Modernit työkalut käyttöön koulukirjastojen pyörityksessä
År 2014 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Sisäkuva Särkijärven koulukirjastosta (Anu Järvi)
Askolan kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Pappilantie 2
07500
Bibliotekets telefonnummer : 
0400 151 833
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@askola.fi
ISIL-kod : 
FI-Asko
FO-nummer : 
FI 9000 1620
Ansvarsperson : 
Raija Penttinen
Telefonnummer : 
040-750 6975
E-post : 
raija.penttinen@askola.fii
Projektbeskrivning : 

Askola on noin 5000 asukkaan ja maapinta-alaltaan Helsingin kokoinen kunta Uudellamaalla. Kunnassa on pääkirjasto, sivukirjasto ja koulukirjastotoimintaa kolmella alakoululla Särkijärven, Juornaankylän ja Vahijärven kylissä sekä yläasteella. Kouluilla käydään kerran viikossa ja koulukohtainen kirjastoaika on 1-1,5 tuntia. Lainausmäärät etenkin alakouluilla liikkuvat reilun sadan lainan paikkeilla käyntiä kohden. Tällä hetkellä Askolassa on käytössä kirjastojärjestelmän kirjastoauto-ohjelma ja kannettava tietokone, joiden avulla asiakaspalvelu alakouluilla hoidetaan.

Kunnassa eletään taloudellisesti haastavia aikoja ja etsitään aktiivisesti säästökohteita. Askolan kyliin hajautettu toiminta on vaarassa ja koulukirjastojen pyörittämiseen tarvittaisiin uusia työkaluja ja vaihtoehtoja toiminnan pyrittämiseen. Koulukirjastot ovat vakiinnuttaneet paikkansa, niillä on selkeät tilat, aineiston kuljettaminen on järjestetty ja jonkin verran koulukirjastojen tiloissa on myös pysyvää aineistoa. Kaukana pää- ja sivukirjastosta asuville lapsille kirjastopäivä on viikon kohokohta, josta ei haluttaisi luopua.

Modernit työkalut käyttöön koulukirjastojen pyörityksessä –hankkeen tavoitteena on uudistaa asiakaspalvelujärjestelmä niin, että asiakaspalvelun toteutuminen koulukirjastoissa ei olisi riippuvainen yhdestä tietokoneesta ja siihen liittyvästä kirjasto-ohjelmasta eikä välttämättä edes kirjastohenkilöstön läsnäolosta. Hankkeella halutaan turvata koululaisten kirjastopalvelut ja parantaa asiakaspalvelua luopumalla kankeasta, tiedonsiirtoja vaativasta ja kirjaston henkilöstöön sidotusta ohjelmasta. Uuden työkalun avulla kirjasto ja koulu voisivat entistä paremmin yhdessä vastata koulukirjaston toiminnasta ja asiakaspalvelusta. Tavoitteena on pysyvien ja toimivien käytäntöjen löytäminen.

Kirjasto hankkii kirjastojärjestelmätoimittajaltaan extra-palvelun, joka mahdollistaa lainaus- ja palautustoiminnot nettiliittymän välityksellä. Kouluilla ei tarvita muuta kuin internetyhteydellä varustettu tietokone sekä viivakoodin lukija. Lainaus ja palautus on reaaliaikaista eikä erillisiä kirjaston hallintoverkkoa edellyttäviä tiedonsiirtoja tarvitse tehdä, kuten nykyisen auto-ohjelman kanssa. Nettivälitteistä kirjastojärjestelmää on mahdollista käyttää myös muiden kuin kirjaston henkilökunnan, esim. osa opetushenkilökunnasta voidaan opastaa helppokäyttöisen ohjelman käyttäjiksi.

Askolan kirjasto korvaa oman väistyvää tekniikkaa edustavan auto-ohjelmansa extra-ohjelmalla ja hankkii myös toisen ohjelmalisenssin, jotta uusi ohjelma olisi käytettävissä kahdessa eri työasemassa. Toinen ohjelma asennetaan kirjaston kannettavaan koneeseen ja toinen koulujen yhteiskäytössä olevaan kannettavaan, jonka hankintakustannuksista huolehdimme itse.

Hankkeen aikataulu:
lokakuu 2012 – selvitetään extra-ohjelman hintoja ja vaatimuksia
tammi-helmikuu 2013 – käydään tutustumassa extra-ohjelman käyttöön ja toimintoihin Porsse-kirjastokimpan muissa ohjelmaa käyttävissä kirjastoissa
maaliskuu 2013 – pyydetään tarjous ohjelmasta
huhti-toukokuu 2013 – hankitaan ohjelma ja tehdään tarvittavat muut hankinnat, määritykset ja asennukset ja kirjaston henkilökunta opettelee ohjelman käytön
syksy 2013 – ohjelma otetaan koulukirjastotoiminnassa käyttöön & opastetaan ohjelman käyttö valituille vastuuhenkilöille kouluissa
loppuvuosi 2013 – hanke raportoidaan

Haettava summa:
6000 €, jolla hankitaan 2 ohjelmalisenssiä asennuksineen koulukirjastotoiminnan pyörittämiseen
Omarahoitus:
laitehankinnat n. 1000 €

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hankerahoituksella saatiin Pallas-Pro extra -koulukirjasto-ohjelma Juornaankylän ja Särkijärven koulukirjastojen käyttöön. Ohjelma on monipuolisempi ja nykyaikaisempi verrattuna aikaisemmin käyttämäämme Pallas Pro auto-ohjelmaan.

Projektet börjar : 
01/08/2013
Projektet avslutas : 
31/12/2014
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€6 000
Egen finansiering: 
€1 000
Budget sammanlagt: 
€7 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€6 200
Egen finansiering: 
€1 200


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€5 000