Monien mahdollisuuksien pelitupa
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Mediamaja. Kuvaaja Tuomo Mannonen.
Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Salpausselänkatu 33
45100
Kirjaston puhelin : 
0206155232
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kouvola.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kom
Y-tunnus : 
0161075-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Selja Kunttu
Puhelin : 
0206157262
Sähköposti : 
selja.kunttu@kouvola.fi
Kuvaus : 

Kouvolassa on useita pelialan oppilaitoksia ja pelaaminen ja siihen liittyvät toiminnot ovat alueen kehittämiskohde. Mediamajassa on kokeiltu monenlaista median tuottamista: digitarinoita, vinkkivideoiden tekoa, editointia, musiikin äänitystä ja kuvankäsittelyä. Nykyisten toimintojen lisäksi on tullut tarve tarjota yhteisölliseen pelaamiseen paikkaa, myös muulle kuin digitaaliselle pelaamiselle. Tavoitteena on saada aikaan yhteistoimintaa paikallisen pelialan osaajien ja pelaajien välille, joten tätä kokeilua on suunniteltu yhteistyössä Kouvolan pelialan koulutuksen, ammattiopiston ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulun sekä elinkeinoyhtiö Kinnon ja kaupungin nuorisotoimen kanssa. Pelialan opiskelijat saavat tätä kautta mm. kaipaamiaan työharjoittelupaikkoja.

Hankkeen tarkoituksena on madaltaa kynnystä tulla kokeilemaan erilaisia pelejä ja samalla toimia alueella kouluttautuvien pelintekijöiden sekä harrastuksenaan pelejä tekevien tuotosten testauspaikkana. Mediamajan asiakkaat testaavat heidän kehittämiään pelejä ja antavat palautetta ja kehittämisideoita.  Tilassa on käytettävissä hyvin varustettu studio, jossa on mahdollista tuottaa pelien taustamusiikkeja. Tilan mahdollisuuksia median tuottamisen ja kuluttamisen paikkana hyödynnetään mahdollistamalla omaehtoinen toiminta tiloissa. 

Pelaaminen ja pelillistäminen ovat asioita, joilla potentiaalisesti voidaan tuoda uutta, leikkisää ja eteenpäin vievää ilmapiiriä osaksi kirjaston monia eri toimintoja yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Pelillisyyden kautta pyritään hyppäämään hetkeksi pois arkikuvioista ja haetaan uskallusta rohkeammin innovoida yhdessä asioita, joiden pohtimiseen voisi muuten mennä useita kuukausia. Pelaamisen avulla on tarkoitus saada toteutustavan näennäisen kepeyden ansiosta monenlaisia ihmisryhmiä osallistumaan pelituvan toimintaan. Pelisuunnittelijoita ja pelifasilitaattoreita tarvitaan tueksi, kun pelillisyyttä tuodaan mukaan eri toimintaympäristöihin. Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa halutaan tässä hankkeessa tavoittaa syrjäytymisuhkan alaisia nuoria, ja saada heidät mukaan yhteisölliseen pelaamiseen ja muuhun toimintaan.  Pelituvassa ei pelaajan taidot ratkaise, vaan erilaiset pelaajat saavat mahdollisuuden kokeilla miltä tuntuu tavallisen tekemisen sijaan kokeilla ja kokea jotain epätavallista, taianomaista ja ainutlaatuista.  

Mediamajan pelituvassa opastetaan nuorison ollessa koulussa ja opiskelemassa eri-ikäisiä ihmisiä sähköisiin sisältöihin ja laitteiden käyttöön, jotta kansalaiset selviävät nykyajan digimaailmassa. Lisäksi tilassa opastetaan aikuisia siihen maailmaan, jossa nuoret elävät. Mediamajaa markkinoidaan myös monikulttuurisena kohtauspaikkana, jossa edistetään maahanmuuttajien kotoutumista tarjoamalla heille mahdollisuuden yhteisölliseen tekemiseen pelaamisen kautta.  

Käytännön toteutus vaatii mediatuottajan ja projektityöntekijän palkkaamisen, jotta aukioloaika saadaan palvelemaan eri asiakasryhmiä. Omarahoitusosuus koostuu sisäisistä vuokrista ja kirjaston henkilöstön työpanoksesta.

