Monikulttuurinen kirjastoauto - Ison Karhun kyydissä maailmalle
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
kirjaston oma, fb sivustolta
Pudasjärven kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 59 (Tuulimyllyntie 4)
93101
Kirjaston puhelin : 
040 826 6434
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@pudasjarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Pudas
Y-tunnus : 
0188962-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Outi Nivakoski
Puhelin : 
040 560 9297
Sähköposti : 
outi.nivakoski@pudasjarvi.fi
Kuvaus : 

Suomen parhaana kirjastoautona palkittu Pudasjärven kirjastoauto Iso Karhu muuntuu lukuvuonna 2015 monikulttuurisuusautoksi, joka vie kansainvälisyyskasvatusta kouluille. Kevätlukukaudella kirjastoauto vierailee Pudasjärven alakouluilla, 0.-6. luokkalaisten luona, ja syyslukukaudella auto kiertää yli 13-vuotiaiden parissa yläkoulun luokissa sekä lukiossa ja ammatillisen oppilaitoksen toimipisteissä. Hakeutuvien kirjastopalvelujen lisäksi hankkeessa kehitetään mm. monikulttuurisuutta tukeva paikallinen kirjastopeli.

Tausta

Pudasjärvi on noin 8400 asukkaan maaseutukaupunki, jossa asuu pysyvästi noin kahtakymmentä eri kansallisuutta edustavia, ja paikkakunnalla sijaitsee myös vastaanottokeskus. Seutukunnallisesti merkittävää on Pudasjärven maahanmuuttajien ikärakenne: maahanmuuttajista suuri osa on lapsia ja nuoria; Pudasjärvelle perustettiin vuonna 2008 vastaanottokeskus yksin alaikäisinä tulleille nuorille. Maahanmuuttajien osuus kunnan väestöstä jatkanee kasvua myös tulevina vuosina.

Kirjasto on jo mukana maahanmuuttajien kotouttamistoiminnassa mm. yhteistyöllä alkuvaiheen ohjauksen, neuvonnan ja suomen kielen opiskelun tarpeisiin vastaavan SuomiStartti-ryhmän kanssa. Vuonna 2015 kirjaston rooli monikulttuurisuuden tukemisessa laajenee ja korostuu uudenlaisen hakeutuvan kirjastotyön menetelmin.

Hankeidea

Pudasjärven kirjaston ja yhteistyöverkoston Ison Karhun kyydissä maailmalle on kansainvälisyyskasvatushanke, joka vie monikulttuurisuutta tukevaa ohjelmaa kerran viikossa kouluille ja oppilaitoksiin. Kirjasto tarjoaa hankkeelle

 • tilan (kirjastoauto), 
 • henkilöstöä (kirjastoautonkuljettaja, kirjastonhoitaja tai -virkailija),
 • kiertuekustannukset (polttoaine ja huollot) sekä 
 • osan ohjelmasta (kirjastoauton perus- ja täydennetyt palvelut). 

Kiertueohjelma toteutetaan yhteistyössä kunnan eri yksiköiden, järjestöjen ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Työpajaohjelmaa Ison Karhun monikulttuurisuuskiertueelle rakentavat ja toteuttavat mm. Pudasjärven kaupungin kehittämisyksikkö, kansalaisopisto, kulttuuri- ja nuorisotoimi sekä Oulun vastaanottokeskuksen Pudasjärven toimipiste. Lisäksi yhteistyötahoiksi etsitään kolmannen sektorin toimijoita.

Kirjastoauto toimii kiertueella toiminnan keskuspaikkana, jossa toteutetaan myös valtaosa ohjelmasta. Autossa näytetään teemallisia non stop –elokuvia, esitetään nukketeatteria ja pyöritetään Me, te, he -videotyöpajaa, jossa lapset ja nuoret tuottavat sisältöä osin itse. Auton mukana kulkee teemaa tukeva, ikäryhmittäin kohdennettu lainattavan aineiston kokoelma. Osa toiminnoista sijoittuu sisälle autoon, osa auton läheisyyteen. Lisäksi kiertueohjelmaa, kuten kädentaito- ja taidepajoja sekä liikuntatuokioita, toteutetaan soveltuvin osin koulujen tiloissa.

