Minnan salonki -sivuston täydentäminen
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Minnan salonki -sivusto
Kuopion kaupunginkirjasto - Pohjois-Savon maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Maaherrankatu 12
70100
Kirjaston puhelin : 
017-182111
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kuopio.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Km
Y-tunnus : 
0171450-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Marja Tiittanen-Savolainen
Puhelin : 
017-182311
Sähköposti : 
marja.tiittanen-savolainen@kuopio.fi
Kuvaus : 

Minna Canthista löytyy arkistojen ja museoiden kätköistä vielä paljon erilaista materiaalia, joka on tarkoitus sisällyttää Minnan salonki -digisivustolle. Tällaista materiaalia ovat muun muassa Canthin yhdistys- ja liiketoimintaan liittyvä aineisto, Canthin teosten vastaanotto (muun muassa arvostelut) sekä Minna Canthia käsittelevä tutkimus.

Minnan salonki -digisivusto on toteutettu avoimen lähdekoodin Omeka-julkaisujärjestelmällä. Omekan erilaiset toiminnallisuudet mahdollistavat digitaalisen aineiston monenlaisen jalostamisen, esimerkiksi karttasovelluksen tekemisen digitoiduista aineistoista, käsin kirjoitettujen tekstien transkriboimisen sekä aineistojen välisten suhteiden luomisen. Näiden julkaisujärjestelmän eri toiminnallisuuksien hyödyntäminen tekee sivustosta ilmeikkäämmän ja mielenkiintoisemman.

Ensi vuosi on Minna Canthin juhlavuosi: Canthin syntymästä tulee kuluneeksi 170 vuotta. Minna Canth on edelleen ajankohtainen kirjailija ja digisivusto mahdollistaa tutustumisen kirjailijaan uudessa ympäristössä. Digisivusto mahdollistaa myös tutkijoille pääsyn helposti alkuperäisen arkistoaineiston äärelle.

Hankkeelle haetaan päätoiminen projektityöntekijä ja ostetaan ulkopuolista tietoteknistä osaamista sekä sivuston sisällön syventämiseksi esimerkiksi kirjoituksia alan tutkijoilta.

Aiemmat hankkeet: 

Minna Canth -arkistoaineiston digitointi alkoi vuonna 2011 Canthia käsittelevän arkistoaineiston kartoituksella ja digisivuston esiselvityksen laatimisella.

Varsinainen aineiston digitointi ja Minnan salonki -sivuston (www.minnansalonki.fi) rakentaminen tehtiin vuonna 2012-2013. Minnan salonki avattiin 27.5.2013. Sivustolla on ollut kuukaudessa noin 500 kävijää. Palaute on ollut erittäin positiivista.

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Minnan salonki sivuston täydentäminen www.minnansalonki.fi mm.
Minna Canthin opinkäynnin esittely: http://www.minnansalonki.fi/exhibits/show/minnan-opintie
Minna Canthin puolison Ferdinand Canthin esittely: http://www.minnansalonki.fi/exhibits/show/minna-ja-ferdinand-----aviopar
Canthin perheen taloudesta Jyväskylässä ja Kuopiossa: http://www.minnansalonki.fi/exhibits/show/lehtoriperheen--hushollikirja-
Minna Canthin liikkeenhoidosta ja liikekirjeenvaihdosta: http://www.minnansalonki.fi/exhibits/show/minna-canthin-liikkeenhoidosta
Minna Canth ja terveys: http://www.minnansalonki.fi/exhibits/show/minna-canth-ja-hermostunut-aik
Minna Canthin uskonnollinen ajattelu: http://www.minnansalonki.fi/exhibits/show/minna-canthin-uskonnollinen-aj
Minna Canthin teosten vastaanotto: http://www.minnansalonki.fi/exhibits/show/minna-canthin-teosten-vastaano
Minna Canth lehtinaisena: http://www.minnansalonki.fi/exhibits/show/minna-canth-lehtinaisena

Minnan salongin uudistumisesta ja täydentymisestä tiedotettiin mm. Kuopion kaupunginkirjaston verkkokirjastossa https://kirjasto.kuopio.fi/, Facebook-sivulla https://fi-fi.facebook.com/Kuopionkirjasto ja Twitterissä https://twitter.com/kuopionkirjasto.
Minnan salonki -kirjanmerkkejä painatettiin ja toimitettiin kaikkiin Kuopion kaupunginkirjaston lähikirjastoihin sekä Pohjois-Savon maakunnan yleisiin kirjastoihin.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen kustannuksiksi muodostuivat sisällöntuottaja-asiantuntijoiden ja tietoteknisen työn palkat ja palkkiot sekä ostetut materiaalit, mm. sisältöä täydentävät digitoidut kuvat ja tietoartikkelit. Hanke toteutettiin Kuopion kaupunginkirjaston laittein, sovelluksin ja verkkoyhteyksin. Hankkeen ohjausryhmä, projektipäällikkö ja taloushallinnon hoitanut hallintosihteeri työskentelivät hankkeessa oman työnsä ohessa.

