Myötävirtaan!
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Lieksan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Urheilukatu 4
81700
Kirjaston puhelin : 
0401044125
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@lieksa.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Liksa
Y-tunnus : 
0169321-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Lea Tserni-Puittinen
Puhelin : 
04010 44130
Sähköposti : 
lea.tsernipuittinen@lieksa.fi
Hankkeen tavoite: 

Myötävirtaan  on Pielisen kirjastojen -  Ilomantsin, Lieksan ja Nurmeksen - yhteishanke, jonka tavoitteena on laatia Pielinen-kirjastokimpan käyttöön kokonaisvaltainen suunnitelma ja aikataulutus kirjastojärjestelmän vaihdokseen ja yhteistyön aloittamiseen Pohjois-Karjalan muiden kirjastojen kanssa.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kirjastojärjestelmän vaihtuminen ja siirto uuteen.

Kuvaus : 

Myötävirtaan  on Pielisen kirjastojen -  Ilomantsin, Lieksan ja Nurmeksen - yhteishanke, jonka tavoitteena on laatia Pielinen-kirjastokimpan käyttöön kokonaisvaltainen suunnitelma ja aikataulutus kirjastojärjestelmän vaihdokseen ja yhteistyön aloittamiseen Pohjois-Karjalan muiden kirjastojen kanssa.

Rahoituksen hakijana on Pielinen –kirjastokimppa. Pielinen-kirjastokimppa on toiminut yhdessä vuodesta 2004. Lieksalla, Nurmeksella ja Ilomantsilla on voimassa oleva yhteistyösopimus koskien kirjastokimppaa, kirjastojärjestelmää ja toimintaympäristöä.  Yhteistyöstä vastaa sopimuksen mukaan ohjausryhmä, johon kunkin sopijaosapuolen kirjasto nimeää yhden edustajan.  Ohjausryhmän kokoonkutsujana toimii Lieksan kaupunginkirjasto. Pielinen –kirjastokimppa on hankerahoituksen hakija,  Lieksan kaupunki/Lieksan kaupunginkirjasto on hankkeen  hallinnoija. 

Hankkeessa  otetaan huomioon samaan aikaan kirjastojärjestelmävaihdoksen  ja yhteenliittymisen kanssa tapahtuva Lieksan pääkirjaston peruskorjaus 2014-2015 (kirjaston kiinniolo ja muutto peruskorjauksen alta  pois alkanee huhtikuussa 2014).

 Hankkeen tavoite:

 - aikataulun ja toteuttamissuunnitelman  laatiminen kirjastojärjestelmän vaihdolle ja uudenlaisen kirjastoyhteistyön aloittamiselle

- hallittu siirtyminen uuteen kirjastojärjestelmään

- valmistelevien  työkokousten järjestäminen ja tiedottaminen

- henkilökunnan motivointi muutokseen,  henkilökunnan mielipiteiden ja asiantuntemuksen käyttö

Rahoitusta haetaan:

työntekijän palkkaukseen 3 kk 

työkokousten järjestämiseen ja  matkakuluihin, Pielisen Karjalan pitkien välimatkojen vuoksi kustannuksia syntyy suunnittelu- ja  työkokousmatkoista.

Kirjastojen omavastuu: 1 kk työpanos, työhuonetilat, tietoliikenneyhteydet

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Pielisen muut kirjastot: Ilomantsin kunnankirjasto ja Nurmeksen kaupunginkirjasto

