Musiikin virtaa: musiikin ja käyttäjien kohtaaminen
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Mikkelin kaupunginkirjasto - Etelä-Savon maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 96, Raatihuoneenkatu 6
50101
Kirjaston puhelin : 
0447942460
Kirjaston sähköposti : 
virpi.launonen@mikkeli.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Mm
Y-tunnus : 
0165116-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Eija Nevalainen
Puhelin : 
040 129 4232
Sähköposti : 
eija.nevalainen@mikkeli.fi
Kuvaus : 

Musiikkiaineistojen lainaaminen kirjastoissa on vähentynyt, ja kirjastojen pitää pystyä tuomaan palvelujaan ja musiikkialan osaamistaan esille uudella tavalla. Musiikkiaineistot ovat osa kirjastojen peruspalveluja, mutta niitä on markkinoitava uudella tavalla ja tuotava esille kohderyhmille, jotka käyttävät kirjaston musiikkipalveluja vähemmän.

Musiikilla on todettu oleva monia psykologisia vaikutuksia. Se mm. lieventää aikuisten ahdistuneisuutta ja stressiä sekä lisää rentoutumista. Tutkimusten mukaan musiikki auttaa voittamaan vaikeuksia sosiaalisessa kanssakäymisessä. Lisäksi musiikin avulla voidaan saada aikaan sosiaalista kanssakäymistä ihmisten välille, sekä tyydyttää turvallisuuden ja hellyyden tarpeita. Musiikki voi auttaa ihmisiä viihtymään yhdessä, ilmaisemaan tunteita, ymmärtämään toisen kokemuksia tunnetasolla sekä siirtämään kulttuuriperintöä seuraaville sukupolville. (Vanhala 2010: 30.)

Hanke toteuttaa sekä Mikkelin kaupungin strategiaa kulttuurin käyttämisestä hyvinvoinnin lähteenä että Opetus- ja kulttuuriministeriön Kirjastopolitiikka 2015 :sta ja Yleisten kirjastojen neuvoston strategiassa esitettyjä linjauksia kirjastotiloista kohtaamis- ja tapahtumapaikkoina.

Tavoite:

Hankkeen keskeinen tavoite on tuoda kirjaston musiikkiaineistoja enemmän esiin tapahtumien ja toiminnallisuuden avulla. Hankkeessa järjestetään tapahtumia ja teemailtoja yhdessä Mikkelin Musiikkiklubin kanssa. Tavoitteena on tehdä tutuksi erilaisia musiikin lajeja eri kohderyhmille sekä madaltaa kynnystä musiikillisten elämysten etsimiseen kirjastosta.

Hankkeessa toteutettavat tapahtumat edistävät kulttuuriperinnön tuntemusta ja ihmisten kohtaamista. Sillä pyritään luomaan yhteisöllisiä kokemuksia, ja sitä kautta luomaan hyvinvoinnin kokemuksia. Lisäksi tavoitteena on luoda kuvaa kirjastosta dynaamisena toimintaympäristönä.

Yhteistyökumppani:

Mikkelin Musiikkiklubi ry

Tapahtumien ajoitus:

Loppukevät ja syksy 2013, kevät 2014

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Mikkelin Musiikkiklubi ry

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeessa luotua pysyvää toimintaa ovat kirjaston Taidemusiikkiklubi ja Avoin lava. Näillä molemmilla on omat sivunsa kirjaston verkkosivustossa.

http://kirjasto.mikkeli.fi/sivut/kuunnellaan-klassista-taidemusiikkiklubissa

http://kirjasto.mikkeli.fi/sivut/avoin-lava

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Tapahtumien suunnittelussa tavoitteena oli, että ohjelmaa olisi eri-ikäisille nuorista vanhuksiin keskittyen eri musiikin lajeihin ja ilmiöihin. Lisäksi pyrittiin löytämään ohjelmaa, joka olisi kirjastolle tyypillistä, mutta uudenlaista: ei esim. pelkkiä konsertteja, vaan tilaisuuksia, joissa yhdistyisi elävä musiikki sekä kirjaston tarjonta.  Hankkeen aikana luotiin säännöllistä toimintaa sekä järjestettiin 6 suurempaa tapahtumaa. Osa tapahtumista järjestettiin yhteistyössä Mikkelin Musiikkiklubi ry:n kanssa.

Taidemusiikkiklubi kokoontui kerran kuussa kuuntelemaan levymusiikkia ulkopuolisen vetäjän johdolla. Klubin tavoite oli madaltaa kynnystä klassisen musiikin kuunteluun ja antaa mahdollisuus kokemusten jakamiseen toisten kanssa. Kokoontumisissa oli joka kerran ennalta sovittu teema ja ne olivat erittäin suosittuja.

Avoin lava toimi keskiviikkoiltaisin pääkirjastossa ennakkoilmoittautumisten perusteella. Hankekaudella lavalla ehti olla 20 esiintyjää, jotka edustivat hyvin erilaisia musiikinlajeja ja kokoonpanoja, aloittelijoista puoliammattilaisiin. Kiinnostus lavaa kohtaan on ollut kiitettävää ja sen tunnettuus kaupungissa on hyvä. Konseptia ovat kiittäneet etenkin musiikkikasvattajat.

