Mobiilisti kautta Kaarinan!
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Kaarinan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Oskarinaukio 5
20780
Kirjaston puhelin : 
025884400
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kaarina.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kaari
Y-tunnus : 
0133226-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Anu Ojaranta
Puhelin : 
025884403
Sähköposti : 
anu.ojaranta@kaarina.fi
Kuvaus : 

Kaarinan kaupunginkirjasto hakee rahaa 25 tablettitietokoneen ostoon Lukuinto-hankkeen käyttöön ja kirjaston omaan lukemisenedistämistyöhön.

Kaarinan kaupunginkirjasto on toinen varsinaissuomalainen Lukuinto-pilottihanke Turun kaupunginkirjaston ohella. Lukuintopartnerinamme on alakoulu S:t Karins svenska skolan. Olemme syksyn 2013 pilottihankkeena ja pilotointi jatkuu kesään 2014 asti. Lukuinto-hankkeessa tarkoituksena on luoda Kaarinaan ruotsinkielinen alakoulun lukudiplomi jo olemassa olevan suomenkielisen Ketunkierros-lukudiplomin rinnalle. Toteutuksessa lähdettiin hakemaan aivan uusia toimintatapoja. Tehtävät laaditaan täysin sähköisesti, eli tällöin lukemiseen yhdistetään luovia TVT-ratkaisuja ja digiosaamista. Hankkeeseen saimme myös pro gradu -tutkimuksen tekijän Åbo Akademilta. Hänen tavoitteenaan on tutkia 5. luokkalaisten poikien lukemista sekä sitä onko lukudiplomitehtävien tekemisessä eroa mikäli luettu kirja on ollut printtimuodossa tai e-kirja. Tämän takia Lukuinto-hankkeessamme on polttava tarve tablettilaitteisiin. Tutkimuksessa on tärkeää, että tutkimukseen osallistuva oppilas voi lukea kirjaa tabletilta myös kotona, ei vain koulussa. Koko hankkeen päämääränä on yhdistää näitä tieto- ja viestintätekniikan avulla tehtäviä lukudiplomitehtäviä myös suomenkieliseen Ketunkierrokseen ja siten tuoda koko pilottihankkeen onnistuminen, saavutukset ja hyvät käytännöt koko kaupunginkirjaston käyttöön.

Hankkeen toisena osana on Lukuinto–pilottihankkeen loputtua saada nämä tabletit lähikirjastojen ja koulukirjastojen käyttöön. Kaarinassa on kaksi lähikirjastoa, Littoinen ja Piikkiö, joissa kummassakin toimii myös aktiivinen lukupiiri. Lukupiiriläisten pääsisivät tutustumaan sähköiseen lukemiseen hankkeen tablettien mahdollistamana. Lähikirjastoille suunnitellaan 2-3 lukupiiritapahtumaa, jolloin voi luettavaksi valita e-kirjan. Lähikirjastoissa päästäisiin tablettien myötä myös tekemään uudenlaista lastenkirjastotyötä.

Lukuinnon pilotoinnin ollessa ohi haluamme myös viedä tekniikkaa niihin koulukirjastoihimme, joiden oppilailla ei toistaiseksi ole lainkaan mahdollisuutta tutustua VASKI-tietokannan verkkokirjastoon. Kaarinan kaupunginkirjasto ylläpitää viittä koulukirjastoa (Auranlaakso, Empo, Kuusisto, Kotimäki ja Piispanlähde). Kaikissa koulukirjastoissa ei ole tiloja, joihin hakukoneita sijoittaisi. Tablettitietokoneiden saaminen koulukirjastoihin korjaisi tätä puutetta ja näin saamme myös alakoululaiset omassa koulukirjastossaan tutustumaan verkkokirjastoon. Näin varmistamme, että verkkokirjasto on jo jonkin verran tuttu, kun oppilaat yläkoululaisina tulevat kirjastolle tiedonhallintataitojen opetukseen. Pääkirjastolla tabletit ovat olleet ahkerassa käytössä kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetuksessa. Tabletit innostavat oppilaita uudella tavalla esimerkiksi kirjastoluokituksen ja tiedonhaun oppimiseen. Haluammekin tämän hankkeen avulla saattaa myös lähi- ja koulukirjastot digiaikakauteen.

Aiemmat hankkeet: 

Digitaalista lukutaitoa edistämään, joka on kolmen kunnan yhteishanke: Kaarina (hankekoordinaattori), Raisio ja Lieto.

Aloituspäivämäärä : 
12/01/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€9 900
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 100
Budjetti euroissa yhteensä: 
€12 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Perustelumuistio myöntöperusteista vuonna 2014. Samaan tarkoitukseen ei myönnetä valtionavustuksia perättäisinä vuosina.

 
okm
avi