Musadiplomin avulla musiikkilajit tunnetuksi
Vuoden 2013 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kokkolan kaupunginkirjasto, Joni Virtanen
Kokkolan kaupunginkirjasto - maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Isokatu 3
67100
Kirjaston puhelin : 
040-806 5124
Kirjaston sähköposti : 
kokkolan.kirjasto@kokkola.fi
ISIL-tunnus : 
FI-KLM
Y-tunnus : 
FI0179377-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Susann Forsberg
Puhelin : 
044-780 9564
Sähköposti : 
susann.forsberg@kokkola.fi
Kuvaus : 

Johdanto

Yleiskuvaus

Hankkeen tarkoituksena on musadiplomin (vrt. lukudiplomi) avulla aktivoida nuoria käyttämään kirjaston musiikkiosaston tarjontaa enemmän ja monipuolisemmin. Lisäksi kirjasto voi tällä tavalla olla tukena koulun musiikkiopetuksessa. Musiikkiosaston asiakkaat ovat yleensä vanhempia ihmisiä; nuoret kuuntelevat musiikkia pääasiassa internetin kautta. Hankkeen tavoite on muistuttaa nuoria musiikkikirjaston kokoelman monipuolisuudesta: kaikkea ei välttämättä internetistä löydy. Lisäksi kannustetaan asiakkaita kuuntelemaan monipuolisempaa musiikkia.

Tarkoituksena on 7.-9.-luokkalaisille koululaisille lanseerata musadiplomi, jonka avulla oppilaat tutustuisivat eri musiikkilajeihin kuuntelemalla cd-levyjä, katsomalla musiikki-dvd:itä tai lukemalla musiikkilajiin liittyvän kirjan. Musadiplomin musiikkilistat on laadittu Kokkolan maakuntakirjaston kokoelman mukaan. Samaan aikaan, kun oppilaat suorittavat musadiplomia sekä kirjastossa että verkkokirjastossa olisi kuukausittain vaihtuva pienoisnäyttely kaikille asiakkaille niin, että joka kuukausi esiteltäisiin eri musiikkilaji näyttelyn ja musiikkinäytteiden avulla. Lisäksi kirjastossa järjestettäisiin 3-4 luentoa, joissa eri alojen musiikkialan ammattilainen tulisi kertomaan omasta työstään. Nämä luennot olisivat kaikille asiakkaille avoimia ja musadiplomia suorittaville koululaisille vapaaehtoisia.

Tuote

Musadiplomin lanseeraus ja musiikkilajien esittely asiakkaille.

Hankkeen organisointi

Sidosryhmien kuvaus

Kokkolan kaupunginkirjasto - maakuntakirjaston asiakkaat ja henkilökunta sekä Kokkolan kaupungin peruskoulujen oppilaat ja opettajat.

Vastuuhenkilöt

Kirjastotoimenjohtaja Susann Forsberg ja osastonjohtaja Kati Yoshizawa.

Hankkeen ohjaaminen

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on lisätä asiakkaiden musiikin tuntemusta ja tuoda esille kirjastojen musiikkikokoelmien monipuolisuutta. Lisäksi hankkeen toivotaan lisäävän asiakkaiden, varsinkin nuorten, musiikkiosaston kokoelmien lainausta.

Henkilöstöresurssien käytön suunnittelu

Hankkeen tekemiseen palkataan projektityöntekijä kahden kuukauden ajaksi.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Musadiplomihankkeen aikana tuotettiin valintalistat 6.-  ja 9.-luokkalaisille. Valintalistoilla oli kyseisen musiikkilajin keskeisimmät artistit/bändit ja heidän tunnetuin kappaleensa. Musadiplomin suorittamiseksi oppilaiden piti siis valita listoilta artisteja/bändejä, joiden musiikkia kuuntelevat diplomin suorittamiseksi. Lisäksi tuotettiin diplomin suorittamiseen tarvittavat tehtävät, eli jokaisesta musiikkilajista piti tehdä yksi tehtävä, joka valittiin tehtävälistalta. 6.-luokkalaisten piti tehdä 6 tehtävää; 9.-luokkalaisten piti tehdä 8 tehtävää. Hankkeen aikana tehtiin myös suorituslomake ja itse diplomi, jonka musadiplomin suorittaja sai itselleen. Kaikki materiaali löytyy Anders-kirjastojen verkkokirjastosta: https://anders.verkkokirjasto.fi/web/arena/musadiplomi

