Mobiilia mediakasvatusta
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Muuramen kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Virastotie 8
40950
Kirjaston puhelin : 
014 659 754
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@muurame.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Murmu
Y-tunnus : 
0176699-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Tuire Vesterinen
Puhelin : 
014 659 753
Sähköposti : 
tuire.vesterinen@muurame.fi
Hankkeen tavoite: 

Muuramen kirjaston Mobiilia mediakasvatusta hankkeen tavoite on parantaa kirjaston valmiuksia mediakasvatuksen toteuttamiseen hankkimalla ajanmukaiset välineet, joilla kirjaston asiakkaita voidaan opastaa älylaitteiden monipuoliseen käyttöön. Tavoite on lisätä panostusta ja luoda uusia toimintatapoja eri-ikäisten mediakasvatukseen sekä edistää digitalisaatiota kirjaston henkilökunnan päivittäisessä työssä ja kaikkien asiakkaiden keskuudessa.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hankkeen tavoite toteutuu, kun kirjaston hankittavat tablettitietokoneet saadaan toimintakuntoon ja aktiiviseen käyttöön kirjaston jokapäiväisessä asiakaspalvelutyössä sekä erilaisille kohderyhmille järjestettävissä opastustilanteissa. Toiminnan onnistumista mitataan tilastoimalla opastustilanteet ja niiden kävijämäärät.

Kuvaus : 

Turun kaupunginkirjaston 17.7.2015 julkaistun mediakasvatussuunnitelman mukaan kirjaston tärkeimpinä tehtävinä mediakasvatuksessa ovat kirjaston ja sen tarjoamien sisältöjen käyttötaidot. Myös tietoteknisten laitteiden ja sovellusten perustaitojen käyttöopastus osana arjen asiakaspalvelutyötä, nousee kärkisijoille mediakasvatuksen keskeisiä tehtäviä listatessa. Kansalaisten medialukutaitoa tuetaan auttamalla ihmisiä toimimaan mediaympäristössä ja hyötymään tarjolla olevista medioista. Medialukutaidon pohjana on hyvä peruslukutaito, mutta medialukutaitoa on olennaisesti myös erilaisten teknisten välineiden, ohjelmien ja verkkopalvelujen sujuva käyttö. Tärkein resurssi kirjaston mediakasvatuksessa on henkilöstö, mutta laitteet ovat olennaisena apuna työssä. ”Mobiilia mediakasvatusta” on hanke, jossa haetaan rahoitusta 15 tablettitietokoneen hankintaan Muuramen kirjaston asiakkaiden käyttöön - tarkoituksena opastaa kirjastonkäyttäjiä älylaitteiden monipuoliseen käyttöön. Hanke liittyy samanaikaisesti hakukierroksella olevaan Keski-kirjastojen mediakasvatuksen ja tietokonetaitojen opetuksen –hakemukseen, jossa tavoitteena on yhteistyön käynnistäminen ja mallin luominen alueen oppilaitosten kanssa mediakasvatuksen ja tietokonetaitojen ohjauksessa. Lisäksi yhteishankkeen puitteissa on tarkoitus luoda oma, Keski-kirjastoille räätälöity sovellus, Oulussa kehitellystä verkkokirjaston käyttöön harjaannuttavasta mobiilitehtäväpaketista. Jotta näistä uusista yhteistyökuvioista, tiedonhaun opetuspaketeista sekä verkkokirjaston mobiilitehtävistä saataisiin paikallistasolla mahdollisimman paljon irti, tulisi kirjastolla olla riittävät ja ajanmukaiset laitteet tietokonetaitojen opetuksen käytännön toteutukseen. Nyt haettavalla rahoituksella hankittavat laitteet on tarkoitettu asiakkaiden käyttöön kirjaston tiloissa. Kirjaston ja koulun yhteistyö on sisällytetty Muuramen kunnassa Kulttuurikello –ohjelmaan. Paikallista kulttuurin opetussuunnitelmaa ollaan päivittämässä uuden valtakunnallisen OPS:n mukaiseksi. Kelloon on kirjattuna eri luokka-asteille kohdennettuja kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetuksia sekä kirjavinkkaukkauksia. Koska kirjastolla ei tällä hetkellä ole riittävää laitteistokapasiteettia ryhmäopastukseen, voitaisiin hankittavia tablettitietokoneita hyödyntää luokkien ohjatuilla kirjastokäynneillä: opetustilanteet voitaisiin saada älylaitteilla sekä uusien mobiilitehtävien avulla virikkeellisemmiksi ja vastaamaan enemmän nykynuorison ja lasten omia älylaitteiden käyttötottumuksia. Koska Muuramessa on edelleen useita aktiivisesti toimivia sivukouluja, jalkautuu kirjasto kouluyhteistyön merkeissä sivukylille useita kertoja vuodessa. Mobiililaitteet helpottaisivat olennaisesti myös tätä liikkuvaa kirjastotyötä. Hankittavat tablettitietokoneet edustaisivat entistä joustavampaa ja modernimpaa kirjaston käyttöä kaikille asiakkaille. Tablettitietokoneet tarjoavat oivallisen tilaisuuden kirjaston hankkimien e-aineistojen paikasta riippumattomaan hyödyntämiseen – asiakkaat voisivat käyttää tabletteja vapaasti kirjaston tiloissa ja tutustua kirjastojen yhä kasvavaan sähköisten aineistojen tarjontaan. Tablettitietokoneiden käytöstä kiinnostuneet asiakkaat voisivat tutustua niiden käyttöön, ja kirjasto puolestaan pääsisi markkinoimaan sähköisten kirjojen valikoimaansa ja simuloimaan asiakkailleen aidon e-aineistojen käyttötilanteen. Käytön opastuksessa pyritään huomioimaan myös erityisryhmät, esimerkkinä Celian uudet palvelut. Hanke on tarkoitus toteuttaa laitehankintojen osalta vuoden 2016 aikana. Asiakasopastusta päästään toteuttamaan heti, kun kunnan atk-tuki on saanut hankittua ja laitettua uudet laitteet toimintakuntoon. Ensin laitteita käytetään varsinkin e-aineistojen markkinointiin, mutta myöhemmin painopiste tulee olemaan mobiilitehtäviin perustuvassa mediakasvatuksessa. Kustannusarvio: - 15 kpl iPad tabletteja á 350 € - 15 kpl suojakoteloita á 25 € - latauskaappi 650 € - asennus ja suojaus á 60 € / laite - atk henkilöstön työpanos (laitteiden hankinta ja toimintakuntoon laitto) 700 € Kustannukset yht. 7875 €

