Monikulttuurinen kirjasto ja markkinointi
Vuoden 2014 ELY-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Espoon kaupunginkirjasto (HelMet-kirjastot)
Kirjaston osoite : 
PL 3611
02070
Kirjaston puhelin : 
0981657661
Kirjaston sähköposti : 
jaana.tyrni@espoo.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Em
Y-tunnus : 
0101263-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Jaana Tyrni
Puhelin : 
0981657661
Sähköposti : 
jaana.tyrni@espoo.fi
Kuvaus : 

Miten monikulttuurisessa yhteiskunnassa viestitään kirjastosta ja markkinoidaan palveluja erityisryhmille? Maahanmuuttajien ja Suomessa asuvien muiden maiden kansalaisten määrä kasvaa jatkuvasti. Samaan aikaan myös kirjastojen rooli on ollut muutoksessa. Perinteisten lainaus- ja tietopalvelujen lisäksi kirjastoja halutaan kehittää myös kaupunkilaisten aktiivisen toiminnan ja osallistumisen keskuksina. HelMet-kirjastoissa onkin ideoitu ja toteutettu runsaasti sekä kotoutumiseen että oman kielen ylläpitoon liittyviä palveluja:

- kielikahvilat ja keskusteluryhmät, Suomea-viikko

- satutuokiot ja lasten tapahtumat eri kielillä, somalinkieliset sanataidepajat, venäjänkielinen lasten kirjastohanke Matroskin (Matroskin.fi)

- tietokoneen ja internetin käyttöön opastaminen eri kielillä

- valtakunnallisen Venäjänkielisen kirjaston palvelut (HelMet-sivusto venäjänkielisenä 2014)

Vaikka tarve kielen oppimiseen ja suomalaiseen kulttuuriin sekä yhteiskuntaan tutustumiseen on selkeästi olemassa, kirjastoissa tuotetut palvelut ja niiden käyttäjät eivät läheskään aina kohtaa. Kirjastojen henkilökunnalla ei perinteisesti ole juuri ollut kaupallista tai viestintäalan koulutusta, eikä tehtyä työtä ole osattu tuotteistaa tai markkinoida. Erityisen haastavaa tämä on toimittaessa kirjaston uusien asiakasryhmien, kuten maahanmuuttajien kanssa.

Pääkaupunkiseudun kirjastojen monikulttuurinen kirjastotyöryhmä haluaa järjestää HelMet-kirjastojen henkilökunnalle seminaaripäivän, johon kutsutaan kouluttajiksi monikulttuurisen markkinoinnin ja viestinnän sekä kirjastotyön ammattilaisia. Seminaariesitelmien lisäksi työskennellään kouluttajien ohjaamissa työpajoissa, joissa etsitään ratkaisuja olemassa olevien palvelujen markkinointiin, jotka eivät ole onnistuneet saavuttamaan kohdeyleisöään.

 Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli kirjastopalvelujen markkinointiin erityisryhmille ja siten vahvistaa Helmet-kirjastojen monikulttuurista viestintää ja markkinointiosaamista. Saatua mallia voidaan hyödyntää myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

 Haluamme kutsua paikalle kouluttajat

1)    KAPI AB – Mångkulturell insikt och kommunikation, Tukholma (http://www.kapimarketing.com ) tai vaihtoehtoisesti

2)    Internationella Biblioteket, Tukholma ( http://www.interbib.se )

3)    Alexis Kouros, päätoimittaja, Six degrees -lehti

4)    Ekaterina Shklyar, FM, kirjastonhoitaja

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

KAPI AB – Mångkulturell insikt och kommunikation, Tukholma
Six degrees -lehti

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€700
Budjetti euroissa yhteensä: 
€3 700
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0