Muksut ja mummot mobiileiksi
År 2017 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Keuruun kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
PL 81
42701
Bibliotekets telefonnummer : 
0400 190 540
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@keuruu.fi
ISIL-kod : 
FI-Kerka
FO-nummer : 
0208388-2
Ansvarsperson : 
Johanna Hämäläinen
Telefonnummer : 
0400 168 415
E-post : 
johanna.hamalainen@keuruu.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeen tavoitteena on kehittää kirjaston omia mediakasvatusvalmiuksia eri-ikäisten parissa, testata uusia käytäntöjä ja tukea olemassaolevia mediakasvatukseen ja digitalisoitumiseen liittyviä toimintatapoja.

 

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Mediakasvatustyöllä tavoitettu oppilas- ja asiakasmäärä.

Asiakkailta ja ryhmätoimintaan osallistujilta kerättävä kehittämispalaute.

Hankkeen avulla saadut uudet toimintatavat ja kumppanuudet.

Projektbeskrivning : 

Muksut ja mummot mobiileiksi -hanke liittyy avustusteemaan 2, Oppijan kirjasto. Tavoitteenamme on lisätä panostusta ja luoda uusia toimintatapoja eri-ikäisten mediakasvatukseen sekä edistää digitalisaatiota omassa työssämme ja asiakkaidemme keskuudessa. Meillä on jo olemassa tähän hyviä malleja ja yhteistyökuvioita, käytännön ongelmaksi on vain muodostunut matalan kynnyksen (mobiili)laitteiden puute. Siksi haemme hankkeessa rahoitusta kymmeneen tablettitietokoneeseen ja niiden tarvikkeisiin. Tabletit tulevat toimimaan paitsi mediakasvatuksen työkaluina, myös apuvälineinä monessa  asiakaspalvelun perustoiminnossa.

Toimintasuunnitelma

Keskeisin uusi kehittämiskohteemme tablettiavusteisessa mediakasvatuksessa on lasten ja nuorten ryhmäopetus. Keskusteluissa opettajien kanssa on käynyt ilmi, että tätä painotusta kaivataan kaikenikäisten kanssa. Tablettien avulla kirjasto voi järjestää monipuolisia ja ikätason huomioivia mediakasvatustyöpajoja. Mm. kolmasluokkalaisille on suunnitteilla kirjaston käyttöön opastava Kirjastoseikkailu, johon tabletit toisivat uusia ulottuvuuksia. Viides- ja kuudesluokkalaisille taas painotetaan tiedonhaun ja lähdekriittisyyden näkökulmaa. Pelillistämisnäkökulma on myös tärkeä: haluamme kannustaa tarinoiden pariin vaikkapa kirjatrailereiden teon avulla. Olemme mukana Jyväskylän kaupunginkirjaston vetämässä AVI-hankkeessa Mediakasvatus arkeen, jossa kehitettäviä toimintatapoja on tarkoitus jatkossa vakiinnuttaa laitehankintojen tuella.  

Mobiililaitteiden käytön tarve ei kuitenkaan rajoitu pelkästään lapsiin ja nuoriin. Toinen keskeinen kohderyhmä kirjaston näkökulmasta ovat seniorit, ja heille annettava opastus digitalisaatioon siirtymisessä. Tämän tueksi olemme jo aloittaneet Tablettikerho-nimisen toiminnan. Kerho kokoontuu noin neljän viikon välein kirjaston henkilökunnan vetämänä, ja sinne voi kuka tahansa tulla oman mobiililaitteen (älypuhelimen tai tabletin) kanssa kyselemään apua ja jakamaan vertaistukea. Kirjaston omat tabletit tarjoaisivat mahdollisuuden kehittää myös tätä toimintaa haluttuihin suuntiin, vaikkapa verkkopalveluiden käyttäjäkoulutusten järjestämiseen tai asiakkaiden laitetestailujen tukemiseen.

