Muistojen Rovaniemi
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Rovaniemen kaupunginkirjasto - Lapin maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Jorma Eton tie 6
96100
Kirjaston puhelin : 
050-3151489
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto.lappi-osasto@rovaniemi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Rm
Y-tunnus : 
1978283-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Ritva Nurminoro
Puhelin : 
016 322 2460
Sähköposti : 
ritva.nurminoro@rovaniemi.fi
Kuvaus : 

Kirjastojen tehtävänä on olla paikallistietoa kokoava ja välittävä toimija. Muistojen Rovaniemi -hankkeen tarkoituksena on rakentaa verkkosivusto Rovaniemestä yhteistyössä alueen muistiorganisaatioiden kanssa. Sivusto edistää aktiivisesti paikallisen kulttuuriperinnön esille tuontia kaikille Rovaniemestä kiinnostuneille niin nykyisille, entisille kuin tuleville asukkaille, tutkijoille ja opiskelijoille, sekä antaa heille myös mahdollisuuden julkistaa omaa tutkimusta.

Hankkeen tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa verkkosivujen käyttöliittymä rakenteineen ja sisältöineen. Hankkeessa selvitetään, miten parhaiten voi tuoda esille erityyppisiä aineistoja:

1)      opastus ja linkitys Rovaniemen historian lähdeaineistoihin (sisältävät kirjastojen, arkistoiden, museoiden jne. aineistot)

2)      tietopankki toimitettuja sisältöjä varten (artikkelit, valokuvaverkkonäyttelyt jne.)

3)      ajankohtaista (’Eilispäivän uutiset’-blogi, kuukauden muisto jne.)

Tavoitteena on luoda helppokäyttöinen ja asiakasystävällinen verkkosivusto. Käyttöliittymän valinnan yhteydessä selvitetään onko mahdollista käyttää samaa julkaisujärjestelmää, jolla Rovaniemen kaupunginkirjaston tuleva asiakasliittymä toteutetaan vai pitääkö olla joku toinen julkaisujärjestelmä, esim. Omeka, Wiki tms.

Hankkeessa kartoitetaan verkkosivujen sisällön aihealueet ja erilaiset tavat tuoda ne esille. Tällä hetkellä on ongelmana Rovaniemeä koskevan lähdeaineiston hajanaisuus eri paikoissa, joten tiedon löytyminen on ollut vaikeata. Hankkeessa on tarkoitus helpottaa ja auttaa oikean tiedon löytymistä sujuvammin. Samalla selvitetään, miten linkitetään muiden kuin Rovaniemen kaupungin omien muistiorganisaatioiden tuottama materiaali: valtion organisaatiot, sukututkijat ja muut pienemmät kulttuuriset toimijat.

Tärkeimpänä tavoitteena on saada toimiva verkkosivusto, johon voidaan lisätä materiaalia vuosien ajan, ja jonka rakennetta voidaan soveltaa vastaavien kotiseutusivustojen toteutuksessa. Hankkeen yhteydessä tilataan artikkeli jostakin osa-alueesta, esim. Rovaniemen kartoista.

Rovaniemen kaupunginkirjasto toimii hankkeessa yhteistyössä Lapin maakuntamuseon kanssa. Ohjausryhmänä toimii parin vuoden ajan toiminut niin sanottu Rovaniemi-työryhmä, johon kuuluvat museon ja kirjaston lisäksi Rovaniemen kaupunginarkisto ja Lapin yliopiston kulttuurihistorian ja taidehistorian professorit.  

Hankkeeseen palkataan mahdollisesti 2 työntekijää, koska tarvitaan sekä käyttöliittymän suunnittelija että sisällön suunnittelijaa.

Hankkeen innoittajana on ollut Lapin maakuntamuseon ja Rovaniemen kaupunginkirjaston syksyllä 2012 luoma ”Muistojen Rovaniemi” -verkkosivusto, johon on koottu ohjeita erilaisten lähdeaineistojen käyttöön Rovaniemen historiasta kiinnostuneille. Verkkosivuston osoite on: www.rovaniemi.fi/muistojenrovaniemi.

Sivustosta saadun palautteen pohjalta on noussut tarve luoda laajempi kokonaisuus Rovaniemen kulttuuriperinnöstä. Sivuston kehittämisen tukena on Johanna Pärkän ja Eeva Turusen opinnäytetyö ”Uusia tuulia Lappi-osastolle: Kotiseutu- ja aluekokoelmat Internetissä” (OAMK 2012). Opinnäytetyössä vertaillaan muun muassa Yhdysvaltojen eri osavaltioiden muistiorganisaatioiden paikallishistoriallisia nettisivustoja ja portaaleja.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Lapin maakuntamuseo: valokuva-arkistonhoitaja Suvi Harju puh 016 322 3095 suvi.harju@rovaniemi.fi,

ohjausryhmä:

Lapin maakuntamuseo: museotutkija Päivi Rahikainen, kokoelma-amanuenssi Hanna Kyläniemi

Rovaniemen kaupunginarkisto: arkistonhoitaja Eija Kulppi

Lapin yliopisto: taidehistorian professori Tuija Hautala-Hirvioja , kulttuurihistorian professori Marja Tuominen

Rovaniemen kaupunginkirjasto - Lapin maakuntakirjasto: tiedottaja Seija Ålander, saamelaiskirjastonhoitaja Irene Piippola, kirjastonhoitaja Mari Ekman

 

Aiemmat hankkeet: 

Hämewiki, Sallawiki, Hämeenlinnan Lydia, yms.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€24 300
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 700
Budjetti euroissa yhteensä: 
€27 000
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Valtionavustusten perustelumuistio on osoitteessa http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013.

 
okm
avi