Musiikin hyvinvointivaikutukset kirjastopalveluissa
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Kaarlenväylä 3, PL 15
90015
Yhteyshenkilön nimi : 
Juha Sutela
Puhelin : 
044 703 7350
Sähköposti : 
juha.sutela@ouka.fi
Hankkeen tavoite: 

Musiikkikirjastotoiminta on haasteiden edessä fyysisten levyjen lainausmäärien edelleen laskiessa. Myös uusi kirjastolaki asettaa kirjastoille omat tavoitteensa lisätä aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja elinikäistä oppimista lisäävää toimintaa.
Hankkeen tavoitteena on hakea uusia tapoja tehdä kirjastojen musiikkityötä kuntalaisille houkuttelevaksi, sekä mahdollisesti myös laajentaa palveluvalikoimaa ja poikkihallinnollista yhteistyötä ottamalla mukaan musiikkikasvatuksen ammattilaisia ja opiskelijoita.
Esimerkkejä mahdollisista toimintatavoista: kirjavinkkausten ja satutuntien elävöittäminen musiikin avulla, levyvalikoiman esittely ”livenä”, kirjaston ulkopuolelle suuntautuvat musiikkikasvatustuokiot, yleisöluennot.
Kohteina Oulun kirjastopalveluiden pisteet, pop-up-tapahtumat, Limingan kunnankirjasto.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tavoitteen seurannan mittarit:
Tavoitetut ryhmät, tapahtumien ja osallistujien määrä, musiikkikasvatuksen opiskelijoiden opintopisteet

Kuvaus : 

Esimerkkejä mahdollisista toimintatavoista: kirjavinkkausten ja satutuntien elävöittäminen musiikin avulla, levyvalikoiman esittely ”livenä”, kirjaston ulkopuolelle suuntautuvat musiikkikasvatustuokiot, yleisöluennot.
Kohteina Oulun kirjastopalveluiden pisteet, pop-up-tapahtumat, Limingan kunnankirjasto.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Oulun yliopiston musiikkikasvatuksen koulutusohjelma
Aloituspäivämäärä : 
01/04/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€20 875
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 475
Budjetti euroissa yhteensä: 
€26 350
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€20 500
 
okm
avi