntoinenkin aineisto haluttiin digitaaliseen muotoon ja verkkoon kaikkien vapaasti tutustuttavaksi ja tutkittavaksi.

 

Aineiston digitointi

Kirjaston Canth-kokoelma toimitettiin digitoitavaksi Mikkeliin, Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskukseen keväällä 2012. Digitoituna aineistoa oli 2503 kuvaa. Kuvat olivat TIFF-tiedostoina.

Elokuussa 2012 digitointihankkeessa aloitti projektityöntekijä FM Annukka Ruotsalainen. Hänet palkattiin 8 kuukaudeksi järjestämään digitoitu aineisto sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan sivusto, jossa digitoidut aineistot ovat verkossa kaikkien vapaasti tutkittavissa ja tutustuttavissa. Päätettiin, että sivusto on valmis keväällä 2013.

Työ aloitettiin digitoitujen aineistojen tarkistamisella, järjestämisellä ja muokkaamisella. Aineistot esimerkiksi muutettiin pdf-tiedostomuotoon, mikä todettiin aineistojen laajuuden ja tyypin perusteella parhaaksi ratkaisuksi.

Kartoitusprojektin perusteella otettiin yhteyttä arkistoihin ja museoihin, joilla on Canth-aineistoa hallussaan. Tiedustelimme, saammeko heiltä aineistoa digitoitavaksi ja sivuston käyttöön. Tämän projektin puitteissa päätimme keskittyä vain tietyntyyppisiin aineistoihin eli käsikirjoituksiin ja kirjeisiin. 

Kaikki museot ja arkistot, joihin otimme yhteyttä, suostuivat yhteistyöhön. Aineistoa saimme seuraavilta tahoilta:

 • Suomalaisen kirjallisuuden seura
 • Kuopion kulttuurihistoriallinen museo
 • Teatterimuseon arkisto
 • Svenska litteratursällskapet i Finland
 • Svenska Teaterns arkiv
 • Kustannusosakeyhtiö Otavan arkisto
 • Kansalliskirjasto  
 • Kansallisarkisto

Kuopion kulttuurihistoriallisessa museossa kävimme itse tutustumassa ja valitsemassa digitoitavaa aineistoa. Ostimme myös käyttöoikeuden valokuviin. Muut tahot lähettivät pyytämämme aineistot Mikkeliin digitoitavaksi. Suomalaisen kirjallisuuden seura ja Kuopion kulttuurihistoriallinen museo digitoi aineistonsa itse ja toimitti ne meille.

 Sivuston julkaisujärjestelmän valinta

Alueellinen verkkopalvelukonsepti -raportin perusteella ja Matti Lassilan suosituksesta valitsimme sivuston pohjaksi Omeka-julkaisujärjestelmän.

Omeka (www.omeka.org) on yhdysvaltalaisen George Mason -yliopiston alaisen Roy Rosenzweig Center for History and New Median kehittämä, avoimeen lähdekoodiin perustuva julkaisuohjelma, joka on suunniteltu kirjastojen, arkistojen ja museoiden digitaalisten aineistojen esittelemiseen. Omekassa on kaikki ne ominaisuudet, joita vaadimme: se on helppokäyttöinen, ei vaadi lisenssimaksuja, sitä voi muokata ulkoasun osalta sellaiseksi kuin itse haluaa, se mahdollistaa yhteydet esimerkiksi Finnaan, sivustolle saa erilaisia toiminnallisuuksia lisäosien avulla.

 Minnan salonki valmiiksi

Kuopion kaupungin ICT-palvelut tuottavalta Istekki oy:ltä ostimme Omekalle palvelintilaa.

Syksyn 2012 aikana tutustuimme julkaisujärjestelmään ja opettelimme sen käyttöä. Marraskuun lopussa Matti Lassila kävi opastamassa ja antamassa neuvoja Omekan käyttöä varten. Lassila palkattiin tekemään muunnostiedosto digitoidun aineiston luettelointitiedoista. Muunnostiedoston avulla saatiin vietyä kaikki digitoidut aineistot ja niiden kuvailutiedot kerralla Omekaan. Loppuvuosi ja tammikuu 2013 kuluivat kuvailutietojen editoinnissa ja muunnostiedoston muokkaamisessa. Alkuvuodesta palkattiin graafinen suunnittelija Miika Immonen suunnittelemaan ja toteuttamaan sivuston ulkoasu. Matti Lassila palkattiin toteuttamaan sivustolle haluamiamme koodinmuutoksia esimerkiksi kuvailuelementtien järjestykseen sekä tiettyjen toiminnallisuuksien toteuttamiseen.

Alkuvuoden aikana aineistot siirrettiin palvelimelle. Tämän jälkeen sivusto vaatii vielä hienosäätöä ulkoasun, sivuston elementtien järjestyksen kuin aineiston kuvailutietojenkin suhteen.

Digitoiduista aineistoista koottiin myös niin sanottuja näyttelyitä (http://www.minnansalonki.fi/exhibits), joissa on mahdollista liittää aineistoihin kertovaa tekstiä ja yhdistää aineistoja esimerkiksi tietyn teeman mukaan. Näyttelyt ovat yksi Omekan toiminnallisuuksista, joiden avulla aineistot saa esille mielenkiintoisella tavalla. Nyt sivustolla voi esimerkiksi tutustua, miten Minna Canthin näytelmä valmistui ja millaista keskustelua se herätti jälkeenpäin (http://www.minnansalonki.fi/exhibits/show/tarinaelaa).

