Muistot talteen – kotiseutu tutuksi kaikille
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kirjaston oma kuva
Pukkilan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Keskustie 15
07560
Kirjaston puhelin : 
0400 376 276
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@pukkila.fi
ISIL-tunnus : 
Fi-Pukki
Y-tunnus : 
0130729-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Jan Nyström
Puhelin : 
050 524 0033
Sähköposti : 
jan.nystrom@pukkila.fi
Hankkeen tavoite: 

Pukkilan kunnankirjaston palvelutarjonnan laajentaminen ja kuntalaisten osallistaminen digitointivälineistöä hankkimalla ja kotiseutuaineistoa digitoimalla.

 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kirjastoon on hankittu digitointivälineistöä ja se on kuntalaisten käytössä.

Digi.fi palveluun on tallennettu pukkilalaista kotiseutuaineistoa jota hyödynnetään kirjaston toiminnassa.

Kuvaus : 

Pukkilassa on ilmennyt laajaa kiinnostusta oman kotiseudun historiaan. Elämää Pukkilassa –teemalla on kerätty valokuvanäyttely ja katseltu vanhoja valokuvia sekä videotallenteita Hyvinvointikeskus Onnissa seniori- ja kulttuuripalveluiden järjestämissä tilaisuuksissa, joihin on osallistunut paikallisia historian aarteita tallettaneita innokkaita pukkilalaisia. Mäntsälän kansalaisopisto toteuttaa kaksi ”Elämää Pukkilassa –muisteluryhmä” –kurssia, joissa kerätään yhdessä erilaista muisteluaineistoa esim. vanhoja valokuvia ja talletetaan niitä tietokoneelle. Ryhmässä muistellaan kuvien esittämiä paikkoja, henkilöitä ja tapahtumia. Pukkila-museon esineistöä on paljon talletettuina kuvina ja nykyisen vuosittaisen näyttelyn esineistö ja kuvat on tarkoitus kerätä kurssilla digitaaliseen muotoon. Pukkilalaiset ovat siis heränneet etsimään paikallista historiatietoa ja halukkuutta olisi kerätä tieto keskitetysti talteen tuleville polville.

Monet alueella tekevät sukututkimusta ja tallettavat omien tilojensa historiaa digitaalisesti. Yhteistä tekemistä ja apua laitteiden käytössä kaivataan, koska suurin osa innostuneista on jo iäkkäitä. Jos kirjastolla olisi aiheeseen liittyviä laitteita, niitä varmasti hyödynnettäisiin ja monet antaisivat mielellään materiaalinsa yhteiseen tietokantaan jälkipolvien iloksi.  Mikäli kuvista, äänitteistä ja videoista sekä teksteistä olisi selkeät kokoelmat luetteloineen, näitä voitaisiin jatkossa käyttää apuna tutkimuskäytössä, sukututkimuksessa, tapahtumasuunnittelussa, näyttelyitten järjestämisessä, muistamistilaisuuksissa jne.

Hankkeen tarkoituksena on tukea kaiken ikäisten pukkilalaisten harrastusta oman kotiseudun historiaan ja siihen liittyvää luovaan toimintaan ja samalla parantaa kirjaston palveluita. Tavoitteena on tarjota asiakkaiden käyttöön digitointivälineistöä ja opastusta sekä kehittää kotiseutuun liittyvän aineiston ja siihen liittyvien viitetietojen saatavuutta Pukkilan kunnankirjastosta.

Hanke toteutetaan hankkimalla kirjastoon

  • hyvälaatuinen myös diojen ja negatiivien digitointiin soveltuva skanneri ja siihen liittyvä keskusyksikkö ja näyttö
  • VHS-DVD soitin ja siihen liityvä näyttö
  • C-kassetti/USB soitin
  • tarvittava ohjelmisto sekä
  • asiakkaille muistitiedon keräämiseen lainattava digitaalinen sanelin/tallennin.

Kirjastoon palkataan projektityöntekijä järjestämään laitteiston käytön koulutusta asiakkaille sekä kehittämään kotiseututiedon säilyttämistä ja saatavuutta kirjastossa, toimien yhteistyössä Pukkilan museon ja Mäntsälän kansalaisopiston kanssa. Projektityöntekijän tehtäviin kuuluisi myös asiakkaiden tuottamien aineistojen ja kirjaston omien kotiseutuaineistojen kokoamista yhteisesti hyödynnettäväksi tietokannaksi. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää apuna Omeka–järjestelmää joka on asennettu kirjastot.fi palvelimelle ja johon yleiset kirjastot voivat tallentaa digitoituja aineistoja ja niihin liittyvää metadataa. Järjestelmään voidaan luoda kirjastolle oma kokoelma joka linkitetään kirjaston verkkosivuille. Omeka mahdollistaa myöhemmin myös tiedon siirron Finnaan. "Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin" -hankkeen puitteissa on mahdollisuus saada opastusta järjestelmän käyttöönotossa.

