Monipuolisen asiakaspalvelun tehostaminen Kangasvarren kirjastossa -hanke
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Luumäen kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Virastotie 2
54500
Kirjaston puhelin : 
0407123526
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@luumaki.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Lumku
Y-tunnus : 
Y-0162631-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Anita Luokkanen
Puhelin : 
0407123526
Sähköposti : 
anita.luokkanen@luumaki.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on Kangasvarren, Jurvalan ja Luumäen kylien asukkaiden kirjaston käytön lisääminen ja Kangasvarren kirjastosta ja sen palveluista tiedottaminen.
Kirjaston tavoitettavuuden parantaminen.
Kyselyn tarkoituksena on selvittää asukkaiden tietoa kirjastosta ja halukkuutta omatoimikirjastoon.
Tällä hetkellä omatoimipalvelua Kangasvarren kirjastossa ei ole.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Lähtökohta: Kangasvarren kirjaston käyttäjäkysely huhtikuu 2017.
Seuraava käyttäjäkysely huhtikuussa 2019.

Kuvaus : 

Kirjaston palvelukonseptiin luuluvat jo nyt monipuoliset aineistot, joiden käytön opastaminen asiakkaille on koettu tarpeelliseksi. Perinteisten aineistojen kuten kirjojen, lehtien, karttojen, CD-, DVD- ja CD Rom-levyjen lisäksi kirjaston tarjontaan ovat tulleet esineet, kuten liikunta- ja urheiluvälineet, e-lehdet ja -kirjat. Kirjastopalveluista esille ovat tulleet Celia-kirjaston palvelut. Asiakkaat pyytävät kirjaston tukea poliisin, Kansaneläkelaitoksen, Te-toimiston ja pankkien verkkopalveluihin. He tarvitsevat kirjaston apua esimerkiksi lentolippujen tilaamiseen ynnä muiden vastaavien palvelujen käyttöön.
Kangasvarren kirjaston varustetaso on ajantasaistettava ja uudet laitteet ja välineet on sijoitettava hyvälle näkyvälle paikalle asiakkaiden helposti saataville. Sijoituspaikka on lasten- ja nuortenosaston ja aikuistenosaston välillä, johon asiakaspalvelussa oleva virkailija voi nopeasti siirtyä ohjaamaan tarvittaessa. Uusi hyllykokonaisuus parantaa monipuolisen aineiston ja tarvittavien laitteiden käytettävyyttä.
Aineistojen uudelleen asettelussa, joka aiheutuu hyllymuutoksista, rakennetaan värikäs hyvin lukuharrastusta ja tiedon hankintaa palveleva kirjastohuoneisto. Perinteistä kirjojen hyllytystapaa muutetaan asettamalla aineistoa niin paljon kuin mahdollista esille kansikuva katsojaan päin. Aineistosta poistetaan kierrosta jo pois jäänyt, kulunut, likainen materiaali ja harvoin kiertävää, mutta edelleen tarpeellista aineistoa siirretään varastoon. Kirjastotila muuttuu näin olohuonemaisemmaksi, värikkääksi ja lukemaan houkuttelevaksi. Pöytä- ja tuoliryhmät säilytetään edelleen kirjastossa oleskelua, kuuntelua ja lukemista varten.
Kangasvarren kirjastoa ajantasaistetaan ja tehdään myös ulkonaisesti viihtyisämmäksi, kun aloitetaan kirjaston monipuolisten palvelujen opastustilaisuudet. Kirjailijavierailua on erityisesti toivottu kirjastoon ja kouluille.
Kirjaston opastustilaisuuksien lisäksi jalkaudutaan asiakkaiden luokse. Asiakkaat voivat kutsua kirjaston luokseen tilaisuuksiin ja kokouksiin. Kirjaston kotikäyttöä suunnitellaan.
Tärkeintä on saada yhteys kaikkiin postinumeron 54530 koteihin, yhdistyksiin ja liikeyrityksiin. Tarkoituksena on saada parannettua kirjastopalvelujen käytettävyyttä asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.
Yhteistyökumppani on Lappeenrannan maakuntakirjasto, jonka kanssa on sovittu, että Luumäen kunnankirjasto hoitaa Luumäellä tehtävän kirjaston käyttökyselyn.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Lappeenrannan maakuntakirjasto, Kangasvarren koulu
Aiemmat hankkeet: 

