Musiikkia kirjastossa
Vuoden 2012 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Vantaan kirjasto- ja tietopalvelut
Kirjaston osoite : 
Lummetie 4
01300
Kirjaston puhelin : 
(09) 83922816
Kirjaston sähköposti : 
tuulikki.aho@vantaa.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Vantaa
Y-tunnus : 
0124610-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Tuulikki Aho
Puhelin : 
(09) 83922816
Sähköposti : 
tuulikki.aho@vantaa.fi
Kuvaus : 

Vantaan kirjastoissa järjestetään syksyllä 2012 ja keväällä 2013 kymmenen musiiikkiaiheisia tapahtumaa yhteistyössä paikallisten kumppaneiden kanssa. Tapahtumien teemana on roots-, folk- ja kansanmusiikki. Tapahtumat koostuvat yhteistyökumppaneiden kanssa yhteistyössä suunniteltavasta musiikkiohjelmasta (1-2 bändiä/tapahtumat) sekä kirjaston musiikkikokoelmien ja palveluiden esittelystä ja esiinnostoista. Tapahtumiin kootaan mahdollisimman kattava kokoelma kyseisen tapahtuman teemaan liittyvää musiikkiaineistoa (äänitteitä, nuotteja, kirjallisuutta, elokuvia yms.) ja kirjaston musiikkipalveluiden esittelyjä. Tikkurilan kirjastossa sijaitsee HelMet-kirjastojen yhteinen musiikkivarasto, josta löytyy paljon harvinaisaineistoa.

Kirjasto vastaavat tapahtumiin koottavien kirjastoaineistojen valinnasta ja esittelystä sekä tapahtumien koordinoinnista. Yhteistyökumppanit suunnittelevat tapahtumien musiikkisisällön yhdessä kirjaston kanssa ja markkinoivat niitä jäsenilleen. Yhteistyökumppaneiksi on valittu järjestöjä, joilla on aktiivista festivaali-, konsertti- ja klubitoimintaa pääkaupunkiseudulla. Tapahtumat järjestetään siten, että ne liittyvät luontevasti yhteistyökumppaneiden omaan ohjelmatoimintaan. Näin saavutetaan synergiaetua tapahtumien suunnittelussa, markkinoinnissa ja  esiintyjien rekrytoinnissa.

Kirjastojen järjestämät tapahtumat ovat olleet pääsasiassa kirjailijavierailuja ja muita puhetapahtumia. Tapahtumasarjan puitteissa tutkitaan kirjastojen edellytyksiä järjestää musiikkitapahtumia esim. tilojen, laitteiston ja henkilökunnan osaamisen kannalta. Kirjastonhenkilökunnalle järjestetään musiikkitapahtumakoulutusta (esim. äänentoisto, tapahtumien dokumentointi). Vantaan kaupunginkirjasto on viime vuosina investoinut äänentoistolaitteisiin. Laitteistokantaamme täytyy täydentää joiltain osin, jotta se soveltuu myös musiikkitapahtumien järjestämiseen.

Yhteistyökumppanit:

  • Perinnearkku ry.
  • Kaamospelit ry.
  • Suomen Bluegrass -musiikin yhdistys
  • Suomi-Irlanti -seura

Vuonna 2006 perustetun Perinnearkku ry:n taustalla on joukko kotimaisia kansanmusiikin ja -tanssin ammattilaisia ja aktiiviharrastajia. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ammattimaisen kansanmusiikin ja kansantanssin tunnettuutta ja asemaa Suomessa. Yhdistyksen perustoimintaa on kuukausittaiset kansanmusiikkiklubit  Helsingissä.

Kaamospelit-yhdistys ry on vantaalainen kansanmusiikkiyhdistys, joka järjestää  vuosittaista kansamusiikkitapahtumaa Kaamospelejä sekä kansanmusiikkiklubeja ja -kursseja.

Suomen bluegrass -musiikin yhdistys SBMY ry. on perustettu v. 1993 edistämään ja tekemään tunnetuksi bluegrass-musiikkia Suomessa. Yhdistyksellä on aktiivista festivaali-, konsertti- ja klubitoimintaa.

Suomi-Irlanti -seura on perustettu v. 1954. Seuran tarkoituksena on tehdä tunnetuksi irlantilaista kulttuuria, historiaa ja nykypäivää. Suomi-Irlanti -seuran vuonna 1986 ensimmäisen kerran Helsingissä järjestämä Irish Festival in Finland on laajentunut Suomessa jo seitsemälletoista paikkakunnalle. Se on myös Manner-Euroopan suurin irlantilaisen musiikin tapahtuma.

Tavoitteet: 

  • tutkitaan, millaisia musiikkitapahtumia voidaan luontevasti järjestää kirjastoympäristöissä ja kehitetään kirjastotilojen monipuolista käyttöä
  • kehitetään kirjaston henkilökunnan osaamista musiikkitapahtumien järjestäjänä
  • markkinoidaan musiikkikirjastopalveluita
  • markkinoidaan HelMet-kirjastojen musiikkikokoelmia ja palveluita erityisesti musiikin aktiiviharrastajille sekä ammattilaisille
  • markkinoidaan kirjastotiloja tapahtumien järjestämispaikkana alueen järjestöille, muusikoille ja kirjaston käyttäjille
  • kehitetään ja syvennetään kirjaston ja paikallisten musiikkijärjestöjen välistä yhteistyötä, verkostoitumista ja hankeosaamista

Pitkän tähtäimen tavoitteena on että mukana olevat järjestöt hyödyntäisivät kirjaston tarjoamia palveluja tulevassa toiminnassaan ja hankkeissaan.