Ison Karhun kyydissä maailmalle –hanke vie kouluille tietoa, mutta yhtä tärkeässä roolissa ovat toiminnallisuus ja elämyksellisyys. Toiminnalliset oppimistuokiot toteutetaan työpajamaisesti niin, että Ison Karhun kansainvälisyystarjotin muodostuu liikunnasta, leikeistä, kädentaidoista ja taiteesta sekä tiedosta ja sen prosessoinnista.  Pienimpien lasten ryhmissä tämä tapahtuu leikin, satujen ja tarinoiden avulla; vanhempien oppilaiden ryhmissä järjestetään myös ohjattuja keskusteluja ja yhteisöllisiä oppimistuokioita.

Ohjelman monikulttuurisuutta tukeva sisältö korostaa kahta pääteemaa: kansainvälisyyttä ja paikallista kulttuuria. Osana jälkimmäistä hankkeessa kehitetään lauta- ja verkkopelin ominaisuuksia yhdistävä paikalliskulttuuriin pohjautuva Ison Karhun kyydissä -kirjastopeli.

Esimerkkejä pienten lasten tarjonnasta ovat leikit ja pelit eri maista sekä porina- ja satupiirit. Isompien tietopaketteja ovat mm. Suomi ja suomalaisuus – jotta voi ymmärtää muita, on ensin tunnettava itsensä, Pakolaisen polku Pudasjärvellä ja Kulttuurit kohtaavat – ja ihmiset, tietoa kulttuurien peruseroista. Kirjasto kehittää Kaikki lukee! -lukupassia, jossa perinteisen lukudiplomin ideaa sovelletaan niin, että konsepti palvelee myös esimerkiksi vielä puutteellisesti suomen kieltä taitavia maahanmuuttajia sekä lapsia ja nuoria, joilla on oppimisvaikeuksia tai muita lukemisesteitä. Kaikki lukee! –konseptissa ei keskitytä luetun aineiston määrään vaan painotus on ”kirjakylvyssä”, jossa tärkeintä ovat elämyksellisyys ja osallistuminen sekä lukukokemukseen heittäytyminen.

Monikulttuurisuuskiertueen ohjelma muuntuu viikoittain sen mukaan, millainen on kohdekoulun osallistujajakauma sekä ottaen huomioon kulloisenkin toimintaviikon yhteistyöverkoston. Kouluille annetaan myös mahdollisuus valikoida ja tilata ohjelmaa ennalta koulun erityistarpeisiin räätälöityinä paketteina.

Aikataulu

Hanke jakautuu kahteen osioon: alle ja yli 13-vuotiaiden sisältöihin. Kevätkiertue Pudasjärven alakouluissa toteutetaan pääosin perjantaisin helmi-toukokuussa 2015 ja syyskiertue yläkouluissa ja muissa oppilaitoksissa syys-joulukuussa 2015.

Iso Karhu vierailee kiertueen aikana yhden työpajapäivän verran kaikissa paikkakunnan sivukouluissa sekä luokka-asteiden mukaisina työpajapäivinä keskustaajamassa Kurenalan alakoulussa. Keväällä kirjastoauto kiertää kuudessa kyläkoulussa (Aittojärvi, Hirvaskoski, Kipinä, Lakari, Sarakylä ja Syöte) ja syksyllä Rimminkankaan yläkoulussa, Pudasjärven lukiossa sekä OSAO:n ammattioppilaitoksen Pudasjärven toimipisteissä. Tavoitteena on viedä kiertue myös Pudasjärven vastaanottokeskukseen.