Myös kirjallisen ja suullisen perinteen digitaalisen tallentamisen edistäminen on jo nyt osa kirjastomme toimintaa. Muutama vuosi sitten digitoimme paikallisia joululehtiä AVI-hankkeen rahoituksella. Syksyllä 2016 aloitimme yhteistyössä Keuruun kansalaisopiston kanssa perinteen tallentamiseen keskittyvän Veräjä-työpajan, jonka avulla syntyvää verkostoa on tarkoitus hyödyntää jatkossakin esimerkiksi erilaisissa hankkeissa. Tabletit auttaisivat tuomaan työpajaan uusia työtapoja ja tukemaan osallistujien omaehtoista perinteen tallentamista. Niitä voi käyttää apuna vaikkapa tekstien ja kuvien digitoinnissa tai haastatteluiden tallennuksessa ja purkamisessa. Olemme hakemassa toiselta taholta rahoitusta keuruulaista kotiseututietoa ja kulttuuriperintöä kokoavan sivuston rakentamiseksi verkkoon. Sen onnistuessa tabletit hyödyttävät myös kirjaston tekemää eri-ikäisten kulttuuriperintökasvatusta.   

Edellä mainittujen isompien teemojen lisäksi tabletit tukevat myös monenlaisia kirjaston asiakaspalvelun ja hakeutuvan kirjastotoiminnan tarpeita. Näitä ovat esim. kirjaston e-aineistojen tai Celia-kirjaston verkkokuuntelun käyttöön liittyvä neuvonta tai vierailut päiväkodeissa, kouluissa, vanhainkodissa tai erilaisissa tapahtumissa. Hankkeessa syntyviä toimintatapoja on tarkoitus järjestelmällisesti testata ja toteuttaa paitsi pääkirjastossa, myös yhtenäiskoulun yhteydessä sijaitsevassa Haapamäen sivukirjastossa.

 

Aikataulu

Kesä 2017: laitehankinnat ja henkilökunnan perehtyminen niiden toimintaan, mediakasvatussuunnitelman laatiminen tulevaksi lukuvodeksi (pohjautuen opettajilta/muilta asiakkailta aiemmin kerättyihin toiveisiin)

syksy 2017 ja kevät 2018: suunnitelman toteuttaminen eri luokka-asteilla, ryhmissä ja yksittäisten asiakkaiden kanssa, samalla koko ajan palautetta keräten

kesä 2018: yhteenvedon laatiminen kokemuksista; mitä opittiin, mikä jää pysyväksi toimintatavaksi ja mitä tehdään jatkossa toisin

 

Taloussuunnitelma

Omarahoitusosuus

Hankkeeseen käytettävä työaika sivukuluineen: yhteensä 0,5 htv, sisältäen useiden eri työntekijöiden yhteenlasketun työpanoksen 17 400 €

Markkinointi-, toimisto- ym. kulut: kopiot, painatukset, ilmoitukset, puhelinkulut 750 €

Matkakustannukset (pääkirjaston ja Haapamäen sivukirjaston välillä) 150 €

 

Haettavan rahoituksen osuus

Tablettien ja tarvikkeiden hankinta- ja käyttökulut (alv 0%):

-9 kpl iPad Air 2 16GB (wifi), 1 kpl iPad Air 2 32GB (wifi+cellular)  3350 €

-10 kpl kahvallisia suojakoteloita ja näytön suojuksia 600 €

-mobiililiittymä yhteen (ohjaajan) laitteeseen 250 €

 

Kustannukset yhteensä: 22 500 €, josta omarahoitusosuus 18 300 €

 

 

 

Tidigare projekt: 

