Monilukutaidon monet kasvot
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Myrskylän kirjasto
Kirjaston osoite : 
Virastotie 5
07600
Yhteyshenkilön nimi : 
Jan Nyström
Puhelin : 
0400320787
Sähköposti : 
jan.nystrom@pukkila.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeessa järjestetään Myrskylän, Askolan, Lapinjärven, Pukkilan ja Pornaisten kunnissa yhteistyössä koulujen kanssa kirjailijoiden ja muiden asiantuntijoiden vierailuja, joilla pyritään herättämään kiinnostusta monipuolisten lukutaitojen kehittämiseen. Hanke liittyy teemaan yksi: Monipuoliset lukutaidot.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Vaikuttavuutta seurataan ja arvioidaan tapahtumiin osallistuneiden määrällä ja järjestämällä kirjallisia tai sanallisia kyselyitä osallistujille.

Kuvaus : 

Hankkeessa järjestetään yhteistyössä osallistuvien kuntien ala- ja yläkoulujen kanssa kirjailijavierailuja sekä sarjakuva-, hahmo- käsikirjoitus ja fanifiktiotyöpajoja, tutustututaan äänen ja kuvan käsittelyyn, pelisuunnitteluun ja ohjelmointiin.

Hanke aloitetaan keväällä 2018 koulujen tarpeiden ja kiinnostusten aiheiden läpikäymisellä koulujen kirjastoyhteyshenkilöjen kanssa. Tämän jälkeen laaditaan lista mahdollisista esiintyjistä, joiden saatavuutta tutkitaan ja tehdään sopimukset esiintymisistä. Syksyllä 2018 alkavat vierailut, joita jatketaan syyslukukauden 2019 alkuun jolloin kootaan yhteen kertyneet kokemukset ja yhdessä koulujen kirjastoyhteyshenkilöiden kanssa arvioidaan tuloksia ja mahdollisia jatkotoimenpiteitä.

Avustus käytetään vierailijoiden palkkioihin ja matkakustannuksiin. Hankkeen omarahoitusosuus koostuu kirjastohenkilökunnan työpanoksesta ja työpajojen materiaalikustannuksista. Hanke on jatkoa Helle-kimpan pienten kirjastojen Monilukutaituruutta Itä-Uudenmaan pienissä kirjastoissa- hankkeelle, jossa jalkautetaan Monilukutaituri mediaviidakossa- mediakasvatusohjelmaa ja kehitetään koulujen ja kirjastojen yhteistyötä.

Aloituspäivämäärä : 
02/04/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€5 600
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 680
Budjetti euroissa yhteensä: 
€7 280
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000
 
okm
avi