Muutoskoulutus uuden Oulun henkilökunnalle
År 2012 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Oulun kaupunki
Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
Kaarlenväylä 3, PL 15
90015
Bibliotekets telefonnummer : 
044 703 7310
Bibliotekets e-postadress : 
City.Library@ouka.fi
ISIL-kod : 
FI-Om
FO-nummer : 
0187690-1
Ansvarsperson : 
Pirkko Lindberg
Telefonnummer : 
044 703 7310
E-post : 
pirkko.lindberg@ouka.fi
Projektbeskrivning : 

Taustaa

Haukiputaan, Kiimingin, Oulun, Oulunsalon ja Yli-Iin kirjastot yhdistyvät monikuntaliitoksen myötä uudeksi Oulun kaupunginkirjastoksi vuoden 2013 alussa. Uuden organisaatiorakenteen suunnittelee työryhmä, joka tekee esityksen uudeksi organisaatioksi 31.5.2012 mennessä. Esityksen pohjalta syntyy uusi Oulun kaupunginkirjasto. Kirjastossa tulee olemaan n. 150 työntekijää, joista esimiehiä n. 13.

Tavoite

Uudessa kirjasto-organisaatiossa työskentely tarkoittaa jokaiselle työntekijälle muutosta aiempaan. Muutoksen kohtaaminen, uusien toimintatapojen luominen ja toimivan työyhteisön rakentaminen ovat haasteita, joita on työstettävä sekä organisaation eri tasoilla että koko henkilökunnan yhdessä. Tämän kehittämistyön tuloksena on yhteinen uusi ja sujuvasti toimiva työkulttuuri.

Toteutustapa

Projektin pääasiallinen toteutustapa on seminaarien ja työnohjauksen järjestäminen.

Aikataulu

Syksy 2012:

  • esimiesten seminaarityyppinen koulutus 1 (1 kerta)
  • henkilökunnan seminaarityyppinen koulutus 1 (2-3 toistoa).

Vuosi 2013:

  • esimiesten seminaarityyppinen koulutus 2 ja 3 (molemmat 1 kerta)
  • esimiesten työnohjaukset (1 kerta/hlö)
  • henkilökunnan seminaarityyppinen koulutus 2 (3-4 toistoa).

Vuosi 2013:

  • koulutus aluekirjastoittain (4 toistoa).
Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Uuden Oulun kunnat Haukipudas, Kiiminki, Oulunsalo, Yli-Ii.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Haukiputaan, Kiimingin, Oulun, Oulunsalon ja Yli-Iin kirjastot yhdistyivät monikuntaliitoksen myötä uudeksi Oulun kaupunginkirjastoksi vuoden 2013 alussa. Vuosina 2012–2013 toteutetussa muutoskoulutushankkeessa oli tavoitteena luoda kirjastoon yhteinen uusi ja sujuvasti toimiva työkulttuuri. Hanke toteutettiin seminaareilla, joissa kuultiin asiantuntijoita ja keskusteltiin muutoksen kohtaamisesta, uusien toimintatapojen luomisesta sekä tavoista, joilla vakiinnutetaan ison organisaation yhteinen työkulttuuri.

 Vuoden 2013 aikana toteutettiin:

(1)  Kirjaston johtotiimi osallistui 5.-6.2.2013 kirjasto- ja tietopalvelupäiviin, joiden aikana kuultiin luentoja ja keskusteltiin tulevaisuuden kirjastosta. Osallistujia oli 6.

(2)  Esimiesseminaari, jossa käsiteltiin muutokseen suhtautumista käyttäen hyväksi pienryhmätyöskentelyä ja akvaariomenetelmää. Osallistujia oli 22.

(3)  Koko henkilökunnalle suunnattu koulutuspäivä, jossa kuultiin organisaatiomuutokseen liittyvä asiantuntijaluento ja keskusteltiin pienryhmissä siihennastisista kokemuksista uudessa organisaatiossa. Yhteistoiminnallisessa iltapäivässä tutustuttiin työtovereihin kokouspaikka Kierikkiä ympäröivässä maastossa ja rasteilla. Koulutus järjestettiin kahdesti, jotta koko henkilökunta saattoi osallistua. Osallistujia oli 136.

(4)  Esimiehille suunnattu vapaaehtoinen coaching, jossa osallistujat voivat keskustella valmentajan kanssa omasta johtamistyöstään muutostilanteessa. Johdantotilaisuuden jälkeen järjestettiin jokaiselle osallistujalle kolme tapaamista valmentajan kanssa ja niiden välillä osallistujat tekivät henkilökohtaisia muutostehtäviä liittyen omaan johtamistyöhönsä. Coachingiin osallistui 9 esimiestä.

 Kaikissa edellä mainituissa koulutuksissa ja valmennuksissa oli käsiteltävänä kirjastopalvelujen muutos

1. yleisellä tasolla (kirjasto- ja tietopalveluissa laajassa mittakaavassa),

2. koko Oulun kaupunginkirjastossa,

3. neljällä kirjastoalueella, jotka muodostettiin kuntaliitoksen yhteydessä,

4. kirjastoyksiköissä, tai

5. yksilötasolla.

 Koulutuksissa keskusteltiin yhteisistä käytännöistä, niiden toimintakelpoisuudesta ja parantamisesta. Puhuttiin myös muutosten ja ihmisen tunteiden välisestä vuorovaikutuksesta. Koulutuksissa koottiin jo koettua ja tehtyä ja koulutuksissa aloitettua keskustelua jatkettiin arjessa viemällä muutoksia käytäntöön. Etenkin koko henkilökunnan koulutus antoi mahdollisuuden tutustua uusiin työtovereihin, mikä on edistänyt ja edistää jatkossa yhteisen työkulttuurin luomista. Coachingissa keskityttiin jokaisen osallistujan kohdalla johonkin konkreettiseen kehitystavoitteeseen.

Fortsatta åtgärder: 

Koulutuksia ja keskusteluja jatketaan säännöllisesti eri kokoonpanoissa. Kirjastoalueiden aluekirjastopäälliköt järjestävät alueillaan henkilöstökokouksia, aluekirjastopäälliköt kokoontuvat keskenään ja käyvät jatkuvaa keskustelua muutosten toimeenpanosta ja perusteluista. Samaa keskustelua käydään johtotiimissä, johon kuuluvat aluekirjastopäälliköiden lisäksi kirjastopalveluiden johtaja ja apulaisjohtaja. Lisäksi kaikki esimiehet kokoontuvat säännöllisesti joko laajennetulla johtotiimillä, johon kutsutaan eri palvelualueiden palvelupäälliköt tai vielä laajemmalla kokoonpanolla, johon kuuluvat edellisten lisäksi myös kirjastonjohtajat. Myös koko kirjaston koulutuspäiviä järjestetään. Näin pyritään jatkamaan synnytettyä aktiivista vuorovaikutusta ja yhteisen toimintakulttuurin luomista sekä ymmärrystä muutokseen organisaatiossa.

Projektet börjar : 
01/04/2012
Projektet avslutas : 
30/12/2013
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€34 000
Egen finansiering: 
€14 000
Budget sammanlagt: 
€48 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€59 267
Egen finansiering: 
€25 267
Extern finansiering: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
4kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
173henkilö/person
Antalet evenemang: 
0kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
0henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€34 000