Mediakasvatus arkeen

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Hankkeen tavoitteena oli lisätä panostusta ja luoda uusia toimintatapoja eri-ikäisten mediakasvatukseen sekä edistää digitalisaatiota omassa työssämme ja asiakkaidemme keskuudessa. Olemassa oli jo hyviä malleja ja yhteistyökuvioita, käytännön ongelmana nähtiin kuitenkin matalan kynnyksen (mobiili)laitteiden puute. Siksi hankkeessa hettiin rahoitusta kymmeneen tablettitietokoneeseen ja niiden tarvikkeisiin, ja rahoitus myös saatiin. IPad-tabletit ja kahvalliset suojakotelot niihin ostettiin toukokuussa 2017. Laitteiden toimintakuntoon saattamisessa oli kuitenkin suuria teknisiä ongelmia, ja ne saatiin lopulta käyttöön vasta lokakuussa 2017 ulkopuolisen asiantuntijan avulla. Siksi tablettien kanssa tehtävän toiminnan suunnittelu ja ja aloitus venyivät aiotusta, eikä sitä  pystytty kunnolla käynnistämään vielä syksyn aikana. Ennakoimattomana lisäkalustohankintana tuli tässä vaiheessa vielä iMac-läppäri tablettien hallinnointiin sekä kevätpuolella uusi projektori, koska vanha ei ollut yhteensopiva tablettien kanssa.

Hankkeessa oli kaksi keskeistä kohderyhmää: toisaalta koululaiset, ja toisaalta seniorit ja heille annettava digiopastus. Viimeksi mainitun tueksi oli kirjastolla jo valmiiksi olemassa Tablettikerhon nimellä kulkeva toimintakonsepti. Kerho kokoontuu noin kerran kuukaudessa kirjaston henkilökunnan vetämänä, ja sinne voi kuka tahansa tulla oman mobiililaitteen (älypuhelimen tai tabletin) kanssa kyselemään apua ja jakamaan vertaistukea. IPadit lanseerattiin käyttöön juuri Tablettikerhossa, SeniorSurf-päivänä lokakuussa 2017, jolloin maakunnallisen Apetta aivoille -hankkeen väki esitteli niiden avulla aivoterveyttä ylläpitäviä helppoja pelejä ja sovelluksia. Tämän jälkeen tabletteja on käytetty jokaisessa tablettikerhossa mm. kyselyiden tekemiseen ja palautteen keräämiseen Kahoot-sovelluksen avulla sekä erilaisten muiden mobiilisovellusten ja -palveluiden esittelyyn. Kahootin kautta saatu palaute on ollut pääosin hyvin positiivista ja kerho selkeästi on vastannut tarpeeseen, joka ikääntyvillä ihmisillä on uusien digitaalisten laitteiden kanssa. Lisäksi on käynyt ilmi, että iPad-tabletit soveltuvat yksinkertaisen käyttöliittymänsä ja kahvallisten suojakoteloidensa ansiosta erinomaisesti myös mobiililaiteeseen tottumattomien ikäihmisten käyttöön.

Ensimmäinen tabletteja hyödyntänyt projekti koululaisryhmien kanssa toteutui Mediataitoviikolla helmikuussa 2018. Silloin vedimme yhteistyössä kaupungin nuorisopalveluiden kanssa mediataitotunnit kaikille viidesluokkalaisille Keuruun ja Haapamäen kirjastoissa (yhteensä viisi ryhmää / n. oppilasta). Tunneilla oppilaat vastasivat Kahootin avulla median käyttöön liittyvään tietovisaan ja tekivät videoita kohtaamistaan median käytön ongelmatilanteista. Lopuksi videot katsottiin yhdessä ja tilanteista keskusteltiin. Myös näistä tunneista kerättiin palautetta Kahootin avulla. Palaute oli jälleen hyvin positiivista; sen mukaan oppilaat olivat kokeneet työskentelytavat toimivina ja oppineet uutta median käytöstä. 

Tabletit olivat myös mukana marraskuun 2017 Pelipäivässä järjestetyssä peliturnauksessa, jossa halukkaat saivat kilpailla pohjoismaisella tasolla Big Bang Legends –pelissä.