 

Mediamajan pelitupamaisen varustuksen lähtökohtana on valmis olohuonemainen tila, jota on helppo muokata käyttäjien tarkoituksien mukaan. Tämän mahdollistamiseksi tilaan luodaan riittävän tehokkaat langattomat toiminnot: nettiyhteys ja äänijärjestelmä. Seinille tuodaan isoja näyttöjä ja tila on jaettavissa verhoilla/sermeillä, jotta useampi toimija voi olla samanaikaisesti tilassa. Roolipelejä ja lautapelejä yms. hankitaan vaihtoehdoiksi digipelaamisen rinnalla.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Kouvolan seudun ammattioppilaitos, kehitysyhtiö Kinno, Kouvolan nuorisopalvelut

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Mediamajassa on tuotettu äänitteitä ja videoita käyttäjien omiin tarpeisiin ei niinkään julkiseen levitykseen.

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

AUKILOLO JA KÄVIJÄMÄÄRÄT

Mediamaja oli avoinna arkipäisin klo 12 -19 syyskuun 2014 alusta toukokuun 2015 loppuun - jouluaikana se oli kiinni muutaman viikon.  Mediamajan toiminnasta vastasi koko kauden ajan projektiin palkattu mediatuottaja Tuomo Mannonen.

Mediamajan asiakaskunnan ikähaarukka on laaja, aina ala-asteikäisistä vaareihin asti. Vanhin vakioasiakas oli 84-vuotias mies, joka yleensä hakee apua atk-ongelmiin ja internetin käyttöön. Tietoteknisen neuvonnan asiakkaat ovat olleet valtaosin ikäihmisiä. Nuorimmat pelaavat enimmäkseen konsoleita ja nettipelejä. Keskimäärin asiakkaita käy noin kolmekymmentä päivässä. Joka viikko Mediamajassa on ryhmiä; koulutettavana tai tutustumassa palveluihin.  Viikossa asiakkaita on noin 175, kuukausittain 700 ja koko syyskuu-toukokuun välisenä aikana  6 300 kävijää.

OPPILAITOSYHTEISTYÖ JA PELIALAAN LIITTYMINEN

Pävittäinen pelaaminen toteutui suunnitellusti. Yhteistoimintaa pelialan toimijoiden ja pelaajien välille ei onnistuttu kehittämään merkittävästi.  Oppilaitosyhteistyö toteutui hyvin monin muin tavoin: KSAO:n kaksi pelialan opiskelijaa suoritti työharjoittelua palvelemalla ihmisiä 3D-tulostimella. Kahden kuukauden työharjoittelun aikana kirjaston asiakkaat saivat tulostaa materiaalikustannuksia vastaan, noin 50 senttiä per esine, erilaisia esineitä, joita työharjoittelijat mallinsivat tai latasivat suoraan netistä asiakkaiden toiveiden mukaan. Suuren suosion saanut 3D-tulostuskokeilu sai jatkoa keväällä, kun kirjasto aloitti yhteistyön Kouvolan aikuiskoulutuskeskuksen kanssa helmikuussa. Tarkoituksena on tehdä pysyvä 3D-tulostuspiste kirjastoon.

Ammattikorkeakoulun ja amattiopiston opiskelijat tekivät työharjoittelua Mediamajassa: KYAMK:in AV-puolelta Mediamajassa suoritti 5kk työharjoittelunsa  Henri Korhonen, jonka tehtäviin kuului eritoten videokuvaus ja –editointi. KSAO:sta työharjoitteluaan teki toisen vuoden datanomiopiskelija Vili Arola, joka toimi 3D-tulostuksen ja graafisen työn tekijänä. Helmikuussa Mediamajassa oli kaksi KSAO:n saksalaista vaihto-oppilasta tutustumassa graafisen työhön. Lisäksi Mediamajassa työskenteli kuntouttavan työtoiminnan harjoittelija Aki Ryöppy.

