Muistot jakoon -tapahtumakiertue
År 2015 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Hämeenlinnan kirjaston valokuvakokoelma
Hämeenlinnan kaupunginkirjasto - Hämeen maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
Lukiokatu 2
13100
Bibliotekets telefonnummer : 
03 621 2612
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@hameenlinna.fi
ISIL-kod : 
FI-Hm
FO-nummer : 
0146921-4
Ansvarsperson : 
Inkeri Jurvanen
Telefonnummer : 
03 621 2320
E-post : 
inkeri.jurvanen@hameenlinna.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeen tarkoituksena on kerätä talteen kirjaston asiakkaiden omaan asuinalueeseensa liittyviä muistoja, tallentaa ne digitaaliseen muotoon ja julkaista verkossa. Tavoitteena on vahvistaa kirjaston roolia oman alueensa kulttuuriperinnön tuntemuksen edistäjänä ja mikrohistorian säilyttäjänä, yhteisöllisyyden luojana ja paikallisen identiteetin vahvistajana. 

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Hankkeen aikana toteutetaan Muistot jakoon –tapahtumakiertue. Hämeenlinnan lähikirjastoissa ja pääkirjastossa sekä maakunnan alueen muissa kirjastoissa järjestetään teemapäiviä, jolloin asukkaat voivat tulla kirjastoon kertomaan tarinoitaan ja tuomaan esineistöään digitoitavaksi. 

Projektbeskrivning : 

Tavoite

Hankkeen tarkoituksena on kerätä talteen kirjaston asiakkaiden omaan asuinalueeseensa liittyviä muistoja, tallentaa ne digitaaliseen muotoon ja julkaista verkossa. Tavoitteena on vahvistaa kirjaston roolia oman alueensa kulttuuriperinnön tuntemuksen edistäjänä ja mikrohistorian säilyttäjänä, yhteisöllisyyden luojana ja paikallisen identiteetin vahvistajana. Samalla rohkaistaan asukkaita osallistumaan, jakamaan tietoa ja tutustutaan verkkojulkaisemiseen. Tähän asti kirjastossa on keskitytty digitoimaan kirjaston omaa kokoelmaa sekä arkistojen ja museoiden aineistoja, mutta kirjasto voi yhtä lailla edistää myös yksityisten henkilöiden tarinoiden ja esineiden tallentamista ja julkaisemista.

Hämeenlinnan kaupunginkirjasto ylläpitää yhteisöllisesti tuotettua maakunnallista tietopankkia Häme-Wikiä sekä digitoidun aineiston verkkopalvelua Lydiaa. Alueen asukkaiden muistot, tarinat ja kuvat rikastuttavat palvelujen sisältöä ja luovat uudenlaista mielenkiintoa palveluja kohtaan.

Toteutus

Hankkeen aikana toteutetaan Muistot jakoon –tapahtumakiertue. Hämeenlinnan lähikirjastoissa ja pääkirjastossa sekä maakunnan alueen muissa kirjastoissa järjestetään teemapäiviä, jolloin asukkaat voivat tulla kirjastoon kertomaan tarinoitaan ja tuomaan esineistöään digitoitavaksi. Tapahtumille mietitään kullekin alueelle sopivat sisällölliset teemat, esim. olympialaiset Hämeenlinnassa 1952, elämää Aulangolla 1950-luvulla tai siirtokarjalaisten asuttaminen Hauholla.

Tapahtumapäivinä kirjastoissa on riittävä määrä henkilökuntaa haastattelemassa paikalle tulleita asukkaita. Haastattelua varten varataan rauhallinen tila, riittävästi pöytiä ja tuoleja ja varmistetaan että tilassa on valaistuksellisesti hyvät kuvausolosuhteet.

