Museo käy kirjastossa - museon ja kirjaston yhteistyönäyttely
Vuoden 2012 Hyvä käytänne   


Kuvan lähde: 
museokirjastossa.blogspot.com
Karkkilan kaupunginkirjasto
Yhteyshenkilön nimi : 
Eeva Nikander
Puhelin : 
09 4258 3668
Sähköposti : 
eeva.nikander(a)karkkila.fi
Kuvaus : 

Karkkilan kaupunginkirjasto ja Karkkilan ruukkimuseo Senkka ovat vuodesta 2009 lähtien järjestäneet yhteistyössä kuukausittain vaihtuvan Museo käy kirjastossa -pienoisnäyttelyn kirjaston aikuistenosastolla.

Näyttelyn lähtökohtana on museon valitsema kuukauden museoesine, joka on esillä vitriinissä kirjaston aineistonäyttelypöydän vieressä. Museoesineen ympärille kirjasto kokoaa esineen aihepiiriin liittyvän aineistonäyttelyn. Aineistonäyttelyn aihepiirin suhteen ei turhan ryppyotsaisesti tuijoteta esinettä itseään, vaan aihe saattaa löytyä esimerkiksi esineen käyttöhistoriasta tai muusta kontekstista. Usein näyttelyn aihepiiri on myös jollakin tapaa ajankohtainen.

Kirjastolle näyttely antaa mahdollisuuden avata kokoelmia yllättävilläkin tavoilla. Museo taas voi näyttelyssä nostaa kokoelmistaan esille esineitä, jotka eivät muuten pääsisi juuri koskaan esille. Museolle näyttely tuo myös näkyvyyttä ihmisten arjessa, sillä kirjastossa käy paljon sellaisiakin asiakkaita, jotka eivät käy museossa kovin usein tai ehkä milloinkaan. Aina näyttelyesineen vaihtuessa museo lähettää näyttelystä myös juttuehdotuksen paikallislehdille, joten samalla myös kirjasto pääsee säännöllisesti esille lehdissä. Välillä on huomattavissa, että näyttelystä kertova lehtijuttu tuo kirjastoon myös henkilöitä, jotka eivät muuten kävisi kirjastossa.

Esineiden esittelyt ja kuvat julkaistaan myös verkossa näyttelyn blogissa osoitteessa museokirjastossa.blogspot.com. Blogi tarjoaa internethauissa hyvin esille tulevan näyttelyarkiston, josta Bloggerin tilastotyökalun perusteella näyttää olevan hyötyä esineisiin liittyvän tiedon etsijöille, sekä vaihtoehtoisen palaute- ja kommenttiväylän niin kirjaston kuin museonkin asiakkaille.

Näyttelytoiminnan saa alkuun lähes nollabudjetilla, etenkin jos museolla on valmiiksi sopiva vitriini näyttelyä varten. Karkkilassa aloite näyttelyn järjestämiseen tuli museon taholta, mutta koska esinenäyttely elävöittää myös kirjastoa ja antaa mukavasti aiheita aineistonäyttelyille, kirjastot voisivat yhtä hyvin ehdottaa vastaavanlaista näyttely-yhteistyötä paikallisille museoille.

Näyttelytoimintaa olisi mahdollista myös laajentaa ja syventää resurssien mukaan panostamalla näyttelyn katsojien aktivoimiseen sekä paikan päällä että verkossa. Esimerkiksi voisi kohdentaa näyttelyn muutaman kuukauden ajaksi viime vuosikymmenten paikallishistoriallisiin aiheisiin ja kokeilla näitä aiheita seuraavan muistelupiirin järjestämistä kirjastossa.

 


Anomuksen rahoitus

Toteutunut rahoitus


 
okm
avi