Muistellen
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Vantaan kirjasto- ja tietopalvelut
Kirjaston osoite : 
Lummetie 4
01300
Kirjaston puhelin : 
(09)839221816
Kirjaston sähköposti : 
tuulikki.aho@vantaa.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Vantaa
Y-tunnus : 
0124610-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Tuulikki Aho
Puhelin : 
(09) 83922816
Sähköposti : 
tuulikki.aho@vantaa.fi
Kuvaus : 

Hankesuunnitelma

Taustaa

Väestön ikääntyminen on koko maailman laajuinen ilmiö, mutta erityisesti se koskettaa meitä suomalaisia. Suuret ikäluokat ovat jo osittain siirtyneet, osittain siirtymässä viettämään eläkevuosiaan.  Eläkkeelle siirtyminen merkitsee muutosta ajankäytössä, lisääntyvää vapaa-aikaa ja pysähtymistä. Vihdoin on aikaa miettiä elettyä elämää  - halutaan tietää mistä olen tullut ja miksi minusta on tullut tällainen kuin olen. Samoin voi syntyä tarve jättää jälki historiaan, kertoa oma tarina lapsille ja lastenlapsille ja auttaa heitäkin löytämään juurensa. Juurien etsiminen on erityisesti suurille ikäluokille merkityksellistä, sillä niin moni on joutunut jättämään kotiseutunsa muuttaessaan opintojen ja työn perässä pois synnyinseudultaan ja irti perhesiteistään.

Suurin osa juuri eläkkeille jääneistä ovat virkeitä, aktiivisia, toiminnallisia ja valmiita oppimaan uutta. Yhteiskunnalle on suuri haaste tarjota näille seniorikansalaisille mielekkäitä, aktivoivia ja jopa yhteiskuntaa hyödyntäviä harrastuksia ja toimintoja. Tarvitaan sopivia tiloja ja kokoontumispaikkoja, kerhoja, harrastepiirejä jne.

Kirjastolla on merkittävä rooli palvelujen tarjoajana ikääntyvässä Suomessa. Kirjastot ovat ryhtyneet kehittämään ja monipuolistamaan erityisesti senioriväestölle suunnattuja uusia palvelumuotoja, jotka istuvat hyvin kirjaston tarjoamien peruspalvelujen joukkoon. Tällaisia palveluja ovat mm. erilaiset kirjallisuus- luku- ja muistelupiirit, kirjoittaminen, tarinan kerronta jne. Kirjastoilla on myös tarve etsiä kumppanuuksia ja yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, jolloin erilaisten osaajien resurssit ovat yhteiskäytössä tuottaen yhteistä hyvää.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tarjota kirjaston senioriasiakkaille mahdollisuus työstää omaa elämäänsä muistelun, kuvien ja kerronnan avulla. Tämä toteutetaan luomalla sarja kuvia (vanhat valokuvat)  ja niihin liittyviä lyhyitä tarinoita omasta elämästä muistelun pohjaksi keskustellen ja jakaen ohjatusti ryhmässä, muiden kanssa. Toimintaan ei liity kaunokirjallisia tavoitteita, joten jokainen voi luoda tarinansa omalla tyylillään. Kertominen ja kuunteleminen ovat kirjoittamisen ohella tärkeitä, mutta jokainen voi itse säädellä sen, mitä haluaa elämästään kertoa tai kirjoittaa.

Lisäksi järjestetään eri kirjastoissa muistelutilaisuuksia, joissa osallistujat voivat kuunnella toisten tarinoita ja osallistua muistelutarinointiin kuhunkin tilaisuuteen kutsutun mielenkiintoisen vierailijan johdattelemana.

Tavoitteena on tarjota mielekästä harrastustoimintaa, sosiaalisia kontakteja ja yhdessäoloa, uuden oppimista, lisätä luovuutta sekä auttaa ja edistää oman elämänhistorian ja sukupuun tuntemusta.
Kirjastojen toiminnan näkökulmasta on tärkeää kehittää ja saada kokemuksia uusista palvelumuodoista sekä luoda uusia kumppanuuksia edistämään vanhenevan väestön hyvinvointia.

Toteutus

Muistellen  –projekti muodostuu kahdesta osasta.
1) Kerro kuvasta – elämänkaarellinen oman taustan ja elämän työstämisen malli kuvien  ja kerronnan avulla, ohjaajana Pepi Reinikainen.
Projekti koostuu kahdeksasta intensiivijaksosta (pe 4 x 45 min ja la 4 x 45 min). Projekti toteutetaan yhdessä Vantaan kirjastossa, mutta osanottajia toivotaan kaikilta Vantaan alueilta. Tästä syystä Kerro kuvasta -projektista järjestetään esittelytilaisuudet neljässä Vantaan kirjastossa yhteistyössä paikallisten eläkeläiskerhojen kanssa.

2) Muistelutilaisuuksia kymmenessä Vantaan kirjastoissa, joissa tunnetut (esim. kirjailijat) tai muuten mielenkiintoiset  henkilöt kertovat omista muistoistaan ja virittävät yleisön muistelemaan ennalta sovituista aiheista (esim. lapsuus, sota-aika, vanha ruokaperinne jne.). Näin Muistellen –projektiin pääsevät osalliseksi myös ne, jotka eivät ole mukana Kerro kuvasta –projektissa, mutta ovat halukkaita osallistumaan muistelutoimintaan.

