Mitä kirjastoauton jälkeen edelleen?
Vuoden 2016 ELY-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Urjalan kirjasto
Kirjaston osoite : 
Tampereentie 4
31760
Kirjaston puhelin : 
040 335 4265
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@urjala.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Urja
Y-tunnus : 
0157323-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Kati Leppäkoski
Puhelin : 
040 335 4264
Sähköposti : 
kati.leppakoski@urjala.fi
Kuvaus : 

Kirjastoautopalvelu loppui Urjalassa 1.6.2014. Tämän jälkeen Urjalan Aseman koulu sekä Huhdin koulu ovat jääneet ilman kirjastoautopalvelua. ”Mitä kirjastoauton jälkeen”- projektin puitteissa on järjestetty korvaavaa toimintaa kouluille kirjastoautotoiminnan loppumisen jälkeen. Aseman koulun oppilaita on kuljetettu kirjastoon kirjavinkkauksiin ja kirjastonkäytönopetuksiin. Urjalan aseman alueen esikoululaiset sekä Aseman koulun ensimmäisen luokan oppilaat on kutsuttu ja kuljetettu kirjastoon henkilökunnan järjestämiin lastentapahtumiin. Samalla he ovat saaneet tutustua kirjastoon. Myös kirjalaatikoita on kuljetettu kuukausittain Aseman ja Huhdin kouluille sekä Aseman alueen esikoululaisille.

Näiden toimintojen lisäksi pyritään jatkossa hankkimaan kirjailijavieraita ja kirjavinkkareita kouluille. ”Mitä kirjastoauton jälkeen” –hanke on osoittautunut toimivaksi, joten sille haetaan jatkoa.

Kirjastoautopalvelun loppuessa myös ikääntyneet ovat jääneet vaille lähelle tulevaa kirjastopalvelua. Urjalan kirjasto ei tavoita kaikkia ikääntyneitä. Hankkeen tarkoituksena olisi käynnistää kotipalvelutoimintaa, jolloin kirjoja kuljetettaisiin kotiin sellaisille henkilöille, jotka eivät korkean iän, sairauden, liikuntaesteen tai vamman takia pääse itse asioimaan kirjastossa. Hankkeen avulla mahdollistettaisiin kirjakassien kuljettaminen asiakkaille oman henkilökunnan turvin tai muiden yhteistyökumppanien avulla. Hankerahoituksella voitaisiin palkata myös sijainen kirjastoon vakituisen henkilökunnan mahdollisesti kuljettaessa kirjoja.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Urjalan koulut ja esiopetus, Urjalan kotipalvelu, eri yhdistykset ja järjestöt, Urjalan vanhainkoti, vanhusten palvelutalot, vanhusten päiväkeskustoiminta, Urjalan työllisyyspalvelut (kuntouttava työtoiminta, työllisyyden kuntakokeilu)

Aiemmat hankkeet: 

Mitä kirjastoauton jälkeen (voimassa 1.6.2014–31.12.2015.)

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€7 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€9 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Hakemuksia tuli paljon suhteessa määrärahaan. Lisäksi otettiin huomioon hakijan aikaisemmin saamat avustukset. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016.