Mediamaja osallistui yhteistyökumppanien pelitapahtumiin. KYAMK:n Pelaa, älä pelkää –tapahtuman tarkoituksena oli valistaa peruskouluikäisiä lapsia ja nuoria sekä heidän vanhempiaan internetiin ja tietoturvaan liittyvissä arjen turvallisuusasioissa. Kaupungin nuorisotoimen järjestämässä toimintapäivässä Mediamaja oli mukana omien pelikonsolien ja tanssipelien kanssa pelaamassa nuorien kanssa.

KOULUYHTEISTYÖ

Kouvolan ja Valkealan lukion musiikkikurssilaiset ovat osana kurssityötään äänittäneet Mediamajan studiossa bändin kanssa oman kappaleen alusta loppuun. Osa ryhmästä on  tallentanut soittajien työskentelyä videokameroin.  Samoin Kouvolan musiikkiopiston opiskelijat ovat käyttäneet studion palveluita.  Monet paikalliset musiikinharrastajat ovat tehneet erityylistä musiikkia aina räpistä klassisen kitaransoittoon. Videoeditointikursseja pidettiin Mansikkamäen ala-asteen eri luokille 12 kertaa. KSAO:n luonnonvarainstituutille tehtiin oppilaiden kanssa mainosvideo.

TYÖPAJAT JA MUU TOIMINTA

Vuoden 2015 hiihtolomalla järjestettiin valokuvaustyöpaja, jonka opettaja toimi Kouvolan Sanomien valokuvaaja Lukas Pearsall. Varsinkin valokuvaustyöpaja oli erittäin suosittu. Ilmoittautujia oli  50, heistä työpajaan voitiin ottaa vain 13 henkeä per päivä. Kesäkuuhun siirtyneessä Girls Rock Finland –bändileirillä naismuusikot opettivat 13-19-vuotiaille tytöille bänditoimintaa.

Studiossa on tehty myös kirjaston nukketeatteri HIKATIN taustaääniä,  kaksi pienempää näytelmää ja yhden kesäteatterin taustaäänet.

Mediamaja toimi myös näyttelytilana paikallisille nuorille taiteilijoille ja taiteen harrastajille. Toimintavuoden aikana on ollut esillä eri taiteilijoilta:  kaksi valokuvanäyttelyä ja kaksi öljyvärityönäyttelyä sekä yksi lukiolaisten yhteisnäyttely. Yhden näyttelyn kesto on ollut keskimäärin noin 1,5 kuukautta

 ARVIO

Onnistuimme  tarjoamaan Mediamajan tilan ja sen monipuolisten laitteiden kautta monille eri ikäisille asiakkaille mahdollisuuksia oppia ja toteuttaa pieniä tuotantoja. Tarjosimme pelitilaa nuorille, erityisesti maahanmuuttajanuoret pelasivat Mediamajassa paljon.  Ikäihmisiä kyettiin auttamaan heidän laite- ja ohjelmisto-ongelmissaan.  Vain suunniteltu toiminta alueella kouluttautuvien sekä harrastuksenaan pelejä tekeivien pelintekijöiden pelien testauspaikkana ei käynnistynyt. 

Mediamaja on arvostettu paikka ja palvelu, jota Kouvolan kaupungissa ei kuitenkaan ole pystytty pysyvästi resurssoimaan. 

Jatkotoimenpiteet: 

Mediamaja avataan 7.9.2015 ja sen toiminnasta on sovittu maaliskuun 2016 loppuun asti. Talvikauden 2015-2016 toiminnan mahdollistaa saatu jatkoavustus.

Kouvola pyrkii edelleen vähentämään henkilöstöään.  Mediamajan vaatimaa ammattiosaamista tuskin saadaan vakinaistettua v. 2016.

Lisätietoa: 

Mediatuottajan työsuhde kesti 1.9.2014 - 31.5.2015, kesäkuussa maksettiin vielä lomakorvaukset. Kirjasto maksoi avustuksen ylittävän palkkauksen hankkeen omarahoitusosuutena. Kirjasto maksoi koko ajalta tiloissaan olevan Mediamajan sisäisen vuokran, jota ei ole kirjattu erikseen projektikirjanpitoon. 

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€144 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€29 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€173 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€30 655
Oma rahoitus yhteensä: 
€10 655
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€20 000
 
okm
avi