Murrepakinat sähköiseen muotoon
År 2013 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Porin kaupunginkirjasto - Satakunnan maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
Gallen-Kallelankatu 12 (PL 200)
28101
Bibliotekets telefonnummer : 
(0") 621 5800
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@pori.fi
ISIL-kod : 
FI-Pm
FO-nummer : 
0137323
Ansvarsperson : 
Asko Hursti
Telefonnummer : 
044 701 5829
E-post : 
asko.hursti@pori.fi
Projektbeskrivning : 

Hilja Takala (1889-1977) oli porilainen murrekirjoittaja, joka julkaisi nimellä Manta 1910-1960 luvuilla satoja Porin murteella kirjoitettuja pakinoita porilaisessa sanomalehdessä. 

Mantan pakinat ovat porilaista kulttuurihistoriaa, koska niihin on tallennettu paitsi aikansa Porin murretta myös kaupunkielämän kuvausta. Mantan pakinoiden julkaiseminen olisi kulttuuriteko. Pakinat on luettavissa vain sanomalehdestä eikä niitä ole koskaan koottu yksiin kansiin. Projektin tarkoituksena on siirtää Mantan pakinat sähköiseen muotoon ja julkaista kirjaston verkkosivuilla. Vanhojen sanomalehtien painojälki ei ole digitointikelpoista ja koska oikolukuohjelmat eivät tue murretekstiä, on pakinat kirjoitettava ja  oikoluettava manuaalisesti.

Hilja Takalan jäämistön oikeudet kuuluvat hänen sisarenpojilleen, jotka ovat  ilmoittaneet antavansa julkaisuoikeudet kirjastolle. 

Projektia varten kirjasto palkkaa projektityöntekijän 3 kk:n ajaksi. Verkkojulkaisun layout ostetaan ulkopuoliselta toimijalta.

Webbsidor, publikationer och material: 
Åtgärder och önskade inverkningar: 

Projektin materiaalina on n. 120 kpl nimimerkki Mantan (Hilja Takala) Satakunnan kansassa julkaistua murrepakinaa. Pakinat on julkaistu pääosin vuosien 1954-1967 välisenä aikana.  Koska pakinoita ei ole koskaan julkaistu missään muussa muodossa kuin sanomalehdessä, on kirjastossa kysynnän takia pakinoista otettu paperikopiot erilliseen kansioon. Pakinoita on eri aikoina kopioitu sanomalehdistä valokopioille. Kopioiden laatu vaihteli melko heikosta tyydyttävään. Koska alkuperäisten pakinoiden hakeminen ja uudelleen skannaaminen painetuista lehdistä tai mikrofilmeiltä arvioitiin projektin tiukan aikataulun kannalta liian aikaavieväksi, niin lähtökohdaksi otettiin jo olemassa olevat valokopiot.

Kopiot skannattiin pdf-tiedostoiksi ja käytiin läpi Adobe Acrobat –ohjelmalla. Acrobatissa tehtiin tekstintunnistus ja ne sanat, joita tekstintunnistus ei pystynyt lukemaan, korjattiin käsin. Projektin loppuvaiheessa huomattiin ongelma näiden korjausten tallentumisessa, sillä suuri osa käsintehdyistä korjauksista oli kadonnut tiedostoista. Syy tähän ei ole vielä selvinnyt.

Skannatut ja osittain tekstitunnistetut pakinat, joita on 112 kpl, löytyvät nyt Porin kaupunginkirjaston sivuilta osoitteesta www.pori.fi/kirjasto/mantanpakinat. Korjausten tallentumisessa ilmaantuneen teknisen ongelman sekä pakinoista otettujen kopioiden vaihtelevan laadun takia projektia täytyy kuitenkin vielä täydentää. Heikoimmat kopiot pitää korvata mikrofilmiskannerilla otetuilla uusilla kopioilla ja pakinoiden teksti julkaista myös muissa muodoissa kuin pdf-tiedostona.  Tässä yhteydessä voidaan lisäksi paikata tekstintunnistukseen jääneitä puutteita.

Fortsatta åtgärder: 

Tavoitteena on myös julkaista pakinat yleisten kirjastojen digitoitujen aineistojen palvelussa digi.kirjastot.fi sekä saada ne tätä kautta haettavaksi Finnaan.

Projektet börjar : 
01/05/2013
Projektet avslutas : 
31/08/2013
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€13 000
Egen finansiering: 
€1 500
Budget sammanlagt: 
€14 500
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€14 170
Egen finansiering: 
€1 170
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€13 000

Perustelumuistio myöntöperusteista vuonna 2013.