Tarinat tallennetaan joko haastatteluina äänitiedostoiksi tai tekstinä. Digitoitavat dokumentit, kuten kuvat, kirjeet tai esineet, kuvataan tai skannataan. Jokaisesta tallennettavasta dokumentista kirjataan ylös metatiedot. Oikeus aineiston julkaisemiseen vahvistetaan allekirjoitettavalla sopimuksella. Mikäli mahdollista tarinat ja dokumentit tallennetaan yhdessä haastateltavan kanssa suoraan paikallistietokanta Häme-Wikiin ja samalla esitellään palvelua. Tilaisuuksien jälkeen tallennustietoja täydennetään ja aineistoa tallennetaan soveltuvin osin myös digiaineiston verkkopalveluun Lydiaan ja Europeana-portaaliin.

Häme-Wikiin perustetaan oma Muistot–osio, johon tilaisuuksissa kerätyt aineistot tallennetaan. Osioon laaditaan selkeä ohjeistus, jolloin aineistoa voi tallentaa myös omatoimisesti.

Hankkeen toteutus dokumentoidaan ja laaditaan prosessikuvaus, jonka avulla vastaavia tapahtumia on helppo järjestää jatkossa ilman erityisrahoitusta.

Resurssit

Kiertueen toteuttamista varten palkataan projektityöntekijä kuudeksi kuukaudeksi. Projektityöntekijän tehtävänä on tapahtumien suunnittelu, markkinointi ja mainonta, toteutus, aineiston kuvailu ja tallennus sekä toteutuksen dokumentointi yhdessä kirjaston vakituisen henkilökunnan kanssa. Kiertueen tapahtumissa on varauduttava siihen, että kussakin tilaisuudessa on paikalla vähintään kolme henkilöä vastaanottamaan aineistoa.

Tapahtumissa tarvitaan laitteistoa, kannettavia tietokoneita, tablettilaitteita, digikamera sekä valaistustekniikkaa.

Samarbetspartner/s: 
Hattulan kunnankirjasto, Janakkalan kunnankirjasto, Lopen kunnankirjasto, Forssan kaupunginkirjasto
Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Muistot jakoon –hankkeessa kerättiin talteen kirjaston asiakkaiden kotiseutumuistoja valokuvien, dokumenttien, esineiden ja haastattelujen muodossa. Varsinaisia keräystilaisuuksia järjestettiin yhteensä yksitoista Hämeenlinnan pääkirjastossa, Hauhon kirjastossa, Lammin kirjastossa, Hattulan kirjastossa, Janakkalan kirjastossa, Tammelan kirjastossa, Forssan kirjastossa ja Jokioisten kirjastossa.

Yleisötapahtumat kestivät yleensä n. 4-6 tuntia. Tapahtumia mainostettiin kirjaston nettisivuilla, Facebookissa, lehdissä ja kirjaston omilla ilmoitustauluilla ja esitetelineissä. Mainoksissa kehotettiin tuomaan kirjastoon vanhoja valokuvia, postikortteja, kirjeitä, pääsylippuja tai muita paperisia dokumentteja skannattavaksi. Tervetulleiksi toivotettiin myös valokuvattavat esineet ja omin sanoin kerrotut tarinat ja muistot. Mainoksissa kerrottiin että kirjasto on kiinnostunut eletystä elämästä niin arjessa kuin juhlassa, kaikenlaiset kokemukset ja ihmiset huomioiden. Tapahtumille mietittiin kullekin alueelle sopivat sisällöllisiä teemoja. Hämeenlinnan kantakaupungin aluetta koskien pyysimme muistoja teemalla nuoruuteni Hämeenlinna, esimerkiksi Apparaan, Aulankoon, moottorirataan, kasarmeihin, Hanssin Jukkaan tai sota-aikaan liittyvää aineistoa. Hauhon osalta pyydettiin muistoja siirtokarjalaisten asuttamisesta. Lammilta haluttiin Evon retkeilyalueeseen liittyvää aineistoa, Janakkalassa teemana oli nuoruuteni Janakkala ja Tammelassa kylien varhainen kesäasutus.

