Musiikkikirjastotyön koulutuspäivät
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Hyvinkään kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kirjastopolku 2
05800
Kirjaston puhelin : 
0194592422
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@hyvinkaa.fi
Y-tunnus : 
0125866-0.
Yhteyshenkilön nimi : 
Katja Valjakka
Puhelin : 
0194592424
Sähköposti : 
katja.valjakka@hyvinkaa.fi
Hankkeen tavoite: 

Haluaisimme järjestää laadukkaan musiikkikirjastotyön kaksipäiväisen täydennyskoulutuksen.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Täydennyskoulukseen osallistujat

Kuvaus : 

MUSIIKKIKIRJASTOHENKILÖKUNNAN KOULUTUSPÄIVÄT

Olemme havahtuneet kirjastojen musiikkikokoelmiin liittyvän koulutuksen tarjonnan ja henkilökunnan koulutustarpeiden väliseen ristiriitaan. Musiikkikirjastoyhdistyksen koulutuksia on harvoin ja yleisten koulutuspäivien musiikkia koskeva osuus tarjoaa usein vain pintaraapaisun työkenttäämme. Haluaisimme järjestää laadukkaan musiikkikirjastotyön kaksipäiväisen täydennyskoulutuksen.

Ensimmäisenä koulutuspäivänä keskittyisimme musiikin luetteloinnin erityispiirteisiin. Entä musiikkiaineisto ja Melinda? Kiinnostavaa olisi kuulla pilottikirjastojen kokemuksia musiikin luetteloinnin osalta. Tällaiseen pintaa syvemmälle menevään musiikin dokumentoinnin katsaukseen tulisi varata päivä aikaa.

Toisena koulutuspäivänä keskittyisimme sisältöihin ja tulevaisuuteen. Musiikin alue on kokonaisuutena valtavan laaja ja laajentumassa edelleen. Mikä on musiikkikokoelmien parissa työskentelevien kirjastolaisten substanssiosaamisen taso nykyään ja minkälainen sen pitäisi olla? Viime vuosina musiikin genrejen ”avaamisia” on ollut koulutuksissa harvoin, joten haluaisimme tarjota katsauksen 1-3 musiikin alalajin olemukseen erityisesti tietopalvelun kannalta.

Tärkeää on myös avata tulevaisuusvisioita: mikä on muuttunut musiikkikirjastotyössä kokoelmien ja asiakaspalvelun kannalta, mikä tulee muuttumaan? Mihin asiakkailla on tarvetta? Löytyisikö innovatiivisia hankkeita tai projekteja liittyen musiikkiosastojen toimintaan palveluiden tarjoamisessa? Entäpä työn imu? Minkälaista on parhaimmillaan ja pahimmillaan työskennellä musiikkikirjastossa?

Koulutuspaikkana olisi Riihimäen kirjasto. Riihimäelle on helppo tulla sekä julkisilla kulkuvälineillä että omalla autolla sekä keski- että eteläisestä Suomesta. Kirjastolla on tähän tarkoitukseen käytettävissä oleva, kapasiteetiltaan riittävä luentosali. Koulutuspäivien muista järjestelyistä ja tiedotuksesta vastaavat Hyvinkään ja Nurmijärven kirjastojen henkilökunta.

Kustannukset ja aikataulu

Kokonaiskustannukset 6 000 €

haettava avustus 3000 €

Luennoitsijapalkkiot, materiaalikulut, matkakulut 3000 euroa

Oma rahoitus, henkilökuntakustannukset 1 kk = 3000 €

(sisältää suunnittelun, tiedottamisen, järjestelyihin kuluvan ajan omien työtehtävien hoidon ohessa)

Osallistuvat henkilöt/tahot

Nurmijärven kirjasto, Hyvinkään kirjasto, Riihimäen kirjasto

Aikataulu

Koulutuspäivien suunnittelu keväällä 2014. Koulutuspäivät (2 pv) toukokuussa tai syyskuussa 2014.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Valentin Hintikka, Nurmijärven kirjasto valentin.hintikka@nurmijarvi.fi; Tarja Taponen, Riihimäen kirjasto, tarja.taponen@riihimaki.fi

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Avustus on palautettu syksyllä 2014.

Aloituspäivämäärä : 
06/01/2014
Lopetuspäivämäärä : 
10/10/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€6 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 000

Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje kirjastoille 14.8.2013 dnro 43/623/2013.

 
okm
avi