Musiikin varastointiselvitys
Vuoden 2016 OKM-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kuva / Erkki Lounasvuori
Yleisten kirjastojen keskuskirjasto
Kirjaston osoite : 
Rautatieläisenkatu 8
00520
Kirjaston puhelin : 
09-31085430
Kirjaston sähköposti : 
erkki.lounasvuori@hel.fi
ISIL-tunnus : 
FI-He
Y-tunnus : 
0201256-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Erkki Lounasvuori
Puhelin : 
09 31085430
Sähköposti : 
erkki.lounasvuori@hel.fi
Hankkeen tavoite: 

Tavoitteena on saada Suomen yleisille kirjastoille musiikkiaineistojen yhteinen valtakunnallinen varasto.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Varastoitavien musiikkiaineistojen tarve kirjastoittain

Kuvaus : 

Yleisten kirjastojen varastoitavan musiikkiaineiston tilanne tiivistettynä:
Helmet musiikkivaraston kymmenen vuotta kestänyt tuki valtiolta on loppunut ja Helmetin Tikkurilan varasto on profiloitunut pääkaupunkialueen kirjastojen seudulliseksi varastoksi, josta muut kirjastot voivat tilata kaukolainoja. Tikkurilan varasto nykyisellään ei ole kuitenkaan ratkaisu, vaan tarvitaan valtakunnallinen musiikin varastointi. Musiikkiaineiston varastointitarve on kaikille, etenkin maakuntakirjastoille yhteinen. Kriittisin aineisto tällä hetkellä on cd:t, joita yleiset kirjastot varastoivat avohyllyistä lähivarastoihinsa ja ties mihinkä. Pahimmillaan kirjastot päätyvät poistamaan sellaista musiikkiaineistoa, minkä oikea paikka olisi yhteisessä varastossa.

Musiikin varastoinnista keskusteltiin OKM:ssä järjestetyssä palaverissa 25.8.2016. Sielläkin todettiin, että asialle täytyy tehdä jotain. Fyysinen varastointipaikka tarvitaan. Onko se Varastokirjasto, Tikkurilan varasto toisella tavalla profiloituneena vai jokin muu paikka vaatii vielä selvittelyä ja kartoitusta. Tältä pohjalta on tehty alla oleva avustushakemus, jossa painottuvat:

Varastoitavan musiikkiaineiston kokoelmatyön uudistaminen ja ohjeistus

Tarvitaan yhteinen musiikin varastointipolitiikka ja yksityiskohtaiset toteuttamisohjeet

Musiikkiaineiston kartoitus maakunnissa

Tarvitaan etenkin massiivisten kokoelmien, sisältöjen ja saatavuuden analysointi.

Musiikkiaineiston varastoon siirtojen aikataulutus ja vaiheistaminen

Luodaan porrastettu työvaihekartta yhdessä maakuntakirjastojen kanssa ja yhteisrahoitteinen tulevaisuuden toteutusmalli.

Tietokantainfran testaaminen kohti uusia käytäntöjä pilottihankkeena

Tarvitaan yhteinen tietokanta, josta varastossa olevaa musiikkia voidaan hakea ja paikantaa. Luodaan mahdollisuuksia ja työtapoja kartuttaa musiikkiaineiston kuvailutietoja ennakkoon lähettäjäkirjastosta käsin.

Digitointi

Varaudutaan tulevaisuuden haasteisiin aineistojen verkkokäyttöä varten.

Muut musiikkialan toimijat: Kansalliskirjasto, musiikin erikoiskirjastot, Yle.

Kartoitetaan laajan yhteistyöinfran näkymät ja mahdollisuudet, mukana Finna ja Fono.fi.

Tiedonhaku ja tiedotus

Kehitetään monipuolista tiedotusta ja tiedonhakua vakiintuneella verkkofoorumilla, Musiikkikirjastot.fi.

Aloituspäivämäärä : 
01/12/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€40 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€8 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€48 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€39 500
 
okm
avi