Kustannusarvio

 • Kerro kuvasta –esittelykierrokset 4 kirjastossa 4 x 150 €  =  600 €
  (perustuu Pepi Reinikaisen tarjoukseen) 
  + sivukulut edelliseen 0,30 x 600 = 180 €   
 • Kerro kuvasta (perustuu Pepi Reinikaisen tarjoukseen) 5440 €                                   
  + sivukulut edelliseen 0,30 x 5440 = 1630 €
 • Muistelutilaisuuksien vierailut 10 x 325 € = 3250 €
  (esiintymispalkkio 220 + sivukulut 105, yht. 325 €)
 • Matkakulut edellisiin 700 €
 • Graafikon palkkio, julisteiden ja esitteiden painokulut 1500 €                      
 • Henkilöstötyökulut (n. 2viikkoa) 2000 €
 • Yhteensä 15 300 €                       

Kustannusarvion henkilöstökulut (2000 €) muodostuvat eri kirjastoissa järjestettävien muistelutilaisuuksien järjestämisestä sekä Kerro kuvasta –projektin järjestelystä. Tästä kustannuksesta vastaa Vantaan kaupunki.

Haettava  summa yhteensä  13 300 € 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Muistellen –hanke muodostui kahdesta osasta:

1) Kerron kuvasta – elämänkaarellisen oman taustan ja elämän työstämisen mallin toteutus kuvien ja kerronnan avulla, ohjaajana kirjailija, psykoterapeutti Pepi Reinikainen

2) Muistelutilaisuudet neljässä Vantaan kirjastossa

Hankkeen järjestäjänä toimi Vantaan kaupunginkirjaston seniorityöryhmä ja sen vastuuhenkilönä toimi seniorityöryhmän jäsen kirjastovirkailija Maija Kantola Lumon kirjastosta.

Seniorityöryhmä laati hankkeelle toimintasuunnitelman ja budjetin. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi hankkeelle 10 000 € tuen.

Kerron kuvasta

Kerron kuvasta –projektin ohjaajana toimi kirjailija, psykoterapeutti Pepi Reinikainen. Reinikainen laati kurssisuunnitelman ja kurssiaikataulun yhdessä Maija Kantolan kanssa. Kerron kuvasta –projekti aloitettiin Reinikaisen Kerron kuvasta –toimintamallin esittelykierroksilla neljässä kirjastossa Vantaalla. Ensimmäinen esittely tapahtui Hakunilan kirjastossa 26.9.2012 ja viimeinen Myyrmäen kirjastossa 3.10.2012 Myyrmäen esittelytilaisuuteen yhdistettiin myös muistelutilaisuus, jonka vetäjänä toimi Pepi Reinikainen.

Esittelykierroksiin osallistui yhteensä 33 henkilöä. Toimintaryhmään osallistujat ilmoittautuivat esittelykierroksen yhteydessä tai jälki-ilmoittautuen sähköpostitse esittelykierrosten jälkeen. Toimintaryhmään ilmoittautui yhteensä 27 henkilöä joista 25 pysyi mukana loppuun saakka. Osallistuminen oli maksutonta.

Toimintaryhmä kokoontui n. kerran kuukaudessa monitoimikeskus Lumon koulutustiloissa viikonloppuisin siten, että ennalta määriteltyä aihepiiriä käsiteltiin kahtena perättäisenä päivänä yhteensä seitsemän tunnin ajan (perjantaisin klo 16.30- 20.00 ja lauantaisin 10.30 – 14.00).  Kurssitapaamiset toteutettiin seuraavasti: 19. – 20.10.2012, 16. – 17.11.2012, 14. – 15.12.2012, 11. – 12.1.2013, 1. – 2.2.2013, 22.-  23.2.2013, 5. – 6.4.2013, 3. – 4.5.2013 sekä seurantatapaaminen la 19.10.2013.

Tämän lisäksi järjestettiin 19.10.2013 Pepi Reinikaisen luento Irti uhriutumisesta. Luennon aihepiiri liittyi läheisesti sekä Kerron kuvasta- , että Elämänkaarikirjoittamisen teemoihin. Luento oli kaikille avoin tilaisuus ja se järjestettiin  ennen Kerron kuvasta –seurantatapaamista 19.10.2013. Tilaisuuteen osallistui 43 henkilöä.

Kerron kuvasta –ohjelma eteni isovanhempien tarinoista vanhempien tarinoiden kautta omaan elämään, jota käsiteltiin seitsemän vuoden jaksoina. Kurssipalaute oli sekä kurssin vetäjän, että osanottajien antamina hyvin myönteistä (liitteet). Päätöstilaisuudessa päällimmäiseksi jäi toive jatkokurssista, jossa Kerron kuvasta –ryhmässä virinneitä ajatuksia työstettäisiin kirjoittamalla elämänkaarikirjoittamista mallintamalla.

Muistelutilaisuudet

Muistelutilaisuuksissa kutsutut vierailijat muistelivat ja virittivät yleisön muistelemaan omia muistojaan tilaisuuden teemaan liittyvistä aiheista.

Ensimmäinen muistelutilaisuus oli Myyrmäen kirjastossa pidetyn Kerron kuvasta –esittelytilaisuuden pidennetty versio, jossa Pepi Reinikainen muisteli ja kertoi miten hänestä on tullut elämänkaarikirjoituksen kehittäjä. Osallistujia 14.

Seuraavat tilaisuudet:

Sotalapsuutta ja kirjoja  -kirjailija Heikki Hietamies muisteli Martinlaakson kirjastossa 10.10.2012, osanottajia 43 henkilöä.

Ikääntymisen ilo ja viisaus –Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton puheenjohtaja Vappu Taipale muisteli Koivukylän kirjastossa 21.11.2012, osanottajia 41 henkilöä.

Jos rakastat – Pirkko Vekkeli haastatteli Kristiina Halkolaa elämäkerran pohjalta 30.11.2013, osanottajia 15 henkilöä.

 

Aloituspäivämäärä : 
29/02/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€13 300
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€13 300
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€10 015
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
17kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
27henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
9kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
189henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000
 
okm
avi