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Mobiilia mediakasvatusta-hankkeen avulla Muuramen kunnankirjasto pystyi hankkimaan ajanmukaiset laitteet mediataitojen opastamiseen. Ensin hankittiin yksi iPad Air kirjaston henkilökunnan käyttöön vuoden 2016 keväällä, ja loppukeväästä 2017 iPad laitteita hankittiin lisää. Nyt laitteita on kirjaston käytössä kaikkiaan 12 kappaletta. Kahteen laitteeseen hankittiin pöytäteline, ja loppuihin suojakotelot. Kirjaston asiakaspalvelupisteille hankittiin samalla uudet isommat näytöt ja kääntyvät monitorivarret, jotta asiakkaiden neuvonta onnistuu paremmin. Padien latausta varten hankittiin latausasema. Lisäksi jouduttiin hankkimaan kaksi langattoman verkon vahvistinta, koska useiden laitteiden yhtäaikainen käyttö kuormitti ja hidasti kirjaston wifi-verkkoa. Kunnan ict-tuki hoiti laitehankinnat ja niiden toimintakuntoon laiton sekä asennukset.

Ensimmäiseksi hankittu iPad toimi hyvin kirjaston henkilökunnan kouluttautumisvälineenä. Henkilökunta pääsi perehtymään paitsi itse laitteeseen myös erilaisiin kirjastomme asiakkaille tarjoamiin verkko- ja e-aineistoihin. Laite toimi alkuun myös esittelylaitteena, kun kirjastonhoitaja osallistui esim. syksyllä koulunsa aloittavien ykkösluokkalaisten vanhemmille suunnatuille Eppumessuille toukokuussa 2016 ja 2017. Samoin tabi oli kätevä apuväline, kun kirjastonhoitaja esitteli kirjaston uusia verkkopalveluja, e-aineistoja sekä Celian palveluja seniori-ikäisille Lähimmäisen kammarin tilaisuuksissa. Keväällä 2017 hankitut iPad laitteet (11 kpl) on tarkoitettu erityisesti koululuokkien kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetuksen apuvälineiksi. Opastusta on tarjottu hankkeen puitteissa Kulttuurikello –kulttuuriopetussuunnitelman mukaisesti erityisesti alakoululaisille. Lisäksi kirjaston iPad laitteet ovat olleet erittäin hyvä lisäapu ja seniori-ikäisille suunnatuissa Ikäihmisten yliopiston vertaistukiopastuksissa, joita on järjestetty kirjastossa säännöllisesti viikoittain vuosien 2016-2017 ajan kesätauot pois lukien. Tällä hetkellä yksi tablettitietokoneista on sijoitettu pysyvästi kirjaston asiakastiskille infonäytöksi. Asiakaspalvelutiskille sijoitetulla laitteella henkilökunnan on ollut kätevä opastaa asiakkaita mm. verkkokirjaston käytössä, ja samalla on voitu esitellä ja opastaa kaikkia kiinnostuneita e-aineistojen ja esim. Celian palvelujen käytössä. Kirjaston asiakkaille on markkinoitu ahkerasti myös ePress-palvelua sekä Keski-kirjastoissa 2017 valtakunnallisena pilottina käyttöön otettua kotimaisten aikakauslehtien eMagazines -palvelua.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Älylaitteet ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti ja kaikenlaiset mobiilipalvelut ovat tätä päivää. On tärkeää, että kirjasto pysyy mukana tässä kehityksessä. Mobiilia mediakasvatusta -hankkeen myötä Muuramen kirjastoon saatiin hankittua ajanmukaiset laitteet, joilla asiakkaiden perehdyttäminen uusiin palveluihin ja laitteisiin on mahdollista. Tablettitietokoneet ovat osoittautuneet toimivaksi ratkaisuksi oppilasryhmien perehdytyksessä esim. kirjaston verkkopalveluihin sekä luokituksen ja tiedonhaun opetuksessa. Kokonaisten (reilun 20 oppilaan) luokkien opastustilanteet sekä erilaiset ryhmätyöt sujuvat jouhevasti 11 laitteen avulla. Ja koska iPadit ovat käytössä myös Muuramen kaikilla kouluilla, väline on lähtökohtaisesti tuttu kaikille oppilaille alakoululaisista alkaen.

