Mitä vinkkaat?
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Wiitaunionin aluekirjasto
Kirjaston osoite : 
Keskustie 9
44800
Kirjaston puhelin : 
040-860 0747
Kirjaston sähköposti : 
pihtiputaan.kirjasto@pihtipudas.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Pihti
Y-tunnus : 
0243027-4
Yhteyshenkilön nimi : 
Virpi Varis / Jari Eskelinen
Puhelin : 
014-459 7351tai 040-860 0747
Sähköposti : 
pihtiputaan.kirjasto@pihtipudas.fi
Hankkeen tavoite: 

Mitä vinkkat? -hankkeen tarkoitus on tutustuttaa yläkoululaiset eri kirjastoaineistoaineistoihin ja herättää heissä lukuinto uudelleen. Pienissä kirjastoissa ei ole resursseja monipuolisen vinkkauksen toteuttamiseen, sillä ai

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Vinkkaukset ja osallistujat

Kuvaus : 

Mitä vinkkaat? -hanke on peruskoulun 7.-9.-luokkalaisille suunnattu lukemisen edistämishanke. Kirjastossa on havaittu, että alakoululaiset lukevat edelleen ahkerasti, mutta yläkouluun siirryttäessä lukukipinä syystä tai toisesta hiipuu. Mitä vinkkat? -hankkeen tarkoitus on tutustuttaa yläkoululaiset eri kirjastoaineistoaineistoihin ja herättää heissä lukuinto uudelleen. Pienissä kirjastoissa ei ole resursseja monipuolisen vinkkauksen toteuttamiseen, sillä aikaa vinkkausten valmisteluun ja järjestämiseen ei kirjaston rutiinitöiltä jää. Kuitenkin aineistojen avaaminen on juuri se kirjaston osaamisalue, jota koulut eniten toivovat. 

Hankkeen toteuttavat Wiitaunionin aluekirjasto, Kannonkosken ja Kyyjärven kunnankirjastot sekä Saarijärven kaupunginkirjasto yhteistyössä alueen koulujen kanssa. Alueen kirjastoihin kutsutaan kiertueelle eri aineistolajeihin erikoistuneita vinkkareita, jotka vinkkaavat oppilaille sarjakuvia, musiikkia ja kaunokirjallisuuden eri genrejä. Näin tuetaan alueellista yhdenvertaisuutta tarjoamalla myös pienempien kuntien nuorille mahdollisuus monipuoliseen kirjastoaineistoihin perehtymiseen. Vinkkausten jälkeen koulut jatkavat kirjallisuustyötä omassa toiminnassaan järjestämällä kaverivinkkauksia sekä laatimalla kirja- ja musiikkiarvosteluja verkkokirjastoon, kirjaston blogiin, koulun verkkosivuille tai verkkolehteen. Näin nuoret harjaantuvat myös omien tekstien tuottamiseen ja  mielipiteiden ilmaisemiseen sekä tekstien ja musiikin arviointiin. 

Hankkeen aikana kutsutaan alueen kirjastoihin kolme vinkkaria, jotka vinkkaavat läpi alueen yläkoulut. Vinkkaukset järjestetään noin 20 oppilaan ryhmille kirjastoissa, jotta kirjasto tilana tulee nuorille tutuksi. Vinkkarit kiertävät mahdollisuuksien mukaan kirjastosta toiseen. Hankerahoituksella katetaan kirjavinkkareiden vinkkauspalkkioita ja matkakuluja. Alueen laajuuden, sijainnin ja vinkkareiden pitkien matkojen vuoksi matkakulut muodostavat suuren osan budjetista. Omarahoitusosuudella katetaan henkilökunnan työn osuus. Henkilökuntaa työllistää hankkeen suunnittelu, toteutus, yhteistyö koulun ja vinkkareiden kanssa sekä vinkattavien aineistojen saatavuudesta huolehtiminen. Hanke on tarkoitus toteuttaa lukuvuonna 2013-2014. 

 

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kannonkosken ja Kyyjärven kunnankirjastot sekä Saarijärven kaupunginkirjasto

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Viitasaaren kirjaston blogissa julkaistiin kummankin kirjavinkkarin kirjalistat. Samoin Saarijärven kirjaston verkkosivuilla ja Facebook-sivuilla oli tietoa vinkatuista kirjoista.

http://kirjastonjuttuja.blogspot.fi/

https://www.facebook.com/pages/Saarij%C3%A4rven-Kaupunginkirjasto/223786801011589

Keski-kirjastojen sivulla ollut juttu ei ole enää näkyvissä.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Mitä vinkkaat –hankkeen puitteissa kaksi kirjavinkkaria kiersi vinkkaamassa viiden eri yläkoulun kaikki luokka-asteet. Reetta Saine vinkkasi marraskuussa 2013 kahden viikon ajan ja Matti Karjalainen vinkkasi maaliskuussa 2014 niin ikään kahden viikon ajan. Hankkeessa olivat mukana Kannonkosken, Kyyjärven, Pihtiputaan, Saarijärven ja Viitasaaren kirjastot. Aikataulutus sujui hyvin. Saarijärvellä kaksi kahdeksatta luokkaa jäi vaille toista vinkkausta TET-jakson takia ja Kannonkoskella yläkoululaisille suunniteltu vinkkaus muuttui alakoulun 4. – 5. luokkalaisille suunnatuksi vinkkaukseksi rehtorin toiveen mukaisesti. Muutoin kaikkien yläkoululaisten lukemaan innostaminen kirjavinkkareiden avulla toteutui hyvin.

Oppilaiden ja opettajien palautteet olivat kaikki positiivisia. Oppilaat olivat innostuneita ja vinkattuja kirjoja myös lainattiin kaikissa kouluissa. Kirjoja myös varattiin jonkin verran sen mielenkiintoisimman kirjan mentyä jo aiemmin lainaan. Kirjavinkkareita kehuivat niin oppilaat, opettajat kuin kirjastonkin työntekijät. Saarijärvellä yksi vinkkauskerta jouduttiin keskeyttämään liian levottoman ja hälisevän ryhmän takia. Myöhemmin häiritsijät kävivät pyytämässä vinkkarilta anteeksi henkilökohtaisesti.

Kirjavinkkereista Reetta Saineen painopiste oli kauhugenren esittelyssä kun taas Matti Karjalainen vinkkasi erityisesti sarjakuvia. Kummatkin vinkkasivat myös uusia ja vanhoja nuortenkirjoja. Opettajien toiveiden mukaan Reetta vinkkasi Saarijärvellä kansainvälisiä klassikoita, joita myös lainattiin ahkerasti vinkkauksen jälkeen.

Yhteenvetona voisi sanoa, että kirjavinkkauksella saavutettiin se, mitä sillä haettiin: lukuinnostuksen herätteleminen yläkouluikäisten keskuudessa. Opettajien ja kirjastojen välinen yhteistyö sujui hyvin ja kirjavinkkauksiin oltiin tyytyväisiä. 

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeen myötä syventynyt yhteistyö koulujen ja kirjastojen välillä jatkuu aktiivisissa merkeissä mm. kirjavinkkauksina. 

Aloituspäivämäärä : 
31/10/2012
Lopetuspäivämäärä : 
31/05/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€10 800
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 700
Budjetti euroissa yhteensä: 
€12 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€9 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 500

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
65kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
750henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€8 000

Perustelumuistio löytyy Hankerekisterin etusivulta Info-palkin alta, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013

 
okm
avi