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Musadiplomihankkeen tarkoituksena oli tutustuttaa peruskoululaisia eri musiikkilajeihin. Tutustumisen perustaksi laadittiin lukudiplomeista tuttuja listoja, joissa olisi mahdollisimman monipuolisesti eri musiikkilajien keskeisimmät artistit tai yhtyeet ja heidän tunnetuin kappaleensa. Keskusteltuamme hankkeessa mukana olleiden opettajien kanssa, tulimme siihen tulokseen, että eri luokille tarvitaan erilaiset listat, jotka noudattaisivat heidän opetussuunnitelmaansa. Joten päädyttiin tekemään eri lista 6.-luokan oppilaille ja toinen lista 9.-luokan oppilaille. 6.-luokkalaiset tutustuvat koulussa muun muassa taidemusiikkiin, kansanmusiikkiin ja populaarimusiikkiin, joten heidän listaansa valittiin nämä musiikkilajit. 9.-luokkalaisille puolestaan otettiin mukaan muun muassa blues, jazz ja rock-musiikki. Listojen laatiminen veikin yllättävän kauan aikaa (1 kuukausi), sillä on vaikea rajata keskeisimmät artistit tai yhtyeet ja heidän tunnetuin kappaleensa. Lisäksi laadittiin lukudiplomia mukaillen tehtävälista, jonka tarkoitus on seurata oppilaan musadiplomin suorittamista. Pidimme hankkeessa mukana olevien opettajien kanssa palaverin, jossa suunnittelimme hankkeen toteutusta.

Aluksi jokainen hankkeessa mukana ollut luokka (n. 50 oppilasta) kävi tutustumassa musiikkiosastoon. Sitten heille jaettiin musadiplomit ja niiden suorittamiseen tarvittavat tehtävälomakkeet. Oppilaat suorittivat musadiplomit opettajiensa johdolla. Lopuksi musadiplomin suorittaneille oppilaille järjestettiin kaksi eri tilaisuutta. 6.-luokkalaiset (40 oppilasta) tulivat kirjastoon suorittamaan musiikillisen seikkailuradan, jonka oli suunnitellut yksi musadiplomissa mukana olleista opettajista. Lisäksi tapahtumassa oli esiintymässä Kokkolalainen artisti Jessica Riippa. Oppilaille jaettiin myös musadiplomit ja pieni yllätyslahja. Lisäksi tapahtumassa oli mehu- ja keksitarjoilu. 9.-luokkalaisille (12 oppilasta) Jessica Riippa kävi esiintymässä koululla, ja kevätjuhlassa heille myös jaettiin musadiplomit ja pieni yllätyslahja.

Yksi musadiplomin tavoitteista oli innostaa oppilaita tutustumaan eri musiikkilajeihin, ja tässä mielestäni onnistuttiin. Lisäksi tarkoituksena oli, että nuoret innostuisivat enemmän käyttämään kirjaston palveluja muun muassa lainaamaan cd-levyjä, mutta tässä tavoitteessa mielestäni epäonnistuttiin. Nuoret ovat tottuneet kuuntelemaan musiikkia muista lähteistä kuin cd-levyiltä ja hankkimaan musiikkia muualta kuin kirjastosta, joten tätä tapaa on vaikea muuttaa.

Opettajat olivat erittäin innostuneita musadiplomista. He kommentoivat muun muassa: ”On mukava saada opetukseen erilaista sisältöä, ettei aina tule mentyä saman kaavan mukaan.” Heidän mielestään oli myös mukava tehdä yhteistyötä kirjaston kanssa, jolloin opetukseen saa uusia ideoita.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeessa mukana olleet opettajat ainakin toivoivat musadiplomille jatkoa myös ensi syksynä, joten tarkoituksena on jatkaa musadiplomin suoritusmahdollisuutta niin, että kuka tahansa asiasta kiinnostunut voi sen suorittaa.Musadiplomissa tuotettu materiaali laitetaan Anders-kirjastojen verkkokirjastoon, joten myös muut Anders-kirjastot voivat halutessaan alkaa toteuttaa musadiplomia. Tarkoitus on tehdä musadiplomista samalla lailla pysyvä osa kirjaston palvelua kuin lukudiplomikin tällä hetkellä on.

Aloituspäivämäärä : 
01/07/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€7 850
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 610
Budjetti euroissa yhteensä: 
€10 460
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€4 870
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 870
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Perustelumuistio, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013