Musiikin varastointiselvitys
År 2016 OKM-hanke   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Kuva / Erkki Lounasvuori
Yleisten kirjastojen keskuskirjasto
Bibliotekets adress : 
Rautatieläisenkatu 8
00520
Bibliotekets telefonnummer : 
09-31085430
Bibliotekets e-postadress : 
erkki.lounasvuori@hel.fi
ISIL-kod : 
FI-He
FO-nummer : 
0201256-6
Ansvarsperson : 
Erkki Lounasvuori
Telefonnummer : 
09 31085430
E-post : 
erkki.lounasvuori@hel.fi
Projektets målsättning: 

Tavoitteena on saada Suomen yleisille kirjastoille musiikkiaineistojen yhteinen valtakunnallinen varasto.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Varastoitavien musiikkiaineistojen tarve kirjastoittain

Projektbeskrivning : 

Yleisten kirjastojen varastoitavan musiikkiaineiston tilanne tiivistettynä:
Helmet musiikkivaraston kymmenen vuotta kestänyt tuki valtiolta on loppunut ja Helmetin Tikkurilan varasto on profiloitunut pääkaupunkialueen kirjastojen seudulliseksi varastoksi, josta muut kirjastot voivat tilata kaukolainoja. Tikkurilan varasto nykyisellään ei ole kuitenkaan ratkaisu, vaan tarvitaan valtakunnallinen musiikin varastointi. Musiikkiaineiston varastointitarve on kaikille, etenkin maakuntakirjastoille yhteinen. Kriittisin aineisto tällä hetkellä on cd:t, joita yleiset kirjastot varastoivat avohyllyistä lähivarastoihinsa ja ties mihinkä. Pahimmillaan kirjastot päätyvät poistamaan sellaista musiikkiaineistoa, minkä oikea paikka olisi yhteisessä varastossa.

Musiikin varastoinnista keskusteltiin OKM:ssä järjestetyssä palaverissa 25.8.2016. Sielläkin todettiin, että asialle täytyy tehdä jotain. Fyysinen varastointipaikka tarvitaan. Onko se Varastokirjasto, Tikkurilan varasto toisella tavalla profiloituneena vai jokin muu paikka vaatii vielä selvittelyä ja kartoitusta. Tältä pohjalta on tehty alla oleva avustushakemus, jossa painottuvat:

Varastoitavan musiikkiaineiston kokoelmatyön uudistaminen ja ohjeistus

Tarvitaan yhteinen musiikin varastointipolitiikka ja yksityiskohtaiset toteuttamisohjeet

Musiikkiaineiston kartoitus maakunnissa

Tarvitaan etenkin massiivisten kokoelmien, sisältöjen ja saatavuuden analysointi.

Musiikkiaineiston varastoon siirtojen aikataulutus ja vaiheistaminen

Luodaan porrastettu työvaihekartta yhdessä maakuntakirjastojen kanssa ja yhteisrahoitteinen tulevaisuuden toteutusmalli.

Tietokantainfran testaaminen kohti uusia käytäntöjä pilottihankkeena

Tarvitaan yhteinen tietokanta, josta varastossa olevaa musiikkia voidaan hakea ja paikantaa. Luodaan mahdollisuuksia ja työtapoja kartuttaa musiikkiaineiston kuvailutietoja ennakkoon lähettäjäkirjastosta käsin.

Digitointi

Varaudutaan tulevaisuuden haasteisiin aineistojen verkkokäyttöä varten.

Muut musiikkialan toimijat: Kansalliskirjasto, musiikin erikoiskirjastot, Yle.

Kartoitetaan laajan yhteistyöinfran näkymät ja mahdollisuudet, mukana Finna ja Fono.fi.

Tiedonhaku ja tiedotus

Kehitetään monipuolista tiedotusta ja tiedonhakua vakiintuneella verkkofoorumilla, Musiikkikirjastot.fi.

Projektet börjar : 
01/12/2016
Projektet avslutas : 
31/12/2017
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€40 000
Egen finansiering: 
€8 000
Budget sammanlagt: 
€48 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€39 500