Muistakko tämän? - kassothan yhesä.
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kaustisen Jylhän kylän poikia passikuvassa polkupyörän ostoa vasten 1900-luvun
Kaustisen kirjasto
Kirjaston osoite : 
Kappelintie 13
69600
Kirjaston puhelin : 
050 4436885
Kirjaston sähköposti : 
kaustinen.kirjasto@kaustinen.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kaust
Y-tunnus : 
FI 0178981-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Ritva Tainio
Puhelin : 
050 4436885
Sähköposti : 
ritva.tainio@kaustinen.fi
Kuvaus : 

Kaustisen kirjaston kotiseutuosastolle on kerätty satoja valokuvia Kaustisen eri kyliltä vuosisadan vaihteesta aina 1970-luvulle saakka. Kuvat on järjestetty kylittäin, mutta tiedot kuvien tapahtumista ja henkilöistä on vähäisiä. Kuvat ovat valokuvatulosteina kansioissa. Olisi kiire saada kuvat talteen digitaalimuotoon ja laajemmalle käyttäjäkunnalle. Joitakin kuvia kansioista on jo kadonnut.
Kaustisen jokaisella kylällä asuu ikäihmisiä, jotka muistavat kylien tapahtumat ja henkilöt tai ovat ainakin kuulleet tarinoita heistä. Muistakko tämän? - kassothan yhesä-projektin  tarkoituksena onkin digitalisoinnin lisäksi kerätä tietoa näiden arvokkaiden kuvien paikoista, tapahtumista ja henkilöistä ja siirtää tieto nykypolville. Hankkeella edistetään ikäihmisten aktivoitumista, yhteisöllisyyttä ja osallistumista kirjaston toimintaan.

Projektin toteutus.

1. Hankitaan skanneri ja palkataan henkilö kahdeksi viikoksi skannaamaan kuvat (n. 800 kuvaa). Kirjaston henkilökunnan vähyyden vuoksi ei omia resursseja voi tähän työhön käyttää.

2. Järjestetään teemaillat yleisölle kirjastossa kylä kerrallaan (7 tapahtumaa). Hankitun vIdeotykin avulla voimme näyttää kuvia yleisölle ja kylien ikäihmiset saavat kertoa kuvista, kuvissa olevista henkilöistä ja aikakauden tapahtumista ja sattumista. Illat voidaan nauhoittaa, litteroida kertomukset soveltuvin osin ja liittää kertomukset kuviin. Tavoitteena on siirtää tietoa ympäröivästä yhteisöstä nuoremmille sukupolville , tarjota uusia sosiaalisia kontakteja ja yhdessäoloa ja näin edistää vanhenevan väestön hyvinvointia

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Eläkeliiton Kaustisen osasto

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Oma kotisivu www.kaustinen.fi/kirjasto, www.facebook.com/kaustisenkirjasto,

www.kase.fi/ http://yle.fi/radio/radiokeskipohjanmaa, Keskipohjanmaa-sanomalehti tapahtumat

Artikkelit Pehonjokilaakso- ja Keskipohjanmaa-lehdessä

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Oman kotikylän historia ja menneisyys tuli tutuksi. Tapahtuma lisäsi ihmisten yhteisöllisyyttä ja ikäihmisten virkeyttä.

Jatkotoimenpiteet: 

Hanke aktivoi yhtä (Köyhäjoki) kylää järjestämään oman laajennetun tapahtuman keväällä 2014.

Iltojen äänitystä eikä litterointia tehty, mutta tarkoitus on tehdä osasta kuvia kokoelma Internetiin.

Lisätietoa: 

Ilta innosti kovin erityisesti kylien ikäihmisiä. Vastaavantyyppistä toimintaa haluttiin jatkossakin.

Aloituspäivämäärä : 
02/12/2012
Lopetuspäivämäärä : 
05/11/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 441
Budjetti euroissa yhteensä: 
€4 941
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€3 344
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 344
Muualta saatu avustus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
6kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
190henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 000
 
okm
avi