Mitä kirjastoauton jälkeen?
År 2014 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Urjalan kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
PL 42
31761
Bibliotekets telefonnummer : 
040 335 4265
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@urjala.fi
ISIL-kod : 
FI-Urja
FO-nummer : 
0157323-0
Ansvarsperson : 
Merja Tuovio
Telefonnummer : 
040 335 4264
E-post : 
merja.tuovio@urjala.fi
Projektbeskrivning : 

Urjalan kunnalla ja Punkalaitumen kunnalla on ollut yhteinen kirjastoauto vuodesta 2007. Kirjastoautopalvelujen tuottamisessa on käytetty Punkalaitumen omistamaa kirjastoautoa, kokoelmaa on kartutettu yhteisesti. Punkalaitumen kunta on ollut aloitteellinen yhteistoimintasopimuksen purkamisessa. Urjalan sivistyslautakunta on kokouksessaan 24.10.2013 päättänyt puoltaa kirjastoautopalvelujen yhteistoimintasopimuksen purkamista. Päätöksen myötä kirjastoautopalvelu loppuu Urjalassa 1.6.2014 alkaen. Urjalassa on tämän jälkeen useita kouluja, jotka jäävät ilman kirjastopalvelua.

Hankkeen tarkoituksena on kehittää korvaavaa toimintaa kouluille kirjastoautopalvelun loppumisen jälkeen. Vaihtoehdot kirjastoauton tilalle ovat mm. seuraavanlaiset:

-Oppilaiden säännöllinen kuljettaminen kirjastoon

-Vaihtuva siirtokokoelma kouluilla

-Kirjastohenkilökunnan kouluvierailut

-Kirjavinkkaukset, kirjailijavierailut ja yleisen lukuinnostuksen ylläpitäminen

-Muut mahdollisuudet?   

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Urjalan koulut ja esiopetus.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Kirjastoautotoiminnan lopettamisen jälkeen Urjalan koulujen kirjastopalveluita jatkettiin kirjakuljetuksin. Urjalan kirjasto hankki hankerahoilla laatikoita kirjojen kuljettamista varten. Hankkeen rahoituksen avulla pystyttiin myös kuljettamaan Urjalan Aseman koulun oppilaita kirjastoon kirjavinkkauksiin ja kirjastonkäytön opetustilaisuuksiin. Koululaisten kirjavinkkauksia sekä kirjastonkäytönopetuksia oli yhteensä viisi kertaa. Hankkeen aikana kutsuttiin myös Urjalan Aseman alueen esikoululaiset sekä Aseman koulun ensimmäisen luokan oppilaat kirjastoon henkilökunnan järjestämään lastentapahtumaan. Myös kunnan kirkonkylän alueen koulu-, esikoulu- ja päiväkotilapset kutsuttiin kyseiseen tapahtumaan. Tapahtuma järjestettiin yhteensä 10 kertaa, joista pari esityskertaa oli kaikille avoimia. Hankerahoitus mahdollisti sijaisen palkkaamisen kirjastoon, jolloin kirjaston vakituinen henkilökunta pystyi keskittymään lastentapahtuman suunnitteluun ja toteuttamiseen. Hankerahoitus mahdollisti myös rekvisiitan ja käsinukkien hankkimisen lastentapahtumaa varten. Hankkeen puitteissa pyrittiin lisäksi tekemään kirjastoa tutuksi koululaisille järjestämällä heille muutamia elokuvaesityksiä. Kirjastossa pidettiin myös kaikille avoin joulukorttien askarteluilta. Kirjastoon hankittiin lisäksi hankerahoilla kirjakärryjä, jotka helpottivat kirjojen lastausta kouluille vietäviin laatikoihin.

Fortsatta åtgärder: 

Urjalan kirjasto aikoo jatkossakin toimittaa kirjalaatikoita kouluille. Urjalan alueen koululaisia pyritään myös kuljettamaan jatkossa kirjastoon kirjavinkkauksiin ja kirjaston käytön opetustilaisuuksiin, sekä pienempiä lapsia lastentapahtumiin. Yhteistyö koulujen kanssa on saatu toimimaan hyvin kirjastoautotoiminnan lopettamisen jälkeenkin, ja tätä yhteistyötä pyritään jatkamaan.

Projektet börjar : 
01/06/2014
Projektet avslutas : 
31/12/2015
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€6 000
Egen finansiering: 
€3 000
Budget sammanlagt: 
€9 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€6 355
Egen finansiering: 
€2 355

Statistik:
Antalet evenemang: 
20kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
324henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€4 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2014 ks.

http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014