Museon kirjastoaarteet saataville!
Vuoden 2014 ELY-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Tampereen kaupunginkirjaston oma logo
Tampereen kaupunginkirjasto - Pirkanmaan maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 152
33101
Kirjaston puhelin : 
03 565 611
Kirjaston sähköposti : 
tampereen.kaupunginkirjasto@tampere.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Tam
Y-tunnus : 
0211675-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Maarit Helén
Puhelin : 
040 776 5455
Sähköposti : 
maarit.helen@tampere.fi
Kuvaus : 

Kirjastoalan strategioissa tuodaan esille tarve kaikkien eri kirjastojen yhteisestä tietokannasta, Tampereella asiaa haluttaisiin lähestyä myös paikallisella tasolla laajentamalla kaupungin kirjastotoimen ja museotoimen yhteistyötä yhteisellä aineiston luettelointihankkeella.

 Tämän luettelointihankkeen tavoitteena on kokoelmien kokonaishallinta ja sitä myöten niiden tehokkaampi käyttö. Tässä hankkeessa on tarkoitus yhdistää kirjastopalveluja järjestämällä ja tutkimalla Museokeskus Vapriikin kirjakokoelmaa, luetteloida seulottu aineisto PIKI-tietokantaan ja liittää teoksia Tampereen kaupunginkirjaston kokoelmaan. Hanke on poikkihallinnollinen ja asiakkaitta alueellisesti hyödyttävä.

Tampereen museotoimen varsinaisesta käyttökirjastosta on tällä hetkellä luetteloituna PIKI-tietokantaan noin puolet, 1 001 teosta. Museon kirjaston vuosittainen kartunta on noin 450-500 teosta, jotka ovat luetteloimatta kahdelta viime vuodelta (yhteensä noin 900 teosta).

Näiden lisäksi PIKI-tietokantaan olisi tarkoituksenmukaista liittää museon esinekokoelmiin kuuluvia erityiskirjastoja, kuten Lentokonetehtaan kirjasto tai Teknillisen museon kokoelma. Nämä kokoelmat sisältävät yhteensä noin 3 000 teosta.

Tällä hetkellä museokirjaston luetteloimattomat teokset eivät ole asiakkaiden eivätkä tutkijoiden löydettävissä, eivätkä näin ollen myöskään heidän käytettävissään. Vapriikin kirjastoon kuuluu esimerkiksi lukuisia tekniikan alan harvinaisuuksia, joita ei ainakaan Pirkanmaalla ole löydettävissä mistään muusta kirjastosta. Luetteloimalla museokirjaston kirjat PIKI-tietokantaan vahvistetaan myös Tampereen ja Pirkanmaan teollisuushistoriaan liittyvän aineiston löytymistä kun kokoelmissa olevat kirjat tulevat näin tiedonhakijoiden saataville.

Vapriikin kirjaston luetteloinnin tavoitteena on saada PIKI-verkkokirjastoon toimiva osakokonaisuus, josta keskeiset teokset ovat helposti löydettävissä ja saavutettavissa. Kokoelman seulonnan tuloksena myös päällekkäisyydet Tampereen kaupunginkirjaston kanssa poistuvat samalla kun teokset sijoitetaan joko kaupunginkirjaston tai museon kirjaston kokoelmiin sen mukaan, jossa niitä on asianmukaista säilyttää tai jossa ne paremmin ovat käyttäjien hyödynnettävissä.

Hanke on ensimmäinen vaihe jatkuvaa yhteistyötä, jossa Tampereen kaupunginkirjasto tehostaa omaa toimintaansa samalla tukemalla kaupungin muita tuotantoyksiköitä kirjastojen suunnittelussa ja kehittämisessä.

 Projektin tehtävät

  1. Projektin aikana käydään läpi Museokeskus Vapriikin luetteloimaton kirjakokoelma.
  2. Samoin käydään läpi museon erikoiskokoelmissa olevat erityiskirjastot, esim. Lentokonetehtaan tai Teknillisen museon kirjastojen kokoelmat.
  3. Projektin yhteydessä tarkastetaan edellä mainittujen kokoelmien kirjat PIKI-tietokannasta ja luetteloidaan ja lisätään puuttuvat teokset tietokantaan.
  4. Projektin yhteydessä tarkistetaan teoksille tarkoituksenmukainen sijaintipaikka joko kaupunginkirjaston tai museon kirjaston kirjastossa ja poistetaan turhat päällekkäisyydet.
  5. Projektin yhteydessä sekä kirjaston että museon henkilökuntaa perehdytetään toistensa kokoelmiin ja niiden yhteiskäyttöön.
  6. Projektisuunnittelija tekee yhteistyötä myös muiden kirjastojen ja kaupungin tuotantoyksikköjen kanssa kehittäen poikkihallinnollista mallia kirjakokoelmien tehokkaan yhteiskäytön lisäämiseksi.

 Resurssit

Hankkeeseen kiinnitetään projektisuunnittelija, jolle  varataan 10 kuukautta työaikaa luettelointi- ja kokoelman auditointityöhön syyskuusta 2014 lähtien.

Hänen lisäkseen työhön osallistuu kaupunginkirjaston tietokantaosasto, jonka panos on Tampereen omavastuuosuutta. Tietokantaosaston henkilökunta avustaa projektisuunnittelijaa aineiston luetteloinnissa PIKI-tietokantaan perehdyttämällä hänet järjestelmään ja MARC 21-luettelointiformaattiin. Tämän lisäksi kaupunginkirjaston ja museotoimen henkilökunnan asiantuntemusta tarvitaan kokoelmien päällekkäisyyksien arvioimiseen sekä optimaalisten sijoituspaikkojen löytämiseen, mikä tulee viemään heidän myös työaikaansa.

Myös yhteisten käytäntöjen opiskeluun ja omaksumiseen vaaditaan koulutusta ja aikaa.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Tampereen kaupungin Museopalvelut

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€32 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€35 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Hanke on ei ole hakuehtojen mukainen. Perustelumuistio 2014 ks.

http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014