Nimekseen sivusto sai Minnan salonki, ja se julkaistiin 27. toukokuuta 2013. Se sisältää ainutlaatuista ja alkuperäistä kirjailija Minna Canthiin liittyvää aineistoa kaikkiaan 706 kappaletta. Tästä

 • käsikirjoituksia 77 kpl
 • Minna Canthin kirjoittamia kirjeitä 125 kpl
 • Minna Canthin saamia kirjeitä 258 kpl
 • muuta materiaalia (muun muassa Canthin sukulaisten kirjeitä, kutsuja, sähkeitä) 78 kpl
 • valokuvia 36 kpl
 • lehtikirjoituksia 132 kpl

Minnan salonki on saanut hyvää palautetta käyttäjiltä. Sivusto on kerännyt 2721 vierailua (toukokuun lopusta joulukuun puoliväliin).

Lokakuussa projektia jatkettiin. Sivustolle lisättiin kaikki saatavilla olleet Minna Canthin kirjoittamat lehtikirjoitukset. Nämä saatiin Kansalliskirjaston digitoiduista aineistoista pdf-muodossa. (historiallinen sanomalehtikirjasto ja digitoidut aikakauslehdet). Lehtikirjoituksille laadittiin kuvailutiedot. Lehtikirjoitukset, joita Kansalliskirjasto ei ollut digitoinut, digitoitiin itse.

Digitoimme myös kirjaston varaston kätköistä löytynyttä Canth-aineistoa, joka oli syystä tai toisesta pysynyt tähän asti piilossa. Aineisto liitettiin osaksi Minnan salonkia. Lisäksi täydensimme salonkia Suomalaisen Kirjallisuuden Seurasta saaduilla neljällä käsikirjoituksella. Canth-tutkija Minna Maijala kirjoitti sivustolle kaksi asiantuntevaa artikkelia, jotka liitimme osaksi Minnan salongin näyttelyitä.

Aineistoa saimme elävästi esille myös Neatline-karttasovelluksen avulla (http://www.minnansalonki.fi/neatline/show/minna-canthin-kuopio). Neatline on sovellus, jonka avulla Omeka-järjestelmällä toteutetun sivuston aineistoja on mahdollista esitellä esimerkiksi maantieteellisiin paikkoihin yhdistettynä. Koska Kuopiossa oli paljon Minna Canthille merkittäviä paikkoja, yhdistimme niihin liittyviä digitoituja aineistoja karttapohjalle. Näin on mahdollista tutustua uudella tavalla paitsi digitoituihin aineistoihin myös Canthin aikaiseen Kuopioon.

 Lopuksi

Minnan salongin toteutuminen on merkittävä hanke monella tavalla. Se on vasta toinen suomalaiselle kirjailijalle omistettu digitaalisessa muodossa aineistoa esittelevä sivusto. Omeka-julkaisujärjestelmän hyödyntäminen osoitti, että avoimen lähdekoodin järjestelmän käyttäminen on mahdollista ja kannattavaa. Minnan salonki toimii osaltaan esimerkkinä myös muille Suomen yleisille kirjastoille, että ainutlaatuisia ja harvinaisia aineistoja  kannattaa digitoida ja julkaista laajan yleisön saataville.

Sujuva yhteistyö muiden organisaatioiden kanssa oli merkittävä tekijä projektin onnistumisessa. Palveluiden ostot sivuston teknisen toimivuuden takaamiseksi ja graafisen suunnittelijan palkkaaminen toteuttamaan sivuston ulkoasu olivat ehdottoman kannattavia toimia. Ilman näitä Minnan salonki ei olisi toteutunut.

Aineiston julkaiseminen digitaalisessa muodossa tuo ainutlaatuiset käsikirjoitukset, kirjeet ja muun harvinaisen materiaalin kaikkien ulottuville. Ne ovat osa kulttuurista perintöä, jotka kertovat omaa tarinaansa paitsi yhden suomalaisen kansalliskirjailijan arjesta ja työstä myös laajemmin oman aikansa kulttuurielämästä.    

 

Fortsatta åtgärder: 

Minnan salongin kehittämistä ja täydentämistä varten on anottu lisärahoitusta. Esimerkiksi Canthin yhdistys- ja liiketoimintaa ja teosten vastaanottoa valottavaa aineistoa olisi tarkoitus saada digitaaliseen muotoon. Omekan uudet lisäosat mahdollistavat myös uusien toiminnallisuuksien liittämisen sivustolle. 

Projektet börjar : 
02/09/2012
Projektet avslutas : 
30/12/2013
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€62 800
Egen finansiering: 
€5 000
Budget sammanlagt: 
€67 800
Övriga understöd som ansökts: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€54 856
Egen finansiering: 
€4 856
Extern finansiering: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
2kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
52henkilö/person
Antalet evenemang: 
1kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
40henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€50 000

Hanke on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn kuluerittelyn mukaisesti. Digitointihankkeissa suositetaan, että kirjasto ottaa yhteyttä kansalliskirjastoon / Mikkelin digitointikeskukseen konsultaatiota ja ohjausta varten. Perustelumuistio 2012, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2012