Murrepakinat sähköiseen muotoon
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Porin kaupunginkirjasto - Satakunnan maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Gallen-Kallelankatu 12 (PL 200)
28101
Kirjaston puhelin : 
(0") 621 5800
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@pori.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Pm
Y-tunnus : 
0137323
Yhteyshenkilön nimi : 
Asko Hursti
Puhelin : 
044 701 5829
Sähköposti : 
asko.hursti@pori.fi
Kuvaus : 

Hilja Takala (1889-1977) oli porilainen murrekirjoittaja, joka julkaisi nimellä Manta 1910-1960 luvuilla satoja Porin murteella kirjoitettuja pakinoita porilaisessa sanomalehdessä. 

Mantan pakinat ovat porilaista kulttuurihistoriaa, koska niihin on tallennettu paitsi aikansa Porin murretta myös kaupunkielämän kuvausta. Mantan pakinoiden julkaiseminen olisi kulttuuriteko. Pakinat on luettavissa vain sanomalehdestä eikä niitä ole koskaan koottu yksiin kansiin. Projektin tarkoituksena on siirtää Mantan pakinat sähköiseen muotoon ja julkaista kirjaston verkkosivuilla. Vanhojen sanomalehtien painojälki ei ole digitointikelpoista ja koska oikolukuohjelmat eivät tue murretekstiä, on pakinat kirjoitettava ja  oikoluettava manuaalisesti.

Hilja Takalan jäämistön oikeudet kuuluvat hänen sisarenpojilleen, jotka ovat  ilmoittaneet antavansa julkaisuoikeudet kirjastolle. 

Projektia varten kirjasto palkkaa projektityöntekijän 3 kk:n ajaksi. Verkkojulkaisun layout ostetaan ulkopuoliselta toimijalta.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 
Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Projektin materiaalina on n. 120 kpl nimimerkki Mantan (Hilja Takala) Satakunnan kansassa julkaistua murrepakinaa. Pakinat on julkaistu pääosin vuosien 1954-1967 välisenä aikana.  Koska pakinoita ei ole koskaan julkaistu missään muussa muodossa kuin sanomalehdessä, on kirjastossa kysynnän takia pakinoista otettu paperikopiot erilliseen kansioon. Pakinoita on eri aikoina kopioitu sanomalehdistä valokopioille. Kopioiden laatu vaihteli melko heikosta tyydyttävään. Koska alkuperäisten pakinoiden hakeminen ja uudelleen skannaaminen painetuista lehdistä tai mikrofilmeiltä arvioitiin projektin tiukan aikataulun kannalta liian aikaavieväksi, niin lähtökohdaksi otettiin jo olemassa olevat valokopiot.

Kopiot skannattiin pdf-tiedostoiksi ja käytiin läpi Adobe Acrobat –ohjelmalla. Acrobatissa tehtiin tekstintunnistus ja ne sanat, joita tekstintunnistus ei pystynyt lukemaan, korjattiin käsin. Projektin loppuvaiheessa huomattiin ongelma näiden korjausten tallentumisessa, sillä suuri osa käsintehdyistä korjauksista oli kadonnut tiedostoista. Syy tähän ei ole vielä selvinnyt.

Skannatut ja osittain tekstitunnistetut pakinat, joita on 112 kpl, löytyvät nyt Porin kaupunginkirjaston sivuilta osoitteesta www.pori.fi/kirjasto/mantanpakinat. Korjausten tallentumisessa ilmaantuneen teknisen ongelman sekä pakinoista otettujen kopioiden vaihtelevan laadun takia projektia täytyy kuitenkin vielä täydentää. Heikoimmat kopiot pitää korvata mikrofilmiskannerilla otetuilla uusilla kopioilla ja pakinoiden teksti julkaista myös muissa muodoissa kuin pdf-tiedostona.  Tässä yhteydessä voidaan lisäksi paikata tekstintunnistukseen jääneitä puutteita.

Jatkotoimenpiteet: 

Tavoitteena on myös julkaista pakinat yleisten kirjastojen digitoitujen aineistojen palvelussa digi.kirjastot.fi sekä saada ne tätä kautta haettavaksi Finnaan.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/08/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€13 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€14 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€14 170
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 170
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€13 000

Perustelumuistio myöntöperusteista vuonna 2013.

 
okm
avi