Toukokuussa 2018 testattiin Keuruun kirjastossa vielä mediasatuhetkeä, jossa hyödynnettiin tablettia ja projektoria. Satuhetki perustui Kaisa Happosen kuvakirjaan Mur, eli karhu, johon kehitetty lisätyn todellisuuden sovellus herättää kirjan henkiin. Mediasatuhetken kokeilu toistettiin vielä syksyllä 2018 sekä Keuruulla että Haapamäellä, ja se herätti paljon ihastusta ja kiinnostusta.

Tabletteja on käytetty myös valokuvien digitoimiseen samanaikaisesti käynnissä olleen Keuruun Veräjä -kulttuuriperintöhankkeen puitteissa. Yksityisten henkilöiden muistelupajoihin ja muihin tapaamisiin mukanaan tuomat valokuvat oli helppo digitoida tableteilla paikan päällä ja palauttaa heti omistajilleen. Kuvia julkaistaan Keuruun Veräjä -sivustolla. Myös haastatteluiden ja muisteluiden nauhoittamiseen tabletit ovat erinomainen väline.   

Edellä mainitun lisäksi tableteista on tullut osa henkilökunnan päivittäistä työkalupakkia. Niitä käytetään mm. kuvaamisessa ja some-palveluiden (Facebook, Instagram) päivittämisessä sekä e-aineistojen testailussa ja esittelyssä sekä Celia-kirjaston suoratoistokuuntelupalvelun käyttöönotossa asiakkaille. Aurora-kirjastojärjestelmän mobiilikäyttöä tabletilla on myös testattu, mutta toistaiseksi tässä on ollut hiukan yhteensopivuusongelmia.

Hankkeeseen käytettävä työaika arvioitiin hakemusvaiheessa selkeästi yläkanttiin. Hanketta oli tavalla tai toisella toteuttamassa kirjaston henkilökunnasta kuusi henkilöä, joiden toteutunut yhteenlaskettu hankkeeseen käytetty työaika oli noin 0,2 htv. Lisäksi tulevat yhteistyökumppanina olleen nuorisopalveluiden työntekijän panos sekä tablettien käyttöönottovaiheessa hyödynnetyt kaupungin atk-tuki ja asiantuntijan ostopalvelu. Viimeksi mainitujen kustannuksia emme joutuneet maksamaan itse.  

 

Webbsidor, publikationer och material: 

Keuruun Veräjä -kotiseutusivustolle (www.keuruunveraja.fi) on tallennettu mm. valokuvia, joiden digitoinnissa tabletteja on hyödynnetty.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Kuvausta ja arviointia edellä.

Fortsatta åtgärder: 

Kaikkia hankkeessa kokeiltuja toimintamuotoja aiotaan jatkaa, ja uusien kehittely on myös työn alla. Seuraavaksi tabletteja aiotaan testata seitsemäsluokkalaisten tiedonhaun opetuksessa valmiiden tiedonhakutehtävien avulla. Suunnitelmissa on myös kirjatrailereiden tekeminen oppilaiden kanssa.

 

Ytterligare information: 

Täsmennystä tiliselvitykseen:

kaikkia hankkeeseen kohdistuvia kuluja ei valitettavasti oltu tiliöity hankkeen omalle kustannuspaikalle, ja niiden näkyväksi saaminen on siksi hankalaa. Merkittävin yksittäinen tällainen kuluerä oli yhden (ohjaajan käyttöön tarkoitetun) iPad-laitteen mobiililiittymä, jonka laskua ei pysty enää erittelemään muusta liittymälaskutuksesta. Liittymän hinta (alv 0%) on 10,90 €/kk, ja hankeajalta (16 kk) kokonaishinta näin ollen 174,40 €. Tämä on merkitty omarahoitusosuuteen kohtaan Palveluiden ostot.   

Projektet börjar : 
01/05/2017
Projektet avslutas : 
31/08/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€4 200
Egen finansiering: 
€18 300
Budget sammanlagt: 
€22 500
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€12 930
Egen finansiering: 
€8 930
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
10kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
190henkilö/person
Antalet evenemang: 
2kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
25henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€4 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Ks. perustelumuistio http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017