Forssan kirjaston tapahtuma keskittyi sirosäkkimuistoihin. Hukkakangassuikaleita sisältävä sirosäkki oli Forssan Yhtiön tehtaanpuodin yksi suosituimmista kauppatavaroista. Forssan museon kanssa yhteistyössä järjestettyyn tilaisuuteen kerääntyi ihmisiä kertomaan muistojaan sirosäkkeihin liittyen. He myös toivat siroista valmistettuja vaatteita ja kodin tekstiileitä valokuvattavaksi. Jokioisten kirjastossa näytettiin Valokuvaamo Hellaksen vanhoja paikkakuntaan liittyviä valokuvia, joista kerättiin tietoja ja muistoja. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Forssan museon kanssa.

Lopen kirjastossa ei järjestetty varsinaista aineistonkeruutapahtumaa vaan kuvia pyydettiin tuomaan kirjastoon skannattavaksi loka-marraskuun aikana.

Varsinaisen tapahtumakiertueen lisäksi Hämeenlinnan pääkirjastolla järjestettiin kaksi erillistä haastattelutilaisuutta erillisryhmille, toinen koostui 1950-luvulla nuoruusvuosiaan Hämeenlinnassa viettäneistä ja toinen Hämeenlinnan kaupunginkirjaston entisistä työntekijöistä. Aineistoa saatiin myös yksittäisiltä henkilöiltä varsinaisten tapahtumien ulkopuolelta, kun sana oli kiirinyt.

Tapahtumat olivat ns. nonstop-tyylisiä, henkilökuntaa oli paikalla koko ajan (3-4) haastattelemassa paikalle tulleita asukkaita. Paikalle varattiin tarvittava tekniikka: kannettavat tietokoneet, skanneri, kamera ja äänitallennin. Haastatteluja varten varattiin rauhallinen tila, riittävästi pöytiä ja tuoleja. Valokuvausta varten varmistettiin, että tilassa oli valaistuksellisesti hyvät kuvausolosuhteet. Tilaisuuksissa oli kahvitarjoilu. Opasteet tapahtumatilaan kiinnitettiin ulko-ovien läheisyyteen.

Aineisto tallennettiin digitaaliseen muotoon. Haastattelut tallennettiin äänitiedostoiksi, joista ne myöhemmin litteroitiin ja muokattiin julkaistavaan muotoon. Digitoitavat dokumentit, kuten kuvat, kirjeet tai esineet, kuvattiin tai skannattiin.  Skannatut kuvat tallennettiin pakkaamattomaan tiff-tiedostomuotoon, joista muokattiin julkaistavat tiedostot. Jokaisesta tallennettavasta dokumentista kirjattiin ylös metatiedot erillisille lomakkeille, skannatusta materiaalista esim. kuvan omistaja, kuvaaja, kuvauspaikka ja –aika sekä tapahtumakuvaus. Oikeus aineiston julkaisemiseen vahvistettiin allekirjoitettavalla sopimuksella.

Muistot jakoon -aineistoa julkaistaan sekä ja Hämeenlinnan kaupunginkirjasto ylläpitämässä yhteisöllisesti tuotetussa maakunnallisessa tietopankissa Häme-Wikissä sekä digitoidun aineiston verkkopalvelussa Lydiassa. 

Kiertueen toteuttamista varten palkattiin projektityöntekijä kolmeksi kuukaudeksi. Lisäksi hankkeen käytettävissä oli Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kirjastoharjoittelija. Projektityöntekijä vastasi tapahtumien käytännön järjestelyistä, markkinoinnista, mainonnasta, aineiston skannaamisesta ja tallennuksesta sekä aineiston kuvailusta ja tallennuksesta. Harjoittelija osallistui kaikkiin tapahtumiin, vastasi äänitettävistä haastatteluista ja osallistui myös muihin tehtäviin. Kirjastojen henkilökunta osallistui tapahtumien toteutukseen, aineiston skannaamiseen sekä tallentamiseen. Projektityöntekijät eivät ehtineet julkaista kaikkea aineistoa, joten suuri osa työstä jäi kirjaston henkilökunnan toteutettavaksi projektin jälkeen.