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen avulla  Ilomantsin, Lieksan ja Nurmeksen kirjastojen yhteinen Pielinen-tietokanta valmisteltiin liitettäväksi Vaara-kirjastojen KOHAan, avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmään.  Hanke alkoi lokakuussa 2013. Hanketta vietiin eteenpäin palkkaamalla työntekijä  vv. 2013-2015 lyhytaikaisiin sijaisuuksiin, jolloin vakituinen työntekijä vapautui Pielinen- tietokannan tutkimiseen ja konversiota edeltävään valmistelutyöhön.  Työhön osallistuivat luetteloijat ja osastonjohtajat.Pielisen konversion oli alkuperäisen suunnitelman mukaan  määrä tapahtua vuoden 2014 syksyllä, mutta aikataulua korjattiin ja  konversio tehtiin vasta hankkeen loppuvaiheessa huhtikuun 2015 lopussa. Viivästys johtui monestakin syystä: alunperin järjestelmäksi valikoitui Evergreen, mutta se vaihtui KOHAan. Joensuun seutukirjastojen siirtyminen viivästyi tästä syystä jonkin verran.  Pielisen kirjastot olivat kiinni 25.4. - 3.5.2015, jona aikana tehtiin konversio ja testattiin sen onnistumista.. Uuden järjestelmän tuotantokäyttö alkoi 4.5.2015. Hankkeen avulla Pielinen-tietokantaa korjattiin ja täydennettiin:- Kohassa käytössä olevien fasettien vuoksi tarkistettiin asiasanoja: asiasanat  siirrettiin tarvittaessa oikein oikeisiin kenttiin- "omia" asiasanoja poistettiin tai vaihdettiin VESAn asiasanoihin, asiasanoja siirrettiin oikeisiin asiasanakenttiin. Samalla tehtiin ehdotuksia uusiksi asiasanoiksi YSA-sanastopalaveriin- nimeketuplia/-triploja yhdisteltiin (Ilomantsi - Lieksa - Nurmes), tehtiin luettelointitietojen vertailua- varastoaineiston (jota ei ole Joensuun seutukirjastossa ) asiasanoittettiin ja korjattiin vanhan aineiston luettelointia- niteettömien nimekkeitä (esim. kotiseutuaineistoa) tarroitettiin, etteivät katoa konversiossa- aineistolajeja muutettiin Joensuun mallin mukaisiksi,  aineistolajeja karsittiin- tarkistenumerollisten / tarkistenumerottomien nidetarrojen "jäljitystä" tehtiin kahden vuoden ajan, mutta silti nidetarroista löytyi konversion jälkeen päällekkäisyyksien Joensuun aineiston kanssaKohan testiversioita ajettiin kevään 2015 aikana useita kertoja.Koha-testikonversioiden jälkeen- aineistolajien oikeinsiirtymisen tarkastelua ja korjausta- tietueiden yhdistelyä (Kohan koodarin antaman yhdistelyraportin mukaan)- konversiovirhelokin läpikäymistä (sisältää virheellisesti Kohaan siirtyneitä tietueita/niteitä)- nidetarrojen tarkistenumeroiden oikeellisuuden tarkistuksia- asiakasrekisterin tarkastelua, esim. lapsiasiakkaiden huoltajatietojen siirtyminen ja päin vastoin- lainaustietojen siirtymisen tarkastelua- kausijulkaisujen konversion korjaustaHankerahaa käytettiin myös koulutus-, kokous- ja tutustumiskäyntien matkakuluihin.Henkilökunnalle järjestettiin kirjastojärjestelmän koulutusta Lieksassa ja Joensuussa.Hanke maksoi  Lieksan, Nurmeksen ja Ilomantsin kirjastojen henkilökunnan tutustumiskäynnit Joensuun seutukirjaston KOHAn arkeen. Käynnit toteutettiin tammikuuussa 2015 ennen peruskoulutuksia (21.1., 23.1., 26.1. - osallistujia 22 henkeä). Tutustumiskäynneillä seurattiin ja kuultiin kokemuksia lainaus- ja palautustoiminnoista, luetteloinnin ja hankinnan toimenpiteistä,  tietopalvelusta ja kirjastoauton online-käytännöistä.Yhteydenpito kirjastojen kesken tapahtui palavereissa, puhelimella ja sähköpostilla.Tutustumiskäynti koettiin aiheelliseksi. Koulutusta olisi  kuitenkin saanut enemmän ja syvällisempää. 

Jatkotoimenpiteet: 

Uuden kirjastojärjestelmän opettelu jatkuu. Kokemukset konversiosta ja järjestelmän vaihdosta lähetetään Keski-Karjalan kirjastojen käyttöön. Vuoden 2015 touko-kesäkuun aikana  Lieksan, Nurmeksen ja Ilomantsin kirjastot tekevät konversion jälkeisiä korjauksia. Entinen tietokanta Pallas-järjestelmässä on käytössä tarvittaessa 30.6. 2015 saakka. Korjaukset koskevat asiakkaiden tuplatietueiden poistoa, päällekkäisten viivakooditarrojen vaihtoa, kausijulkaisujen saapumisvalvonnan korjausta.

 

Aloituspäivämäärä : 
02/09/2013
Lopetuspäivämäärä : 
28/02/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€10 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€13 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€11 170
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 170

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
4kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
34henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€9 000

Hanke on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen, Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn kuluerittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2013, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013

 
okm
avi