Hankkeen toteutus aloitetaan tammikuussa 2014 aineiston keräämisellä ja kartoittamisella. Keväällä 2014 aloitetaan asiakkaiden opastus digitointivälineiden käyttöön ja aineiston luettelointi sekä tallettaminen Omeka-järjestelmään jota jatketaan syksyllä 2014 vuoden loppuun asti ja tarvittaessa keväälle 2015.

Avustus käytetään digitointivälineiden hankkimiseen ja projektityöntekijän palkkaamiseksi kuudeksi kuukaudeksi. Omarahoitusosuus koostuu kirjaston henkilökunnan työpanoksesta sekä laitteiston ja ohjelmiston hankinnasta, asennuksesta ja tukeen liittyvistä atk-palveluista.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Mäntsälän kansalaisopisto, Pukkilan osastonjohtaja Jaana Selin, puh. 040 864 3862

Pukkila-museo, museon hoitaja Heli Kuosa, puh. 040 523 6878

Pukkilan kunta - seniori- ja kulttuuripalvelut, toiminnaohjaaja Marja-Leena Oikari, puh. 040 770 7054

Aiemmat hankkeet: 

Talteen! - Digitointipaikka kirjastoon

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Pukkilassa on ilmennyt laajaa kiinnostusta oman kotiseudun historiaan. Elämää Pukkilassa –teemalla on kerätty valokuvanäyttely ja katseltu vanhoja valokuvia sekä videotallenteita Hyvinvointikeskus Onnissa seniori- ja kulttuuripalveluiden järjestämissä tilaisuuksissa, joihin on osallistunut paikallisia historian aarteita tallettaneita innokkaita pukkilalaisia. Mäntsälän kansalaisopisto toteuttaa kaksi ”Elämää Pukkilassa –muisteluryhmä” –kurssia, joissa kerätään yhdessä erilaista muisteluaineistoa esim. vanhoja valokuvia ja talletetaan niitä tietokoneelle. Ryhmässä muistellaan kuvien esittämiä paikkoja, henkilöitä ja tapahtumia. Pukkila-museon esineistöä on paljon talletettuina kuvina ja nykyisen vuosittaisen näyttelyn esineistö ja kuvat on tarkoitus kerätä kurssilla digitaaliseen muotoon. Pukkilalaiset ovat siis heränneet etsimään paikallista historiatietoa ja halukkuutta olisi kerätä tieto keskitetysti talteen tuleville polville.

Monet alueella tekevät sukututkimusta ja tallettavat omien tilojensa historiaa digitaalisesti. Yhteistä tekemistä ja apua laitteiden käytössä kaivataan, koska suurin osa innostuneista on jo iäkkäitä. Jos kirjastolla olisi aiheeseen liittyviä laitteita, niitä varmasti hyödynnettäisiin ja monet antaisivat mielellään materiaalinsa yhteiseen tietokantaan jälkipolvien iloksi.  Mikäli kuvista, äänitteistä ja videoista sekä teksteistä olisi selkeät kokoelmat luetteloineen, näitä voitaisiin jatkossa käyttää apuna tutkimuskäytössä, sukututkimuksessa, tapahtumasuunnittelussa, näyttelyitten järjestämisessä, muistamistilaisuuksissa jne.

Hankkeen tarkoituksena on tukea kaiken ikäisten pukkilalaisten harrastusta oman kotiseudun historiaan ja siihen liittyvää luovaan toimintaan ja samalla parantaa kirjaston palveluita. Tavoitteena on tarjota asiakkaiden käyttöön digitointivälineistöä ja opastusta sekä kehittää kotiseutuun liittyvän aineiston ja siihen liittyvien viitetietojen saatavuutta Pukkilan kunnankirjastosta.

Hanke toteutetaan hankkimalla kirjastoon

  • hyvälaatuinen myös diojen ja negatiivien digitointiin soveltuva skanneri ja siihen liittyvä keskusyksikkö ja näyttö
  • VHS-DVD soitin ja siihen liityvä näyttö
  • C-kassetti/USB soitin
  • tarvittava ohjelmisto sekä
  • asiakkaille muistitiedon keräämiseen lainattava digitaalinen sanelin/tallennin.

