Miranda - mustalaisten holokausti
Vuoden 2017 ELY-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Kuopion Kaupunginkirjasto - Pohjois Savon Maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Maaherrankatu 12
70100
Kirjaston puhelin : 
044-7182314
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kuopio.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Km
Y-tunnus : 
0171450-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Helena Pohjolainen
Puhelin : 
044-7182346
Sähköposti : 
pyoro.kirjasto@kuopio.fi
Hankkeen tavoite: 

Miranda-näyttelyn tavoite on edistää mustalaistaiteen ja historianopetuksen keinoin kansalaisten ymmärrystä vähemmistöistä ja etnisistä suhteista.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Näyttelyssä kävijät.

Kuvaus : 

Luovan kulttuurin yhdistys Drom ry. tarjoaa monikulttuurisuusteemaista näyttelyä, jota kirjasto ei voi tilata ilman AVIn hankerahoitusta. Näyttelystä on saatu tarjous, jonka mukaan kokonaiskustannukset näyttelymaksuineen, majoituskuluineen ja avajaismusiikkiesityksineen ovat 3755 €. Näyttelyä ei pystytä toteuttamaan, ellei hankerahaa saada koko kustannuksiin. Hankkeen teemana on kaikkien kirjasto.

Drom ry kuvailee näyttelyä seuraavasti:
Suurimmalle osalle Euroopan väestöstä toisessa maailmansodassa tapahtunut romanien kansanmurha on edelleen tuntematon tosiasia. Kansainvälisten konfliktien ja pakolaisvirtojen kasvaessa, meidän on paneuduttava tärkeään kysymykseen: Kuinka vältämme Euroopassa toistamasta historiaa. Näyttelyn tarkoituksena on voimauttaa kansalaiset ja päättäjät rakentamaan kulttuurienvälistä vuoropuhelua sekä toimivaa monikulttuurista Eurooppaa.

Kolme viikkoa kestävä näyttely on tarkoitus järjestää syksyllä 2017. Näyttely on Luovan kulttuurin yhdistys Drom ry:n kiertävä näyttely joka on saanut myös kansainvälistä tunnustusta. Näyttelyyn kuuluu kaksi osaa: itse näyttely ja musiikkiesitys avajaisten yhteydessä. Näyttely hankitaan ostopalveluna ja avustushankkeen omarahoitusososio koostuu näyttelytilan vuokrasta, henkilökunnan työpanoksesta ja markkinointikuluista.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Näyttely tilataan Luovan kulttuurin yhdistys Drom ry:ltä.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 755
Oma rahoitus yhteensä: 
€830
Budjetti euroissa yhteensä: 
€4 585
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös

Avustusta ei myönnetä yksittäisen näyttelyn hankintaan tai järjestämiseen. Ks. myös perustelumuistio 2017, http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017.