Modernit työkalut käyttöön koulukirjastojen pyörityksessä
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Sisäkuva Särkijärven koulukirjastosta (Anu Järvi)
Askolan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Pappilantie 2
07500
Kirjaston puhelin : 
0400 151 833
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@askola.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Asko
Y-tunnus : 
FI 9000 1620
Yhteyshenkilön nimi : 
Raija Penttinen
Puhelin : 
040-750 6975
Sähköposti : 
raija.penttinen@askola.fii
Kuvaus : 

Askola on noin 5000 asukkaan ja maapinta-alaltaan Helsingin kokoinen kunta Uudellamaalla. Kunnassa on pääkirjasto, sivukirjasto ja koulukirjastotoimintaa kolmella alakoululla Särkijärven, Juornaankylän ja Vahijärven kylissä sekä yläasteella. Kouluilla käydään kerran viikossa ja koulukohtainen kirjastoaika on 1-1,5 tuntia. Lainausmäärät etenkin alakouluilla liikkuvat reilun sadan lainan paikkeilla käyntiä kohden. Tällä hetkellä Askolassa on käytössä kirjastojärjestelmän kirjastoauto-ohjelma ja kannettava tietokone, joiden avulla asiakaspalvelu alakouluilla hoidetaan.

Kunnassa eletään taloudellisesti haastavia aikoja ja etsitään aktiivisesti säästökohteita. Askolan kyliin hajautettu toiminta on vaarassa ja koulukirjastojen pyörittämiseen tarvittaisiin uusia työkaluja ja vaihtoehtoja toiminnan pyrittämiseen. Koulukirjastot ovat vakiinnuttaneet paikkansa, niillä on selkeät tilat, aineiston kuljettaminen on järjestetty ja jonkin verran koulukirjastojen tiloissa on myös pysyvää aineistoa. Kaukana pää- ja sivukirjastosta asuville lapsille kirjastopäivä on viikon kohokohta, josta ei haluttaisi luopua.

Modernit työkalut käyttöön koulukirjastojen pyörityksessä –hankkeen tavoitteena on uudistaa asiakaspalvelujärjestelmä niin, että asiakaspalvelun toteutuminen koulukirjastoissa ei olisi riippuvainen yhdestä tietokoneesta ja siihen liittyvästä kirjasto-ohjelmasta eikä välttämättä edes kirjastohenkilöstön läsnäolosta. Hankkeella halutaan turvata koululaisten kirjastopalvelut ja parantaa asiakaspalvelua luopumalla kankeasta, tiedonsiirtoja vaativasta ja kirjaston henkilöstöön sidotusta ohjelmasta. Uuden työkalun avulla kirjasto ja koulu voisivat entistä paremmin yhdessä vastata koulukirjaston toiminnasta ja asiakaspalvelusta. Tavoitteena on pysyvien ja toimivien käytäntöjen löytäminen.

Kirjasto hankkii kirjastojärjestelmätoimittajaltaan extra-palvelun, joka mahdollistaa lainaus- ja palautustoiminnot nettiliittymän välityksellä. Kouluilla ei tarvita muuta kuin internetyhteydellä varustettu tietokone sekä viivakoodin lukija. Lainaus ja palautus on reaaliaikaista eikä erillisiä kirjaston hallintoverkkoa edellyttäviä tiedonsiirtoja tarvitse tehdä, kuten nykyisen auto-ohjelman kanssa. Nettivälitteistä kirjastojärjestelmää on mahdollista käyttää myös muiden kuin kirjaston henkilökunnan, esim. osa opetushenkilökunnasta voidaan opastaa helppokäyttöisen ohjelman käyttäjiksi.

Askolan kirjasto korvaa oman väistyvää tekniikkaa edustavan auto-ohjelmansa extra-ohjelmalla ja hankkii myös toisen ohjelmalisenssin, jotta uusi ohjelma olisi käytettävissä kahdessa eri työasemassa. Toinen ohjelma asennetaan kirjaston kannettavaan koneeseen ja toinen koulujen yhteiskäytössä olevaan kannettavaan, jonka hankintakustannuksista huolehdimme itse.

Hankkeen aikataulu:
lokakuu 2012 – selvitetään extra-ohjelman hintoja ja vaatimuksia
tammi-helmikuu 2013 – käydään tutustumassa extra-ohjelman käyttöön ja toimintoihin Porsse-kirjastokimpan muissa ohjelmaa käyttävissä kirjastoissa
maaliskuu 2013 – pyydetään tarjous ohjelmasta
huhti-toukokuu 2013 – hankitaan ohjelma ja tehdään tarvittavat muut hankinnat, määritykset ja asennukset ja kirjaston henkilökunta opettelee ohjelman käytön
syksy 2013 – ohjelma otetaan koulukirjastotoiminnassa käyttöön & opastetaan ohjelman käyttö valituille vastuuhenkilöille kouluissa
loppuvuosi 2013 – hanke raportoidaan

Haettava summa:
6000 €, jolla hankitaan 2 ohjelmalisenssiä asennuksineen koulukirjastotoiminnan pyörittämiseen
Omarahoitus:
laitehankinnat n. 1000 €

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankerahoituksella saatiin Pallas-Pro extra -koulukirjasto-ohjelma Juornaankylän ja Särkijärven koulukirjastojen käyttöön. Ohjelma on monipuolisempi ja nykyaikaisempi verrattuna aikaisemmin käyttämäämme Pallas Pro auto-ohjelmaan.

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€6 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€7 000
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€6 200
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 200


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000
 
okm
avi