Ensimmäisenä toimintavuonna kiertue toteutetaan laajana, koko kunnan kattavana, mutta projektiluontoisesti. Vuodesta 2016 alkaen samoja monikulttuurisuuspalveluja tarjotaan suppeammin osana kirjaston perustarjontaa, koulujen ja oppilaitosten ennakkovarauksiin perustuen. Projektivuonna toiminnallisesti parhaimmiksi osoittautuneita palveluja kehitetään edelleen, ja ne pyritään vakiinnuttamaan osaksi Pudasjärven monikulttuurisia kirjastoautopalveluja sekä muita yhteistyötahojen verkostopalveluja, jotka on mahdollista saavuttaa kirjastoauton kautta.

Aineet, tarvikkeet, tavarat

Kirjastoauton varustusta täydennetään kiertuetta varten, sillä auton nykyinen perusvarustus ei ole riittävä uudenlaiseen hakeutuvaan toimintaan. Autoon hankitaan työpajakäyttöön videokamera ja siihen liittyvää studiovälineistöä, nukketeatterisermi, digitaalisia valokuvakehyksiä ja vaihtokuvakehyksiä liikkuvia pop up -näyttelyitä varten sekä oppilaskäyttöön soveltuva siirrettävä työpisteryhmä (20 hengelle) ja infrapunalämmitin, jolla autossa käytettävissä olevat tila saadaan laajennettua kirjastoautossa jo olevan sivumarkiisin alle. Lisäksi elokuva- ja dataesitysten toteutukseen tarvitaan AV-laitteiden jalusta, itse laitteisto ja valkokangas kuuluvat jo auton varustukseen.

Kirjastoautoon hankitaan myös kuusi tablettitietokonetta, joilla voidaan hyödyntää erityisesti kiertueteemaa tukevia ekirjoja. Tabletit soveltuvat myös pelikäyttöön sekä tiedonhakuun. Kirjastoauton peruskokoelmaa täydennetään kansainvälisyyskasvatukseen soveltuvalla AV-aineistolla (elokuvat, pelit, äänikirjat, kielikurssit, ekirjat) sekä monikulttuurisuutta tukevalla tieto- ja kaunokirjallisuudella. Kirjastoaineistot ovat auton asiakkaiden hyödynnettävissä myös auton peruspalvelureiteillä. Kirjastopelin pelinappulat työstetään kiertueen työpajoissa, mutta itse pelilauta painatetaan.

Hanke pidättää itsellään myös mahdollisuuden hankkia kiertuekäyttöön muuta paikallista monikulttuurisuutta ja kirjastoautotoimintaa tukevaa välineistöä ja aineistoa sitä mukaan, kun kirjaston omat ja yhteistyöverkoston tarjoamat työpajat vahvistuvat. Laite- ja aineistotarpeita saattaa ilmetä erityisesti syksyn nuoriso- ja aikuisosioon liittyen. Erityisesti painotetaan ajantasaisen AV-välineistön hankintaa.

Henkilöresurssit

Kevään 2015 kiertueen työpajat toteutetaan kirjaston ja yhteistyötahojen järjestäminä. Suunnittelupalavereissa on todettu, että osioissa voidaan osittain hyödyntää paikkakunnalla aiemmin rasismin vastaisella viikolla järjestettyjä sisältöjä, ja eri toimijat ovat valmiita tuottamaan myös uutta sisältöä.

Syksyn 2015 nuoriso-osuuteen palkataan viiden (5) kuukauden ajaksi hanketyöhön kirjastovirkailija, joka suunnittelee, koordinoi ja toteuttaa nuorille ja nuorille aikuisille suunnatun ohjelman yhdessä muiden järjestävien tahojen kanssa. Ulkopuolinen monikulttuurisuusvirkailija tarvitaan, koska nuorille aikuisille suunnatut osiot vaativat ohjelman uudenlaista rakentamista ja osin myös aikuisille suunnattua sisältöä.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Virpi Harilahti-Juola, Pudasjärven kehittämistoimi, maahanmuuttotyön koordinointi Birgit Tolonen, Pudasjärven kulttuuripalvelut Elina Wachira, Pudasjärven liikuntapalvelut Vuokko Nyman, Pudasjärven kansalaisopisto, taito- ja taideaineet Olga Evdokimova, Pudasjärven kansalaisopisto, maahanmuuttajakoulutus Oulun vastaanottokeskus, Pudasjärven toimipiste Kolmas sektori: yhdistykset, järjestöt, vapaaehtoiset Pudasjärven koulut ja oppilaitokset

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Monikulttuurisuutta kirjastoautolla -posteri kuntaesimerkkien julistenäyttelyssä, Kuntamarkkinat Helsinki 10.9.2015.

