Monilukutaidon monet kasvot
År 2018 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Myrskylän kirjasto
Bibliotekets adress : 
Virastotie 5
07600
Ansvarsperson : 
Jan Nyström
Telefonnummer : 
0400320787
E-post : 
jan.nystrom@pukkila.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeessa järjestetään Myrskylän, Askolan, Lapinjärven, Pukkilan ja Pornaisten kunnissa yhteistyössä koulujen kanssa kirjailijoiden ja muiden asiantuntijoiden vierailuja, joilla pyritään herättämään kiinnostusta monipuolisten lukutaitojen kehittämiseen. Hanke liittyy teemaan yksi: Monipuoliset lukutaidot.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Vaikuttavuutta seurataan ja arvioidaan tapahtumiin osallistuneiden määrällä ja järjestämällä kirjallisia tai sanallisia kyselyitä osallistujille.

Projektbeskrivning : 

Hankkeessa järjestetään yhteistyössä osallistuvien kuntien ala- ja yläkoulujen kanssa kirjailijavierailuja sekä sarjakuva-, hahmo- käsikirjoitus ja fanifiktiotyöpajoja, tutustututaan äänen ja kuvan käsittelyyn, pelisuunnitteluun ja ohjelmointiin.

Hanke aloitetaan keväällä 2018 koulujen tarpeiden ja kiinnostusten aiheiden läpikäymisellä koulujen kirjastoyhteyshenkilöjen kanssa. Tämän jälkeen laaditaan lista mahdollisista esiintyjistä, joiden saatavuutta tutkitaan ja tehdään sopimukset esiintymisistä. Syksyllä 2018 alkavat vierailut, joita jatketaan syyslukukauden 2019 alkuun jolloin kootaan yhteen kertyneet kokemukset ja yhdessä koulujen kirjastoyhteyshenkilöiden kanssa arvioidaan tuloksia ja mahdollisia jatkotoimenpiteitä.

Avustus käytetään vierailijoiden palkkioihin ja matkakustannuksiin. Hankkeen omarahoitusosuus koostuu kirjastohenkilökunnan työpanoksesta ja työpajojen materiaalikustannuksista. Hanke on jatkoa Helle-kimpan pienten kirjastojen Monilukutaituruutta Itä-Uudenmaan pienissä kirjastoissa- hankkeelle, jossa jalkautetaan Monilukutaituri mediaviidakossa- mediakasvatusohjelmaa ja kehitetään koulujen ja kirjastojen yhteistyötä.

Projektet börjar : 
02/04/2018
Projektet avslutas : 
31/12/2019
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€5 600
Egen finansiering: 
€1 680
Budget sammanlagt: 
€7 280
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€5 000