Riskejä arvioitaessa hankkeen toteuttamista ja laadullisten tavoitteiden saavuttamista nähtiin eniten uhkaavan sen, että Minna Canth –asiantuntija ei olisi hankkeen rajallisena toteuttamisajankohtana käytettävissä. Koska Minnan salonki –sivuston yhdeksi käyttäjäsegmentiksi – kaikkien Minna Canthista kiinnostuneiden ohella - nostetaan tutkijat, täydennysprojektiin haluttiin työskentelemään Minna Canth –asiantuntija, joka pystyy arvioimaan sivuston sisältöä kriittisesti ja tuomaan sivustolla esille uutta, tieteellisesti kestävää tietoa Minna Canthista. Aikataulut saatiin sovitettua, jolloin hankkeessa pystyivät työskentelemään sekä Tua Korhonen marras-joulukuun 2014 ja tammikuun 2015 että Minna Maijala huhti-toukokuussa 2015. Jos hankkeen toteuttamisaikaa olisi ollut enemmän, olisivat asiantuntijat voineet työskennellä rinnakkainkin, jolloin työskentelyjärjestykseen ja tehtäväjakoon olisi voinut vaikuttaa.

Hankkeen tiedonkulku ja aikataulussa eteneminen varmistettiin hankekokouksin ja raportein.

Tammikuussa 2015 Omeka-ohjelmisto päivitettiin 2.2.2 versioon. Omekan versiopäivitys uudisti ohjelman toimintoja, mutta aiheutti myös lisätöitä mm. kuvien koot muuttuivat ja Minna Canthin Kuopio –karttapohja hävisi näkyvistä. Versiopäivityksestä johtuvia häiriöitä jouduttiin paikallistamaan ja korjaamaan yksitellen.

Kevään 2016 aikana tehtiin useita parannuksia sivuston sisältöihin, selainnäkymään ja toiminnallisuuteen. Perushaku vaihdettiin toimimaan oletuksena Boole-hakuna, joka toimii aikaisempaa hakua ennustettavammin. Tuotantosivusto päivitettiin Omekan uusimpaan versioon. Sisältöjen haravointia pyydettiin Finnaan ja haravointirajapintaan tehtiin tarvittavat muutokset. Tekstiaineistoja ja metatietoja täydennettiin useiden satojen tekstien osalta, millä parannettiin sivuston käyttäjäystävällisyyttä ja aineiston löydettävyyttä.

Hankkeen tavoitteiden saavuttamista mittaavat mm. sivustolla käyntien määrät sekä sivustolle linkittämiset ja viittaamiset. Esimerkiksi Wikipediassa Minna Canthia käsittelevän artikkelin Aiheesta muualla -kohdassa https://fi.wikipedia.org/wiki/Minna_Canth sekä Helsingin yliopiston sivulla http://375humanistia.helsinki.fi/minna-maijala/minna-canth-19-dot-3-1944... on linkit Minnan salonki –sivustolle. Linkki Minnan salonkiin on myös Yleisten kirjastojen digitoimaa aineistoa –sivulla http://digi.kirjastot.fi/finna .

Kuopion kaupunginkirjasto – Pohjois-Savon maakuntakirjasto kiittää yhteistyökumppaneita tuloksekkaasta yhteistyöstä, jonka ansiosta Minnan salonki -sivusto tarjoaa kaikille vaivattoman pääsyn ainutlaatuiseen ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen aineistoon Minna Canthin elämästä.

Yhteistyökumppanit, työryhmä
Ohjausryhmä: Marja Tiittanen-Savolainen, Lissu Rossi, Hannele Tuovinen, Juha Härkönen, Minna Koistinen, Heli Muhonen, Kuopion kaupunginkirjasto
Arkistoaineiston kartoitus, tietoartikkeleiden kirjoittaminen ja sivuston toiminnallisuuden tarkistaminen: dosentti, FT Tua Korhonen
Tietoartikkeleiden ja näyttelyiden laatiminen, sivuston kokonaisarviointi, tietoartikkeleiden ja näyttelyiden vastaava toimittajuus: Minna Canth -tutkija, tietokirjailija, FT Minna Maijala
Aineistotäydennykset: Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, Jyväskylän yliopiston tiedemuseo, Työväen arkisto ja Museovirasto
Palvelimen ylläpito: Istekki Oy

Jatkotoimenpiteet: 

Kuopion kaupunginkirjasto – Pohjois-Savon maakuntakirjasto ylläpitää Minnan salonki -sivustoa.
Minnan salonki -sivuston markkinointiin panostetaan, siitä tiedotetaan säännöllisesti mm. kirjaston sosiaalisen median kanavissa ja se huomioidaan kirjastonkäytön opetuksissa.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€23 800
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€25 800
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€21 928
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 319
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€18 000

Hanke on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2014, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014

 
okm
avi