Sanomalehtijutut:

 • Pudasjärvi-lehti 12.6.2015, s. 15
 • Pudasjärvi-lehti 17.7.2015, s. 7
 • Iijokiseutu 2.9.2015, s. 18
 • Iijokiseutu 16.9.2015, s. 8-9
 • Iijokiseutu 7.10.2015, s. 11

Piia Ratilaisen opinnäytetyö ORIGAMEJA LAPSILLE - Monikulttuurinen askartelutyöpaja alakouluikäisille Ison Karhun kyydissä maailmalle - hankkeeseen Pudasjärven kaupungissa (OAMK)

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Toimenpiteet:

Hankkeen keskeisenä sisältönä oli Pudasjärven lapsille ja nuorille suunnattu kansainvälisyyskasvatus. Käytännössä tämä toteutettiin niin, että jokainen koulu sai oman teemapäivänsä, johon hankkeen työryhmä suunnitteli sisällön. Kevätlukukaudella 2015 kansainvälisyyskasvatuspäivä toteutettiin Sarakylän, Aittojärven, Hirvaskosken, Kipinän ja Lakarin alakouluilla. Syys- ja lokakuussa 2015 kiertue vietiin Syötteen ja Kurenalan alakouluille, Rimminkankaan yläasteelle sekä Pudasjärven lukioon.

Koulujen kansainvälisyyskasvatuspäivänä jokainen oppilas osallistui vähintään kolmeen työ- tai keskustelupajaan. Alakouluilla painotettiin toiminnallisuutta, ja siksi tietopuolisten sisältöjen lisäksi mukana oli liikunnallisia, askartelu- sekä tablettityöpajoja. Yläasteella ja lukiossa nuoret haastettiin tarkastelemaan omia ennakkokäsityksiä ja -luuloja sekä pohtimaan valtakulttuurin ja vähemmistöryhmien suhdetta.

Kouluvierailuiden työpajoja oli ohjaamassa kulttuurivälittäjiä, jotka edustivat monia erilaisia kulttuureja, mm. Japani, Kiina, Ranska, Venäjä, Kongo ja saame. Lisäksi ohjaajina toimi joukko kaupungin työntekijöitä yli yksikkörajojen: liikuntatoimesta, kehittämisyksiköstä, kansalaisopistosta, kulttuuritoimesta ja nuorisotoimesta.

Työpajojen lisäksi veimme kouluille muutakin teemanmukaista ohjelmaa. Kirjastoauto Iso Karhu oli koko hankkeen symboli. Kirjastoautossa koulun pihalla näytettiin Unicefin lyhytelokuvia, ja auton lainauspalvelut olivat käytössä vierailun ajan. Auton mukana kulki ikäryhmälle kohdistettu valikoima teemanmukaista aineistoa. Alakouluilla oppilaat saivat päivän aikana kokeilla liikunnallisia konsolipelejä. Kaikilla vierailuilla esiteltiin 3D-tulostamista omassa esittelypisteessä.

Lokakuussa järjestimme kirjastossa kaksipäiväisen Maahanmuuttajan matkassa -tapahtuman. Asiakkaat pääsivät tutustumaan kirjastosaliin pystytettyyn pakolaistelttaan, ja SPR:n edustaja oli paikalla esittelemässä pakolaisleirin arkea. Jälkimmäisenä tapahtumapäivänä kirjaston asiakkaille järjestettiin kielikahvila.

Tulokset:

Alakoulujen rehtorit antoivat palautetta, että oppilaat pitivät kansainvälisyyskasvatuspäivän sisällöstä. Vierailujen aikana nähtiin luontevia kohtaamisia erilaisista kulttuureista tulevien ihmisten kesken. Tämä toteutui parhaiten musiikkiin ja tanssiin liittyvissä työpajoissa.

