Muistatko vielä? - Janakkalan kotiseutukuvien digitointi
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Janakkalan kirjasto
Kirjaston osoite : 
Koulutie 2 A
14200
Kirjaston puhelin : 
03-6801390
Kirjaston sähköposti : 
neuvonta@janakkala.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Janka
Y-tunnus : 
0147510-4
Yhteyshenkilön nimi : 
Matti Karvinen
Puhelin : 
03-6801274
Sähköposti : 
matti.karvinen@janakkala.fi
Hankkeen tavoite: 

Laajentaa Hämeenlinnan kaupunginkirjaston ylläpitämä Lydia-digipankki kattamaan myös Janakkalan aluetta käsittelevää aineistoa. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Digitoidun aineiston määrä Lydia-tietokannassa. Lydia-verkkosivuston kävijämäärä.

Kuvaus : 

Hämeenlinnan ja Forssan seudun kirjastoissa toteutettiin syksyllä 2016 Muistot jakoon -tapahtumakiertue, jonka tarkoituksena oli kerätä ja tallentaa digitaaliseen muotoon kotiseutuhistoriaa ja paikallista kulttuuriperintöä sekä julkaista kerätty aineisto verkossa Häme-Wiki -tietokannassa. Hämeenlinnan kaupunginkirjasto ylläpitää yhteisöllisesti tuotettua maakunnallista tietopankkia Häme-Wikiä sekä digitoidun aineiston verkkopalvelua Lydiaa. Lydia sisältää pääosin vanhaa Hämeenlinnaa käsittelevää aineistoa, mutta sisältöä olisi tarvetta laajentaa myös yhteistyökirjastojen Hattulan ja Janakkalan alueiden aineistolla.

Muistot jakoon -hankkeen kuluessa saimme käsiimme niin paljon uutta digitoitavaa aineistoa, ettei sitä ehditä projektin kuluessa käsitellä. Esimerkiksi Janakkalasta saimme n. 250 postikorttia ja valokuvaa käsittävän ainutlaatuisen kokoelman lainaksi digitointia/kuvailua varten. Näin laaja ja yhtenäinen kuvamateriaali olisi järkevintä tallentaa Lydia-tietokantaan, josta se olisi mahdollista liittää myös osaksi kansallista Finna-palvelua. Tämän vuoksi päätimme hakea projektillemme jatkorahoitusta voidaksemme palkata projektityöntekijän kolmeksi kuukaudeksi.

Projektityöntekijän tehtävänä on aineiston kartoitus, kuvailu ja tallennus Lydiaan. Digitointi tehdään omana työnä. Aineiston kuvailussa tehdään yhteistyötä Janakkala-Seura ry:n kanssa. Kirjaston oma rahoitus on 3.500 € (kuukauden oma työ, sisältää digitoinnin) ja AVIlta anottava avustus 10.500 euroa (projektihenkilön palkka 3 kk x 3.500 € = 10.500 €)

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Hämeenlinnan kirjasto, Janakkala-Seura ry
Aiemmat hankkeet: 

- Kotiseutuaineiston digitointiprojekti, 2008 - Omekalla eteenpäin - Hämeenlinnan digitoitu kokoelma kasvuun ja laajempaan käyttöön, 2012 - Muistot jakoon-projekti, 2016

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€10 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€13 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös

Hakemus saapui myöhässä määräajan 31.10.2016 jälkeen vasta 9.11.2016.

Janakkalan kirjasto oli mukana vuonna 2016 päättyneessä hankkeessa (http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/muistot-jakoon-tapahtumakiertue), joten uutta valtionavustusta samanlaiseen hankkeeseen ei myönnetä.

Ks. myös http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017

 
okm
avi