Kangasvarren kirjaston kehittämiseen ei ole käynnistetty aikaisemmin hankkeita.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Kangasvarren kirjoja asetettiin paremmin asiakkaiden saataville esittelyteineille. Lastenosastoa järjestettiin viihtyisäksi lisäämällä lattiapinta-alaa niin, että lapsiasiakkaat pääsevät helpommin selaamaan ja etsimään kirjoja. Kirjaston tienviitta uusittiin. Lapsille järjestettiin myös aktivoiva satutapaaminen 18.4.2017, jossa laulettiin ja leikittiin ohjaajan Satu Liikkasen kanssa (Satu- ja laululipaskonsertti/Satumatka-Kulttuuripalvelujen toimesta). Osallistujia 40 lasta vanhempineen. Kangasvarren alakoulun 5-6 luokkalaisille (30 oppilasta opettajineen) Marjut Hjelt piti 20.4.2017 luennon suomalaisista satuolennoista verraten suomalaista kansanrunouden perinnettä euraasialaiseen ja atlantiseen kansanperinteeseen. Hienona oivalluksena tuli esille suomalaisen kansanperinteen yhteydet J.J.R. Tolkienin teoksiin. Illalla 20.4.2017 Marjut Hjelt piti yleisöluennon aikuisille (10 osallistujaa) otsikolla Sadun maailmaa taikametsässä. Nämä kolme tapahtumaa järjestettiin Lukuviikolla 17.-23.4.2017 markkinoimaan kirjaston merkitystä Kangasvarren, Jurvalan ja Luumäen kylien asukkaille.
Jokaiseen 54530 Luumäki postinumeron talouteen lähetettiin Kangasvarren kirjaston käyttäjäkysely, yhteensä 549 kirjettä. Kirje sisälsi käyttäjäkyselykaavakkeen, valmiiksi maksetun palautuskuoren, arpalipukkeen suljettavine kuorineen, kaksi mainosta edellä mainittuihin Satumatkan ja Marjut Hjeltin tilaisuuksiin. Kyselyyn oli aikaa vastata neljä viikkoa, 6.4. - 4.5.2017. Kyselyvastauksia palautettiin 126 kappaletta, 22,9 % lähetetyistä kirjeistä. Kangasvarren kirjaston käyttäjät kuuluvat ikäluokkiin yli 65 v. (38 %) ja 18-64 (63%). He lainaavat eniten kirjoja (82 %), käyvät kerran kuukaudessa (41 %) tai kerran kahdessa viikossa (25 %) kirjastossa, He lukevat lehtiä kirjastossa ja heille on tärkeää, että Internet on siellä aina käytettävissä. Uudet laitteet ja palvelut kiinnostavat heitä kyllä, mutta heidän suurin huolensa on kirjastovirkailijapalvelujen menettäminen. Kaikkein eniten vastaajia huolettaa Kangasvarren kirjaston virkailijapalvelun menettäminen. Kangasvarren kirjaston kyselyyn vastaajille käy kyllä omatoimikirjasto, jos säännölliset kirjastovirkailijapalvelut taataan. Omatoimikirjaston käyttö tuntui kyselyssä vielä vaikealta. Erityisesti kyselyn vapaa sana antoi paljon hyvää tietoa Kangasvarren kirjaston palvelujen kehittämisestä, muun muassa kirjaston tavoitettavuuden parantamisesta. Kirjaston pihapiiriin ripustettiin 4 x 3 m suuruinen banderolli, joka näkyy vanhalle 6-tielle.
Joulukuussa 2017 (13.12.) järjestettiin yleisötapahtuma, Katinkontti - Katti Matikainen, Silja Sillanpää Kangasvarressa, osallistujia lapsia vanhempineen, yhteensä 70.
Kangasvarren kirjaston yleisötapahtumat jatkuvat keväällä 2018 aiheella kansalaisneuvontapalvelut. Tarkoituksena on myös järjestää lasten ja varhaisnuorten tapahtuma keväällä 2018.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Yleisötapahtumat olivat suosituimpia kuin odotettiin. Myös kirjaston käyttäjäkyselyyn vastaamisen runsaus yllätti. Laite ja palvelu-uutuudet sen sijaan eivät kiinnostaneet asiakkaita odotetulla tavalla. Kirjastovirkailijapalvelusta kiinnipitäminen oli odotettua, mutta kyselyn vapaa sana vastauksista ilmeni selvästi, että omatoimikirjastoa ei vielä haluta omaan kirjastoon. Kangasvarren kirjaston yhteydessä ja muuallakin paikallistasolla tulee muistaa, että lukuharrastusta tärkeänä pitävät kirjaston käyttäjät haluavat turvata heille tärkeiden uusien kirjojen nopean saannin ja siinä he pitävät laadukkaimpana palveluna kirjastovirkailijapalvelua.

Jatkotoimenpiteet: 

Keväällä 2018 on tarkoitus järjestää yleisötilaisuus aikuisille ja lasten sekä varhaisnuorten tapahtuma.
Kangasvarren kirjaston tavoitettavuutta parannetaan.
Etsitään yhteistyökumppaneita tarkoituksena edistää halukkuutta omatoimikirjastoon. On esitetty kirjakahvilaideaa, jota mietitään ensi vuonna.
Seuraavassa käyttäjäkyselyssä (2019) painotetaan lukuharrastuksen tarpeita.

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2016
Lopetuspäivämäärä : 
29/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€6 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€7 360
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 360
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
4kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
149henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 000
 
okm
avi