Muuramen hanke liittyi Keski-kirjastojen yhteiseen mediakasvatuksenhankkeeseen, jossa tavoitteena on ollut yhteistyön käynnistäminen ja mallin luominen alueen oppilaitosten kanssa mediakasvatuksen ja tietokonetaitojen ohjauksessa. Lisäksi toiveena oli luoda Keski-kirjastoille verkkokirjaston käyttöön harjaannuttavasta mobiilitehtäväpaketista. Keski-kirjastojen yhteishankkeessa koulutettiin alueen kirjastojen henkilöstöä mediakasvatuksen eri osa-alueilta, ja hankittiin kirjastoille mm. yhteiset Pulmaario-pussukat, joiden avulla kirjastojen on mahdollista järjestää erilaisia mediakasvatustapahtumia omissa kirjastoissaan. Henkilöstötilanteesta johtuen Muuramen osallistuminen Keski-kirjastojen yhteishankkeeseen jäi aiottua vähäisemmäksi. Tavoitteena kuitenkin on, että Keski-kirjastojen yhdessä työstämää mediakasvatusaiheista materiaalia hyödynnetään tulevaisuudessa myös Muuramessa.

Vaikka Mobiilia mediakasvatusta -hankkeen painopiste oli alun perin kouluikäisissä, hankkeen myötä huomattiin, että kirjaston rooli on vähintään yhtä merkittävä myös seniori-ikäisten digitaitojen opastuksessa. Seniori-ikäisille älylaitteet ovat vieraampia kuin koululaisille tai vielä työelämässä mukana oleville. Kirjastolla on tärkeä rooli, jotta myös ikäihmiset pääsevät tutustumaan uuteen teknologiaan matalan kynnyksen periaatteella. Muuramessa hyväksi konseptiksi ovat osoittautuneet Ikäihmisten yliopiston vertaisohjaajan pitämät ohjaukset. Ohjaajalle on saanut varata henkilökohtaisen ajan, ja tapaamisilla on voitu paneutua kunkin henkilön omiin kiinnostuksen kohteisiin ja avun tarpeisiin.

Hankkeen myötä kirjaston tarjoamien palvelujen aktiivinen markkinointi ja opastus on tehostunut. On huomattu, että uusien palvelumuotojen sisäänajo vaatii aikaa ja kirjaston henkilökunnan aikaisempaa aktiivisempaa otetta. E-aineistojen käytön lisääntyminen on hidasta, mutta tietoisuutta lisäämällä kynnys esimerkiksi e-lehtien lukemista varten madaltuu. Kirjaston asiakkaat ovat kiitelleet varsinkin ePress-palvelua, jonka kautta voi lukea niitäkin paikallis- ja sanomalehtiä joita kirjastoon ei hankita. E-aineistojen tunnetuksi tekemisessä kirjaston henkilökunnalla on ollut tärkeä rooli: he ovat aktiivisesti mainostaneet palvelua ja opastaneet asiakkaita palvelun käytössä. Myös e-kirjat kasvattavat suosiotaan vähitellen, ja etenkin e-äänikirjat ovat herättäneet kiinnostusta. Aiemmin Keski-kirjastojen asiakkaille tarjottu Zinio-lehtipalvelu ei saavuttanut suurta suosiota asiakkaiden keskuudessa, mutta uusi kotimaisten lehtien eMagz -palvelu, joka avattiin etäkäyttöisenä Keski-kirjastoissa elokuussa 2017, sen sijaan on herättänyt kiinnostusta selkeästi enemmän.

Jatkotoimenpiteet: 

Mediakasvatuksen kehittämistä jatketaan. Hankittuja laitteita hyödynnetään kattavasti kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetuksissa sekä päivittäisessä kirjaston asiakaspalvelussa. Koko kirjaston henkilökunta osallistuu myös jatkossa e-aineistojen aktiiviseen markkinointiin ja niiden käytössä opastamiseen. Päivittäisen opastamisen lisäksi laitteita voidaan käyttää monenlaisissa kampanjoissa (kuten esim. Koko kansa lukee -kampanjassa) markkinoinnin apuvälineinä.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2016
Lopetuspäivämäärä : 
30/11/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€7 175
Oma rahoitus yhteensä: 
€700
Budjetti euroissa yhteensä: 
€7 875
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€6 135
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 135
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
38kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
117henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
7kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
273henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016

 
okm
avi