Muutoksen tuulet voimavaraksi: YKN:n strategian 2011-2016 jalkauttaminen Lapin kirjastoihin
Vuoden 2011 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kuvan ottaja Hilkka Heikkinen 2010
Kemin kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Marina Takalon katu 3
94100
Kirjaston puhelin : 
040-845 5793
Kirjaston sähköposti : 
hilkka.heikkinen@kemi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kemi
Y-tunnus : 
0210427-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Hilkka Heikkinen
Puhelin : 
040-845 5793
Sähköposti : 
hilkka.heikkinen@kemi.fi
Kuvaus : 

Hankkeessa kootaan Lapin kaikkien yleisten kirjastojen henkilökunnan edustajat 2 kertaa vuodessa kehittämispäivää, jossa käsitellään YKN:n strategian 2011-2016 tavoitteita. Tavoitteista valitaan 1-2 kehittämiskohdetta kerrallaan ja päätetään yhteiset toimintatavat niiden saavuttamiseksi. Tavoitteisiin liittyvät rahoitushankkeet suunnitellaan samalla kertaa ja sovitaan mikä kirjasto toteuttaa avustusten haun ja hankkeiden koordinoinnin. Yhteisissä päivissä käytetään mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksiä, jos kaikki eivät pääse paikalle kehittämispäiviin.

Yhteisiin päiviin liitetään tarvittavaa koulutusta ja päätetään miten OKM:n laatusuosituksia voidaan soveltaa tavoitteiden saavuttamiseen. Samalla kartoitetaan ja otetaan käyttöön jo toteutuneiden hankkeiden ja hyvien käytäntöjen oppeja.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 
Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen aikana on arvioitu Lapin kirjastojen toimintaa OKM:n laatusuositusten valossa ja päätetty kehitystoimenpiteistä tuleville vuosille. Hankeen aikana kehitettiin asiakaspalvelua kirjastoissa ja aloitettiin uusi hanke kokoelmien arvioimiseksi ja kehittämiseksi Lapissa. Jatkossa tullaan arvioimaan mm. ajankäyttöä kirjastoissa ja tehty raportti herätti tarpeita uusiin arviointeihin ja selvityksiin.

Hankkeen aikana kirjastojen henkilökunta on voinut seminaareissa keskittyä kehittämiskohteisiin ja myös muut ammattiryhmät, kuin johtajat, ovat olleet mukana seminaareissa.

Jatkotoimenpiteet: 

Jatkossa kehitetään kokoelmia ja niiden yhteiskäyttöä sekä mm. varastointipolitiikkaa. Ajankäyttöä arvioidaan vuoden 2014 aikana.

Lisätietoa: 

Hankkeeseen satu Lapin ELY:ltä matka-avustusta 6384 euroa näkyy muina kustannuksina ja muualta saatuna avustuksena.

Aloituspäivämäärä : 
31/12/2011
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€20 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€35 000

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€68 670
Oma rahoitus yhteensä: 
€48 275
Muualta saatu avustus: 
€6 384

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
7kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
201henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
9kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
2 016henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€20 000