Webbsidor, publikationer och material: 

http://www.hamewiki.fi/wiki/Luokka:Muistot_jakoon
http://lydia.hameenlinna.fi/

Hankkeesta julkaistut lehtiartikkelit:
Muistot jakoon –hanke kerää kotiseutuhistoriaa. Hämeen Sanomat 15.9.2016.
Kirjastot keräävät muistoja. Keski-Häme 15.9.2016.
Asuinalueista kerätään muistoja Kanta-Hämeessä. Viikkouutiset 21.9.2016.
Tiina Kokko: Kirjasto kuuluttaa: Pistetään kotiseutumuistot jakoon. Yle.fi 21.9.2016 http://yle.fi/uutiset/3-9182699 (Haastattelu Yle Uutiset Hämeessä)
Lopen kylämaisemien muistot talteen ja hakuun. Viikkouutiset 5.10.2016.
Petri Ojanen: Kotikokoelmista muistot talteen ja tietokantaan. Forssan Lehti 12.10.2016.
Anu Ritvanen: Muistoja jaettiin kirjastoissa. Keski-Häme 13.10.2016.
Iida Nieminen: Kotiseutumuistot siirtyvät digiaikaan. Hämeen Sanomat 1.11.2016.
Ulla Jäske: Herrasväki viihtyi Tammelassa : Kanta-Hämeen kirjastojen yhteisessä hankkeessa kerätään muistoja. Forssan Lehti 2.11.2016
Inka Mustonen: Rakkaat muistot talteen. Janakkalan Sanomat 3.11.2016.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hankkeen aikana kirjaston rooli oman vaikutusalueen kulttuuriperinnön säilyttäjänä vahvistui. Kiinnostus oman asuinalueen historiaan on lisääntynyt ja kirjasto on luonteva toimija vastaamaan tähän kiiinnostukseen.

Kaikki järjestetyt tapahtumat olivat erittäin onnistuneita, ilmapiiri oli rento ja positiivinen, kävijät olivat ilahtuneita mahdollisuudesta jakaa muistojaan. Tilaisuuksissa syntyi myös hyviä keskusteluja. Erityisesti Jokioisten vanhojen kuvien katselutilaisuutta kiiteltiin ja toivottiin lisää vastaavia tapahtumia.

Aineistoa saatiin kerättyä runsaasti, yhteensä 965 valokuvaa ja postikorttia, 61 muuta dokumenttia, 33 haastattelua ja 19 esinekuvausta. Erityisen arvokkaita olivat yksityiskokoelmista saadut Lammia käsittelevät postikortit (yli 200 kpl) ja Hämeenlinnaa esittelevät ennen ja nyt nyt –kuvaparit (yli 250 valokuvaa). Hanke herätti myös mediassa kiinnostusta, paikallislehdissä julkaistiin tapahtumista useita juttuja.

Alueen asukkaiden muistot, tarinat ja kuvat laajentavat sekä Häme-Wikin että Lydian sisältöä. Samalla palvelut tulevat myös tutuiksi laajemmalle asiakaskunnalle.

Kirjasto on luonteva toimija myös yksityisten henkilöiden tarinoiden, kuvien ja muistojen tallentamisessa ja julkaisemisessa. Tämän tyyppinen toiminta olisi toivottavaa jatkossakin, vaikkakin se vaatii paljon henkilöstöresursseja. 

Fortsatta åtgärder: 

Hankkeessa kerätyn materiaalin tallentamista jatketaan Häme-Wikiin ja Lydia-digipankkiin. Yhteistyötä Hämeenlinnan kaupunginmuseon kanssa kehitetään ja pyritään järjestämään yhteisiä, yhteisöllisiä muistelutilaisuuksia jatkossakin. 

Projektet börjar : 
01/09/2015
Projektet avslutas : 
31/12/2016
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€23 750
Egen finansiering: 
€6 550
Budget sammanlagt: 
€30 300
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€17 909
Egen finansiering: 
€6 909
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€2 286

Statistik:
Antalet evenemang: 
11kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
186henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€11 000