Mitä kirjastoauton jälkeen?
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Urjalan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 42
31761
Kirjaston puhelin : 
040 335 4265
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@urjala.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Urja
Y-tunnus : 
0157323-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Merja Tuovio
Puhelin : 
040 335 4264
Sähköposti : 
merja.tuovio@urjala.fi
Kuvaus : 

Urjalan kunnalla ja Punkalaitumen kunnalla on ollut yhteinen kirjastoauto vuodesta 2007. Kirjastoautopalvelujen tuottamisessa on käytetty Punkalaitumen omistamaa kirjastoautoa, kokoelmaa on kartutettu yhteisesti. Punkalaitumen kunta on ollut aloitteellinen yhteistoimintasopimuksen purkamisessa. Urjalan sivistyslautakunta on kokouksessaan 24.10.2013 päättänyt puoltaa kirjastoautopalvelujen yhteistoimintasopimuksen purkamista. Päätöksen myötä kirjastoautopalvelu loppuu Urjalassa 1.6.2014 alkaen. Urjalassa on tämän jälkeen useita kouluja, jotka jäävät ilman kirjastopalvelua.

Hankkeen tarkoituksena on kehittää korvaavaa toimintaa kouluille kirjastoautopalvelun loppumisen jälkeen. Vaihtoehdot kirjastoauton tilalle ovat mm. seuraavanlaiset:

-Oppilaiden säännöllinen kuljettaminen kirjastoon

-Vaihtuva siirtokokoelma kouluilla

-Kirjastohenkilökunnan kouluvierailut

-Kirjavinkkaukset, kirjailijavierailut ja yleisen lukuinnostuksen ylläpitäminen

-Muut mahdollisuudet?   

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Urjalan koulut ja esiopetus.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kirjastoautotoiminnan lopettamisen jälkeen Urjalan koulujen kirjastopalveluita jatkettiin kirjakuljetuksin. Urjalan kirjasto hankki hankerahoilla laatikoita kirjojen kuljettamista varten. Hankkeen rahoituksen avulla pystyttiin myös kuljettamaan Urjalan Aseman koulun oppilaita kirjastoon kirjavinkkauksiin ja kirjastonkäytön opetustilaisuuksiin. Koululaisten kirjavinkkauksia sekä kirjastonkäytönopetuksia oli yhteensä viisi kertaa. Hankkeen aikana kutsuttiin myös Urjalan Aseman alueen esikoululaiset sekä Aseman koulun ensimmäisen luokan oppilaat kirjastoon henkilökunnan järjestämään lastentapahtumaan. Myös kunnan kirkonkylän alueen koulu-, esikoulu- ja päiväkotilapset kutsuttiin kyseiseen tapahtumaan. Tapahtuma järjestettiin yhteensä 10 kertaa, joista pari esityskertaa oli kaikille avoimia. Hankerahoitus mahdollisti sijaisen palkkaamisen kirjastoon, jolloin kirjaston vakituinen henkilökunta pystyi keskittymään lastentapahtuman suunnitteluun ja toteuttamiseen. Hankerahoitus mahdollisti myös rekvisiitan ja käsinukkien hankkimisen lastentapahtumaa varten. Hankkeen puitteissa pyrittiin lisäksi tekemään kirjastoa tutuksi koululaisille järjestämällä heille muutamia elokuvaesityksiä. Kirjastossa pidettiin myös kaikille avoin joulukorttien askarteluilta. Kirjastoon hankittiin lisäksi hankerahoilla kirjakärryjä, jotka helpottivat kirjojen lastausta kouluille vietäviin laatikoihin.

Jatkotoimenpiteet: 

Urjalan kirjasto aikoo jatkossakin toimittaa kirjalaatikoita kouluille. Urjalan alueen koululaisia pyritään myös kuljettamaan jatkossa kirjastoon kirjavinkkauksiin ja kirjaston käytön opetustilaisuuksiin, sekä pienempiä lapsia lastentapahtumiin. Yhteistyö koulujen kanssa on saatu toimimaan hyvin kirjastoautotoiminnan lopettamisen jälkeenkin, ja tätä yhteistyötä pyritään jatkamaan.

Aloituspäivämäärä : 
01/06/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€6 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€9 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€6 355
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 355

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
20kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
324henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2014 ks.

http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014

 
okm
avi