Kirjastoon palkataan projektityöntekijä järjestämään laitteiston käytön koulutusta asiakkaille sekä kehittämään kotiseututiedon säilyttämistä ja saatavuutta kirjastossa, toimien yhteistyössä Pukkilan museon ja Mäntsälän kansalaisopiston kanssa. Projektityöntekijän tehtäviin kuuluisi myös asiakkaiden tuottamien aineistojen ja kirjaston omien kotiseutuaineistojen kokoamista yhteisesti hyödynnettäväksi tietokannaksi. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää apuna Omeka–järjestelmää joka on asennettu kirjastot.fi palvelimelle ja johon yleiset kirjastot voivat tallentaa digitoituja aineistoja ja niihin liittyvää metadataa. Järjestelmään voidaan luoda kirjastolle oma kokoelma joka linkitetään kirjaston verkkosivuille. Omeka mahdollistaa myöhemmin myös tiedon siirron Finnaan. "Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin" -hankkeen puitteissa on mahdollisuus saada opastusta järjestelmän käyttöönotossa.

Hankkeen toteutus aloitetaan tammikuussa 2014 aineiston keräämisellä ja kartoittamisella. Keväällä 2014 aloitetaan asiakkaiden opastus digitointivälineiden käyttöön ja aineiston luettelointi sekä tallettaminen Omeka-järjestelmään jota jatketaan syksyllä 2014 vuoden loppuun asti ja tarvittaessa keväälle 2015.

Avustus käytetään digitointivälineiden hankkimiseen ja projektityöntekijän palkkaamiseksi kuudeksi kuukaudeksi. Omarahoitusosuus koostuu kirjaston henkilökunnan työpanoksesta sekä laitteiston ja ohjelmiston hankinnasta, asennuksesta ja tukeen liittyvistä atk-palveluista.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

     Kotiseutuaineistoa on tallennettu digi.fi palveluun josta löytyvät seuraavat kokoelmat ja osakokoelmat

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

 

Määräaikainen hanketyöntekijä Virpi Kallio työskenteli Pukkilan kirjastossa kolme kuukautta (30.6.-31.7.2014 ja 1.9.-31.10.2014). Hanketyöntekijän pääasiallisena tehtävänä oli digi.kirjastot.fi –sivustolle tarkoitetun, lähinnä valokuvista koostuvan aineiston etsiminen, taustoittaminen, käsittely ja tallentaminen sekä kirjastoon asiakaskäyttöön hankittujen skannereiden ja tallentavan DVD/VHS-soittimen käyttöönotto ja asiakkaiden opastaminen. Hän vastasi myös Muistot talteen – kotiseutu tutuksi kaikille –projektin tiedottamisesta. Hanketyöntekijä oli lisäksi kokoamassa kirjaston Pukkila-aiheisia kirjoja ja muuta lainattavaa aineistoa varten tarkoitettua Pukkila-kokoelmaa.

Digi-kirjastot.fi –sivustolle saatiin valokuvia ja muuta kirjallista materiaalia sekä yksittäisiltä kuntalaisilta että paikallisilta yhdistyksiltä ja yrityksiltä. Omat kokoelmat tehtiin muun muassa Arto Lehtisen ja Asko Perttilän kirjaston käyttöön antamista valokuvista. Lehtisen kuvat liittyvät Pukkilan Liikenteen toimintaan ja Perttilän kuvat Naarkoskella olleiden teollisuuslaitosten, kuten myllyn, sahan ja voimalaitoksen, toimintaan. Projektista tiedotettiin muun muassa kunnan ja kirjaston nettisivuilla, facebookissa ja niin sanotuilla tolppailmoituksilla. Kirjastossa järjestettiin myös kuvamuistojen tallentamisen teemapäivä. Tieto teemapäivästä levisi muun muassa paikallislehtien kautta. Hanketyöntekijä oli mukana myös Elämää Pukkilassa –ryhmän kokoontumisessa Hyvinvointikeskus Onnissa. Elämää Pukkilassa on vanhoista valokuvista kiinnostuneiden kuntalaisten perustama harrastajaryhmä.

Kuntalaiset sekä tarjosivat hankkeen käyttöön materiaalia (esimerkiksi Pukkilan Mieskuoron arkiston) että antoivat kuvia käyttöön pyydettäessä. Digi.kirjastot.fi –sivustolle tallennettiin myös historiaa harrastavan hanketyöntekijän omiin kokoelmiin kuuluvaa aineistoa. kesällä 2015 Virpi Kallio veti kirjastossa hankkeen kuvia hyödyntävän Muistojen keskustie luennon, joka oli erittäin suosittu.