Budjetti:

Esiintyjien palkkiot ja matkakulut: 10000 €

Äänentoistolaitteiston täydentäminen: 1000 €

Markkinointi (julisteiden painatus yms.): 500 €

Kouluttajien palkkiot: 1000 €

               yht.   12 500 €

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Perinnearkku ry., Kaamospelit ry., Suomen Bluegrass -musiikin yhdistys ja Suomi-Irlanti -seura.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen puitteissa järjestettiin vuosina 2012-2013 yhteensä yhdeksän kansanmusiikkiaiheista tapahtumaa yhteistyössä paikallisten kumppaneiden kanssa. Kävijöitä tapahtumissa oli yhteensä noin. 350 hlö (kävijämäärä on vaikea arvioida, koska tapahtumat järjestettiin avoimessa kirjastotilassa. Tähän on pyritty huomioimaan vain tapahtumaan varsinaisesti osallistunut yleisö). Tapahtumiin osallistuneiden kirjaston asiakkaiden lisäksi hankeen kautta tavoitetteeiin myös suuri määrä muusikoita sekä musiikkialan järjestötoimijoita.

Tapahtumat koostuvat yhteistyökumppaneiden kanssa yhteistyössä suunniteltavasta musiikkiohjelmasta sekä kirjaston musiikkikokoelmien ja palveluiden esittelystä ja esiinnostoista.  Yhteistyökumppanit suunnittelivat tapahtumien musiikkisisällön yhdessä kirjaston kanssa ja markkinoivat niitä jäsenilleen. Kirjasto vastasi tapahtumien käytännön järjestelyistä (äänentoisto yms.) ja tapahtumiin koottavien kirjastoaineistojen valinnasta ja esittelystä.

Yhteistyökumppaneiksi on valittu järjestöjä, joilla on aktiivista festivaali-, konsertti- ja klubitoimintaa pääkaupunkiseudulla. Tapahtumat järjestettiin siten, että ne liittyvät luontevasti yhteistyökumppaneiden omaan ohjelmatoimintaan. Näin saavutettiin synergiaetua tapahtumien suunnittelussa, markkinoinnissa ja esiintyjien rekrytoinnissa. Yhteistyökumppanit:

•Perinnearkku ry.
•Kaamospelit ry.
•Suomen Bluegrass -musiikin yhdistys
•Suomi-Irlanti –seura

Vuonna 2006 perustetun Perinnearkku ry:n taustalla on joukko kotimaisia kansanmusiikin ja -tanssin ammattilaisia ja aktiiviharrastajia. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ammattimaisen kansanmusiikin ja kansantanssin tunnettuutta ja asemaa Suomessa. Yhdistyksen perustoimintaa on kuukausittaiset kansanmusiikkiklubit  Helsingissä.

Kaamospelit-yhdistys ry on vantaalainen kansanmusiikkiyhdistys, joka järjestää  vuosittaista kansamusiikkitapahtumaa Kaamospelejä sekä kansanmusiikkiklubeja ja -kursseja.

Suomen bluegrass -musiikin yhdistys SBMY ry. on perustettu v. 1993 edistämään ja tekemään tunnetuksi bluegrass-musiikkia Suomessa. Yhdistyksellä on aktiivista festivaali-, konsertti- ja klubitoimintaa.

Suomi-Irlanti -seura on perustettu v. 1954. Seuran tarkoituksena on tehdä tunnetuksi irlantilaista kulttuuria, historiaa ja nykypäivää. Suomi-Irlanti -seuran vuonna 1986 ensimmäisen kerran Helsingissä järjestämä Irish Festival in Finland on laajentunut Suomessa jo seitsemälletoista paikkakunnalle. Se on myös Manner-Euroopan suurin irlantilaisen musiikin tapahtuma.

Hankkeessa yhteydessä,

•tutkittiin, millaisia musiikkitapahtumia voidaan luontevasti järjestää kirjastoympäristöissä ja kehitetään kirjastotilojen monipuolista käyttöä

•kehitettiin kirjaston henkilökunnan osaamista musiikkitapahtumien järjestäjänä

•markkinoitiin musiikkikirjastopalveluita ja HelMet-kirjastojen musiikkikokoelmia ja palveluita erityisesti musiikin aktiiviharrastajille sekä ammattilaisille

•markkinoitiin kirjastotiloja tapahtumien järjestämispaikkana alueen järjestöille, muusikoille ja kirjaston käyttäjille

•kehitettiin kirjaston ja paikallisten musiikkijärjestöjen välistä yhteistyötä, verkostoitumista ja hankeosaamista

 

 

Jatkotoimenpiteet: 

Yhteistyö hankkeessa mukana olleiden yhdistysten kanssa oli toimivaa ja hedelmällistä. Normaaliin tuotantotapaan verrattuna tapahtumien tuottaminen yhteistyössä edellyttää enemmän keskinäistä yhteydenpitoa ja on tästä johtuen joiltain osalta työläämpää. Merkittävin hyöty on yhteistyökumppaneiden kautta saatava esiintyjien valintaan ja rekrytointiin liittyvä asiantuntemus sekä verkostot. Yhteistyökumppaneiden kautta kirjaston oli mahdollista saada esiintyjiä, joita ei muutoin olisi ollut mahdollista saada esiintymään kirjastossa. Tavoitteiden toteutuminen on näkynyt mm. lisääntyneinä yhteydenottoina ja esiintymistarjouksina. Hankkeesta on seurannut myös uutta yhteistyötä esimerkiksi Suomen kansanmusiikkiliiton kanssa. Asiakkailta tapahtumasarjasta saatiin paljon erinomaista palautetta.

Aloituspäivämäärä : 
29/02/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€12 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Budjetti euroissa yhteensä: 
€12 500
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€10 001
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
9kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
350henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000