Avoimen lavan molempina syksyinä järjestettiin isompi avajaistapahtuma. Ensimmäisenä syksynä kuultiin paikallista folk-bändiä Maiaa ja musiikkiopiston solisteja. Toisena syksynä saatiin yleisöennätys, kun Ismo Hyvönen esitti Elvis-ohjelmistoaan lattaritanssiryhmä LatinNightin lämmittelemänä.

 Live Rock in Mikkeli –näyttely kesällä 2013 palautti mieliin Mikkelin alueen rock-historiaa valokuvin, julistein ja muun rekvisiitan avulla. Avajaisissa kuultiin muisteluksia alueen rock-tapahtumista ja Opiskelijakuoro Note:n esittämiä pop-kappaleita.

Syksyllä 2013 nähtiin musiikkikirjastopalveluissa runoa ja rock-musiikkia yhdistävä Teemu Hirvilammin ja Ari Taskisen esitys, sekä etnomusikologi Taru Tähden musiikin hyvinvointivaikutuksiin keskittyvä toiminnallinen luento.

Keväällä 2014 päästiin mukaan ympäri kaupunkia levittäytyvään Saimaa Blues -festivaaliin ja järjestettiin Kirjastossa soi blues –tapahtuma. Yli neljä tuntia kestävässä ohjelmassa oli blues-levyjen vinkkausta, blues-aiheinen asiantuntijapaneeli sekä Janne Hätisen ja Harp n’ Slide –yhtyeen konsertit.

Kaikkien tapahtumien yhteydessä oli esillä myös aineistonäyttely aiheeseen liittyen. Lisäksi toteutettiin kaksi aineistonäyttelyä musiikkikirjastopalveluiden Taiteilijan valinta –sarjassa, jossa  mikkeliläiset taiteen parissa toimivat kirjaston asiakkaat paljastavat levysuosikkinsa. Syksyn 2013 taiteilija oli blues-muusikko Kapa Montonen, joka kävi myös kertomassa suosikeistaan, ja kevään 2014 säveltäjäopiskelija Aapo Tähkäpää, jonka levyistä tehtiin näyttely ja ajatuksista juttua verkkosivuille.

Hankkeen tavoitteiksi oli asetettu tuoda kirjaston musiikkiaineistoja enemmän esiin tapahtumien ja toiminnallisuuden avulla, tarjota erilaisia musiikin lajeja eri kohderyhmille, madaltaa kynnystä musiikillisten elämysten etsimiseen kirjastosta, edistää kulttuuriperinnön tuntemusta, edistää ihmisten kohtaamista ja tuottaa hyvinvointia lisääviä yhteisöllisiä kokemuksia. Nämä kaikki tavoitteet saavutettiin hyvin. Tavoitteeksi oli kirjattu myös vahvistaa kuvaa kirjastosta dynaamisena toimintaympäristönä, mikä saavutettiin ainakin asiakkailta, sidosryhmiltä ja tiedotusvälineiltä tulleen palautteen mukaan erinomaisesti. Tapahtumia järjestettäessä ja erityisesti avoimen lavan kautta on päästy verkostoitumaan uudella tavalla kaupungin musiikkielämän kanssa ja opittu paljon tapahtumatuotannosta. Hankkeen avulla saatiin elvytettyä musiikkikirjastopalvelujen tapahtumia ja luotua uutta aktiivisempaa kuvaa toiminnasta.

 

 

Jatkotoimenpiteet: 

Kerro miten toimintaa aiotaan jatkaa hankevaiheen jälkeen.

Hankkeen vaikutukset näkyvät edelleen. Musiikkikirjastopalvelujen miljöötä elävöittävät vielä laajasti ihastuttaneet Live Rock in Mikkeli -näyttelyn valokuvasuurennokset. Avoin lava ja Taidemusiikkiklubi jatkavat toistaiseksi toimintaansa. Asiakkailta ja kirjastosta tulleen palautteen johdosta Avoimen lavan toimintaideaa laajennetaan koskemaan myös muuta kulttuuria kuin musiikkia. Myös yhteistyön Saimaa Bluesin kanssa toivotaan jatkuvan, Kirjastossa soi blues -tapahtuma on suunnitteilla ainakin kevääksi 2015. Tavoitteena on myös ylläpitää käytäntöä, että vuodessa olisi ainakin kaksi isompaa tapahtumaa, todennäköisesti syksyllä jo kertaalleen järjestetty nuorten Open Stage ja keväällä em. blues-tapahtuma. Myös Taiteilijan valinta -näyttelysarjaa jatketaan. Hankkeen aikana syntyneitä yhteistyö- ja tiedotuskuvioita ylläpidetään ja hyödynnetään.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€5 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 200
Budjetti euroissa yhteensä: 
€6 700
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€5 700
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 200
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
35kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 266henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 500

Hanke on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn kuluerittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2013, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013

 
okm
avi