Kesällä 2016 hanketyöntekijänä jatkoi kirjastonhoitaja Saimi Kallio. 2016 Pidettiin yksi yleisötilaisuus kuvamuistojen tallentamista ja kolme eri aihealueisiin keskittyvää digitointikoulutusta.

Materiaalin kerääminen onnistui hyvin. Yhteensä 24 eri ihmistä (tai pariskuntaa) antoi materiaalia digitoitavaksi. Palveluun tallennettu materiaali oli pääosin valokuvia, mutta myös asiakirjoja kuten yhdistysten perustamisasiakirjoja. Hankkeen aikana nauhoitettiin myös kaksi haastattelua. Useiden palveluun vuonna 2014 tallennettujen kuvien tietoja päivitettiin tai täydennettiin (esim. asiasanoitus).

Saimi Kallio tallensi materiaalia pääasiassa olemassa oleviin kokoelmiin, mutta teki myös yhden uuden alakokoelman: Pukkilan seurakunta. Yksittäisiä (kuva)tiedostoja lisättiin palveluun heinä-syyskuussa yhteensä n. 530 kappaletta.

Asiakkaat osallistuivat innokkaasti materiaalin keräämiseen ja useat kiittelivät, että kirjasto tekee tärkeää työtä kerätessään kotiseutuhistoriaa talteen. Osa asiakkaista rupesi pohtimaan pystyisikö kerättyä materiaalia hyödyntämään jossain muussa yhteydessä. Hanke toi kirjastoon asiakkaita, jotka eivät välttämättä muuten olisi vierailleet siellä. Osa miesvaltaisesta joukosta kertoi, etteivät olleet pitkään aikaan tai peräti koskaan käyneet (Pukkilan) kirjastossa. Pukkilan hanke huomioitiin myös digi.kirjastot.fi:n teettämissä kirjanmerkeissä. Kirjanmerkissä olevista kuvista kaikki paitsi yksi olivat Pukkilan kokoelmasta.

Yhteenvetona voisi sanoa, että hanke vahvisti osallistujien kotiseutuidentiteettiä sekä kuntalaisten yhteisöllisyyttä. Kirjastolle saatiin uusia palveluita: Digitointi ja digi.fi kokoelma. Kuntalaisten toiveissa olisi, että aineiston tallentamista digi.fi -kokoelmaan jatkettaisiin. Kuvailutietojen ja metatietojen tallentaminen sekä tekijänoikeus- ja tietosuoja-asioiden selvittäminen vaatii suhteellisen paljon aikaa, joten henkilökunnalla ei juurikaan ole mahdollisuuksia jatkaa kuvien tallettamista muun kirjastotyön ohessa. Lisäksi digi.fi palveluun ei ole käyttäjille eriytettyä kirjautumista, joten käyttäjän on oltava hyvin harjaantunut, ettei aiheuta vahinkoa muiden kokoelmille. Valitsemalla kuville omalla palvelimella olevan, ehkä vähän vaatimuksiltaan helpomman julkaisualustan, olisimme ehkä voineet toteuttaa sen , että kuntalaiset olisivat voineet jatkaa aineiston tallentamista omaehtoisesti. Toisaalta nyt kokoelmat ovat korkealattuiset ja niistä on asianmukaiset metatiedot ja ne ovat löydettävissä Finnan avulla.

Jatkotoimenpiteet: 

Kirjaston digitointivälineet ovat kuntalaisten käytössä. Digitoidun kokoelman aineistoa käytetään Elämää Pukkilassa ryhmän tapaamisissa, kirjaston ikäihmisten tablettikerhossa ja tarkoituksena on että aineistoa hyödynnettäisiin myös yhdessä koulun kanssa kotiseututietämyksen ja digitaalisten välineiden käytön opastuksessa. Kirjasto on hakenut avustusta hankkeeseen jossa ict taitoja opetettaisiin kotipalvelun asiakkaille digitoitujen kokoelmien avulla.

Lisätietoa: 

Omarahoitusosuuteen kuuluva kirjaston työpanos 107 tuntia perustuu kirjastosihteerin pitämään työpäiväkirjaan  ja on laskettu tuntipalkan 23,52 euroa ( sis . sosiaalikulut) mukaan. Omarahoitusosuuteen kuuluu lisäksi tässä mainitsematta jäävät Nicemedia Oyn:n suorittamat asennustyöt ja digitointipisteen koulutuspalvelut. Niitä ei pyynnöstä huolimatta ole laskutettu kirjastolta suoraan. Pyydettäessä nämä selvitetään.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€16 950
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€19 950
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€18 206
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 206
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
4kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
63henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
2kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
60henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€15 000
 
okm
avi