Mitä laitetaan? Lähikirjaston palveluiden kehittäminen muuttuvassa toimintaympäristössä
Vuoden 2013 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Lapinlahden kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Mykkäläntie 2
73100
Kirjaston puhelin : 
040-4883275
Kirjaston sähköposti : 
lapinlahti.kirjasto@lapinlahti.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Lapla
Y-tunnus : 
0172127-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Tuulikki Hakkarainen
Puhelin : 
0404883273
Sähköposti : 
tuulikki.hakkarainen@lapinlahti.fi
Kuvaus : 

Tausta
Varpaisjärven kunta liittyi Lapinlahden kuntaan 1.1.2011. Kirjastotoimi yhdistyi jo 2005, jolloin Varpaisjärven kirjastosta tuli lähikirjasto. Pääkirjaston ja lähikirjaston lisäksi Lapinlahdella kirjastopalveluita tarjoaa myös kirjastoauto. Varpaisjärven kirjasto sijaitsee aivan ala- ja yläkoulun vieressä ja oppilaat käyvät luokittain opettajiensa johdolla lainaamassa sekä itselleen että koulussa luettavia pulpettikirjoja. Lisäksi kirjastonhoitaja  antaa vuosittain 1-, 3-, 5- ja 7-luokan oppilaille kirjastonkäytön opetusta. Keskeisen sijaintinsa vuoksi kirjastossa käy koulupäivän jälkeen lapsia ja nuoria. Kirjastossa sijaitsee myös näyttelytila, jota paikalliset näytteilleasettajat käyttävät ahkerasti.

Kohtaavatko perinteiset kirjastopalvelut ja käyttäjien tarpeet? Monet mieltävät kirjaston pelkäksi kirjalainaamoksi, muut palvelut ja tapahtumat jäävät usein huomioimatta. Lisäksi käsitys kokoelman laajuudesta ja monipuolisuudesta jää usein tiedostamatta.

Hanke

Tämän hankkeen avulla pyritään kartoittamaan kuntalaisten toiveita ja tarpeita Varpaisjärven lähikirjaston osalta ja samalla tehdä jo olemassaolevia kirjastopalveluita tutuksi alueen asukkaille. Kyselyn tulokset auttavat kehittämään lähikirjastopalveluita muuttuvassa toimintaympäristössä.

Alueen asukkaille järjestetään kysely, jolla kartoitetaan toiveita ja tarpeita sekä otetaan vastaan idoita ja kehittämisehdotuksia. Kysely kohdennetaan mahdollisimman laajasti mm. yksityishenkilöille / talouksiin, kouluille sekä laitoksiin ja vastauksia pyritään saamaan erityisesti niiltä henkilöiltä, jotka eivät kirjastopalveluita käytä.

Haluavatko kuntalaiset kirjastosta perinteisen kirjaston vai olohuonetyyppisen kokoontumispaikan? Mitkä ovat tarpeet ja minkälaisille palveluille on kysyntää? Olisiko kirjastopalveluiden lisäksi samoissa tiloissa mahdollista tarjota myös muita palveluita ja mitä ne kenties olisivat? Löytyisikö uusia toimijoita ja tahoja, joiden kanssa kirjasto voisi tehdä kuntalaisia hyödyttävää yhteistyötä? Kyselyn tulokset antavat suuntaa kirjaston tulevalle toiminnalle ja kehittämiselle ja ovat kaikkien lähikirjastopalveluita kehittävien kuntien käytettävissä verkkosivuillammme hankkeen päätyttyä.

Tämän lisäksi hankkeen avulla kirjastopalveluita tehdään tutuksi järjestämällä kirjastolla teemailtoja ja jalkautumalla paikkakunnalla järjestettäviin yleisötapahtumiin. Teemailtoihin kutsutaan kuntalaisia paitsi kuulemaan palveluista, myös tapaamaan tuttuja kahvittelun merkeissä.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeen aikana Varpaisjärven asukkaille järjestettiin kirjastonkäyttöä ja tulevaisuutta koskeva kysely, johon vastasi 190 henkilöä. Kyselyn tulokset analysoitiin ja tulokset olivat kirjaston kotisivuilla julkisesti nähtävänä ja niitä esiteltiin myös Lapinlahden sivistyslautakunnalle. Hankkeen yhteydessä tehtiin ”Kirjan tarina - mitä kaikkea kirjastossa tapahtuukaan ennen kuin kirja päätyy lukijan käsiin” Power Point –esittely, jonka avulla pääsee tutustumaan kirjan vaiheisiin kirjastossa. Kirjan tarinaa esitettiin mm. kirjaston avointen ovien päivänä, jolloin asiakkaille esiteltiin myös lähikirjaston ja kirjastoauton lainattavaa aineistoa, toimintaa ja tiloja.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen avulla kartoitettiin varpaisjärveläisten toiveita lähikirjaston suhteen ja toisaalta tehtiin jo olemassa olevia kirjastopalveluja tutuksi alueen asukkaille. Kyselyyn vastattiin vilkkaasti, mikä osaltaan johtui hanketyöntekijän jalkautumisesta paikkakunnan yrityksiin, kouluihin, vanhusten kotiin, kylätapahtumaan ja seurakunnan tapahtumiin.

