Muistakko tämän? - kassothan yhesä.
År 2013 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Kaustisen Jylhän kylän poikia passikuvassa polkupyörän ostoa vasten 1900-luvun
Kaustisen kirjasto
Bibliotekets adress : 
Kappelintie 13
69600
Bibliotekets telefonnummer : 
050 4436885
Bibliotekets e-postadress : 
kaustinen.kirjasto@kaustinen.fi
ISIL-kod : 
FI-Kaust
FO-nummer : 
FI 0178981-6
Ansvarsperson : 
Ritva Tainio
Telefonnummer : 
050 4436885
E-post : 
ritva.tainio@kaustinen.fi
Projektbeskrivning : 

Kaustisen kirjaston kotiseutuosastolle on kerätty satoja valokuvia Kaustisen eri kyliltä vuosisadan vaihteesta aina 1970-luvulle saakka. Kuvat on järjestetty kylittäin, mutta tiedot kuvien tapahtumista ja henkilöistä on vähäisiä. Kuvat ovat valokuvatulosteina kansioissa. Olisi kiire saada kuvat talteen digitaalimuotoon ja laajemmalle käyttäjäkunnalle. Joitakin kuvia kansioista on jo kadonnut.
Kaustisen jokaisella kylällä asuu ikäihmisiä, jotka muistavat kylien tapahtumat ja henkilöt tai ovat ainakin kuulleet tarinoita heistä. Muistakko tämän? - kassothan yhesä-projektin  tarkoituksena onkin digitalisoinnin lisäksi kerätä tietoa näiden arvokkaiden kuvien paikoista, tapahtumista ja henkilöistä ja siirtää tieto nykypolville. Hankkeella edistetään ikäihmisten aktivoitumista, yhteisöllisyyttä ja osallistumista kirjaston toimintaan.

Projektin toteutus.

1. Hankitaan skanneri ja palkataan henkilö kahdeksi viikoksi skannaamaan kuvat (n. 800 kuvaa). Kirjaston henkilökunnan vähyyden vuoksi ei omia resursseja voi tähän työhön käyttää.

2. Järjestetään teemaillat yleisölle kirjastossa kylä kerrallaan (7 tapahtumaa). Hankitun vIdeotykin avulla voimme näyttää kuvia yleisölle ja kylien ikäihmiset saavat kertoa kuvista, kuvissa olevista henkilöistä ja aikakauden tapahtumista ja sattumista. Illat voidaan nauhoittaa, litteroida kertomukset soveltuvin osin ja liittää kertomukset kuviin. Tavoitteena on siirtää tietoa ympäröivästä yhteisöstä nuoremmille sukupolville , tarjota uusia sosiaalisia kontakteja ja yhdessäoloa ja näin edistää vanhenevan väestön hyvinvointia

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Eläkeliiton Kaustisen osasto

Webbsidor, publikationer och material: 

Oma kotisivu www.kaustinen.fi/kirjasto, www.facebook.com/kaustisenkirjasto,

www.kase.fi/ http://yle.fi/radio/radiokeskipohjanmaa, Keskipohjanmaa-sanomalehti tapahtumat

Artikkelit Pehonjokilaakso- ja Keskipohjanmaa-lehdessä

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Oman kotikylän historia ja menneisyys tuli tutuksi. Tapahtuma lisäsi ihmisten yhteisöllisyyttä ja ikäihmisten virkeyttä.

Fortsatta åtgärder: 

Hanke aktivoi yhtä (Köyhäjoki) kylää järjestämään oman laajennetun tapahtuman keväällä 2014.

Iltojen äänitystä eikä litterointia tehty, mutta tarkoitus on tehdä osasta kuvia kokoelma Internetiin.

Ytterligare information: 

Ilta innosti kovin erityisesti kylien ikäihmisiä. Vastaavantyyppistä toimintaa haluttiin jatkossakin.

Projektet börjar : 
02/12/2012
Projektet avslutas : 
05/11/2013
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€3 500
Egen finansiering: 
€1 441
Budget sammanlagt: 
€4 941
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€3 344
Egen finansiering: 
€1 344
Extern finansiering: 
€0

Statistik:
Antalet evenemang: 
6kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
190henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€2 000