Yksi hankkeen tulos oli tekemämme havainto, että yläasteikäisten joukossa on heitä, jotka suhtautuvat maahanmuuttajiin avoimen ennakkoluuloisesti ja perustavat mielipiteensä kuulopuheisiin ja huhuihin. Yläasteen kansainvälisyyskasvatuspäivän jälkeen hankkeen koordinoijat pitivät palautekeskustelun koulun rehtorin ja opinto-ohjaajan kanssa. Yhdessä todettiin, että asennekasvatukselle on tarvetta ja että yksittäisen, ison kertatapahtuman sijaan jatkossa etsitään keinoja kytkeä sisällöt (monikulttuurisuus, jatkossa myös mediakasvatus) koulujen oppiaineisiin. Tämä edellyttää tiiviimpää yhteistyötä opettajien kanssa.

Tiedottaminen ja tehokas tiedonkulku hanketyöryhmän ja koulun välillä osoittautui yllättävän vaikeaksi toteuttaa. Matkan aikana opimme, että tulevasta tapahtumapäivästä kannattaa käydä kertomassa opettajille paikan päällä koululla. Tiedottamista ei kannata jättää yhden tai kahden sähköpostiviestin varaan.

Hankkeessa tuotetut julkaisut ja materiaalit:

Monikulttuurisuutta kirjastoautolla-posteri kuntaesimerkkien julistenäyttelyssä, Kuntamarkkinat Helsinki 10.9.2015.

Sanomalehtijutut:

 • Pudasjärvi-lehti 12.6.2015, s. 15
 • Pudasjärvi-lehti 17.7.2015, s. 7
 • Iijokiseutu 2.9.2015, s. 18
 • Iijokiseutu 16.9.2015, s. 8-9.
 • Iijokiseutu 7.10.2015, s. 11

Piia Ratilaisen opinnäytetyö ORIGAMEJA LAPSILLE - Monikulttuurinen askartelutyöpaja alakouluikäisille Ison Karhun kyydissä maailmalle - hankkeeseen Pudasjärven kaupungissa (OAMK)

Vaikutukset:

Asennekasvatustyön vaikutuksia on vaikea suoraan mitata. Mahdollisia muutoksia asenteissa voitaisiin selvittää tekemällä kouluilla lomakekyselyitä ennen ja jälkeen intervention. Tällaista ei hankkeessa kuitenkaan tehty.

Jatkotoimenpiteet: 

Kouluvierailuista saatujen kokemusten pohjalta on suunniteltu kirjastoautokiertuetta vuodelle 2016. Toteutuessaan kiertue tarjoaisi kaikille Pudasjärven asukkaille mahdollisuuden testata ja kehittää omaa medialukutaitoaan. Hankkeeseen on haettu valtionavustusta otsikolla ”Lukutaitoa vasta-alkaville, monilukutaitoa edistyville”.

Hankkeessa kehitettiin kouluvierailuja varten kansainvälisyys- ja suvaitsevaisuusaiheisia pelejä ja muuta materiaalia, jota voidaan käyttää kohtaamisissa lasten ja nuorten kanssa. Tämä materiaali on koottu yhteen. Hankkeen työryhmän loppupalaverissa marraskuussa sovittiin, että kaupungin nuorisotyö, liikuntapalvelut ja kehittämisyksikkö ottavat yhteyttä paikkakunnan yhteisöihin tarkoituksena tavoittaa nuoria kouluajan ulkopuolella.

Aloituspäivämäärä : 
02/02/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/05/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€40 315
Oma rahoitus yhteensä: 
€11 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€51 315
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€41 248
Oma rahoitus yhteensä: 
€11 248
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
1kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
5henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
11kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
860henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€30 000

Avustusta ei saa käyttää kirjastoaineiston eikä liikuntavälineiden hankkimiseen. Katso Perustelumuistio 2015 Hankerekisteristä.

 
okm
avi