Kirjastokyselyn pohjalta selvisi, että Varpaisjärven lähikirjasto on tärkeä alueen asukkaille ja toiminta halutaan säilyttää myös jatkossa. Tulosten avulla pystymme kehittämään kirjastoa asiakaslähtöisestä näkökulmasta muun muassa järjestämällä erilaisia tapahtumia ja kohdistamalla aineistohankintoja toivottuun suuntaan - näitä asioita toteutettiinkin jo hankkeen aikana. Lisäsimme kirjaston paikallista näkyvyyttä ja saimme aikaan keskustelua kirjaston tulevaisuudesta Varpaisjärvellä. Kirjaston palveluja ja mahdollisuutta yhteistyöhön tarjottiin alueen eri toimijoille.

Hanke oli näkyvästi esillä alueen johtavissa sanomalehdissä. Lapinlahden alueen Matti ja Liisa –lehdessä ja Iisalmen Sanomissa ilmestyi useita kirjastoa koskevia juttuja hankkeen aikana. Myös Savon Sanomat ja Radio Yle Savo kertoivat hankkeesta. Tapahtumista tiedotettiin myös kirjaston kotisivuilla ja facebookissa. Medianäkyvyyden avulla tavoitimme useita varpaisjärveläisiä vaikuttamaan kirjastonsa toimintaan.

Hankkeessa järjestettiin useita omia tapahtumia ja sen lisäksi kirjasto osallistui paikallisiin yhteistapahtumiin. Näin lähestyimme ja tavoitimme henkilöitä, jotka eivät ole välttämättä kirjaston aktiivisia käyttäjiä. Kirjaston toimintaa esiteltiin laajalle yleisölle Varpaisjärven maalaismarkkinoilla. Vanhuksia ja liikuntaesteisiä tapasimme vierailemalla seurakunnan ja ikäihmisten tapahtumissa. Lapsille ja lapsiperheille järjestettiin hankkeessa satupäiviä ja satutunteja.

Kirjasto teki tunnetuksi toimintaansa osallistumalla Varpaisjärven yhteisiin tapahtumiin, kuten Maalaismarkkinoille ja Toukotaika –päivään. Hankkeessa tiedostettiin miten tärkeää kirjaston on osallistua muiden mukana yhteisiin tapahtumiin. Hankkeessa tarjottiin myös esiintymispaikka ja näyttelytila eri toimijoille. Varpaisjärven lähikirjaston ja koulun yhteistyönä syntyi esimerkiksi joulunäyttely, jossa esiteltiin kirjaston joulukirjoja ja –musiikkia. Näyttelytilan joulukalenterista ja piirustuksista vastasivat Varpaisjärven koulun ja esikoulun oppilaat.

Kirjallisuutta tehtiin myös hankkeessa tutuksi neljän kirjailijavierailun avulla. Tunnetut kirjailijavieraat saavuttivat suuren suosion. Tilaisuuksissa keskusteltiin innokkaasti ja esitettiin kirjailijoille runsaasti kysymyksiä. Tapahtumat innoittivat myös lukemaan esiteltyjä kirjoja.

Alkuperäinen lähikirjaston hanke kyselyineen toteutettiin pienemmin kuluin kuin hankehakemuksessa arvioitiin. Hankkeeseen tehtiin muutoshakemus ja päätös siihen saatiin 29.10.2013. Omarahoitusosuus koostuu pääosin kirjaston henkilökunnan hankkeeseen tehdyistä työtunneista ja matkakuluista, mutta myös laitehankinnoista.

Jatkotoimenpiteet: 

Muutospäätöksen mukaisesti pääkirjastoon hankittiin kirjastonkäytön ja mediakasvatuksen tueksi laitteita ja välineitä. Hankittuja välineitä voidaan käyttää vuorotellen pää- ja lähikirjastossa.
Hankkeessa saatuja kokemuksia hyödynnetään jatkossakin kirjaston palvelujen kehittämisessä. Kirjasto pyrkii osallistumaan yhteisiin tapahtumiin, tiedottamaan avoimesti ja huomioimaan asiakkaiden toiveet käytettävissä olevien resurssien puitteissa.

Aloituspäivämäärä : 
01/02/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€10 550
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 950
Budjetti euroissa yhteensä: 
€12 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€12 130
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 630
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
14kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
2 167henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€9 500

Hanke on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn kuluerittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2013, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013