Muutoksen tuulet voimavaraksi: YKN:n strategian 2011-2016 jalkauttaminen Lapin kirjastoihin
År 2011 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Kuvan ottaja Hilkka Heikkinen 2010
Kemin kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Marina Takalon katu 3
94100
Bibliotekets telefonnummer : 
040-845 5793
Bibliotekets e-postadress : 
hilkka.heikkinen@kemi.fi
ISIL-kod : 
FI-Kemi
FO-nummer : 
0210427-6
Ansvarsperson : 
Hilkka Heikkinen
Telefonnummer : 
040-845 5793
E-post : 
hilkka.heikkinen@kemi.fi
Projektbeskrivning : 

Hankkeessa kootaan Lapin kaikkien yleisten kirjastojen henkilökunnan edustajat 2 kertaa vuodessa kehittämispäivää, jossa käsitellään YKN:n strategian 2011-2016 tavoitteita. Tavoitteista valitaan 1-2 kehittämiskohdetta kerrallaan ja päätetään yhteiset toimintatavat niiden saavuttamiseksi. Tavoitteisiin liittyvät rahoitushankkeet suunnitellaan samalla kertaa ja sovitaan mikä kirjasto toteuttaa avustusten haun ja hankkeiden koordinoinnin. Yhteisissä päivissä käytetään mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksiä, jos kaikki eivät pääse paikalle kehittämispäiviin.

Yhteisiin päiviin liitetään tarvittavaa koulutusta ja päätetään miten OKM:n laatusuosituksia voidaan soveltaa tavoitteiden saavuttamiseen. Samalla kartoitetaan ja otetaan käyttöön jo toteutuneiden hankkeiden ja hyvien käytäntöjen oppeja.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hankkeen aikana on arvioitu Lapin kirjastojen toimintaa OKM:n laatusuositusten valossa ja päätetty kehitystoimenpiteistä tuleville vuosille. Hankeen aikana kehitettiin asiakaspalvelua kirjastoissa ja aloitettiin uusi hanke kokoelmien arvioimiseksi ja kehittämiseksi Lapissa. Jatkossa tullaan arvioimaan mm. ajankäyttöä kirjastoissa ja tehty raportti herätti tarpeita uusiin arviointeihin ja selvityksiin.

Hankkeen aikana kirjastojen henkilökunta on voinut seminaareissa keskittyä kehittämiskohteisiin ja myös muut ammattiryhmät, kuin johtajat, ovat olleet mukana seminaareissa.

Fortsatta åtgärder: 

Jatkossa kehitetään kokoelmia ja niiden yhteiskäyttöä sekä mm. varastointipolitiikkaa. Ajankäyttöä arvioidaan vuoden 2014 aikana.

Ytterligare information: 

Hankkeeseen satu Lapin ELY:ltä matka-avustusta 6384 euroa näkyy muina kustannuksina ja muualta saatuna avustuksena.

Projektet börjar : 
31/12/2011
Projektet avslutas : 
30/12/2013
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€20 000
Budget sammanlagt: 
€35 000

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€68 670
Egen finansiering: 
€48 275
Extern finansiering: 
€6 384

Statistik:
Utbildningar: 
7kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
201henkilö/person
Antalet evenemang: 
9kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
2 016henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€20 000