Mynämäen kirjaston uusi palvelukonsepti
Vuoden 2018 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Mynämäen kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Keskuskatu 13
23100
Yhteyshenkilön nimi : 
Viktoria Kulmala
Puhelin : 
0504085798
Sähköposti : 
viktoria.kulmala@mynamaki.fi
Hankkeen tavoite: 

Mynämäen pääkirjaston tilat, tilajärjestelyt ja toimintatapa ovat pysyneet samana aina vuodesta 1996, jolloin kirjastotoimi muutti nykyisiin tiloihin. Kirjastotilaa hallitsee iso palvelutiski, jossa on palautus- ja lainauskoneet. Kulttuuritoiminta kirjastotalossa on muuttunut vuosien saatossa yhä enemmän yhteisöllisemmäksi. Kirjaston salissa järjestetään konsertteja, tapahtumia, luento- ja muita tilaisuuksia. Kirjaston palvelutiskiä on käytetty muotinäytöksen catwalkina, mutta siitä huolimatta jokaisen tapahtuman yhteydessä järjestäjät joutuvat aika paljon soveltamaan ison palvelutiskin takia.

Projektin tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa yhdessä kirjasto asiakkaiden ja kirjastotilojen muiden käyttäjien kanssa uusi, toimiva palvelukonsepti kirjastolle. Projektin toisena tavoitteena on päivittää nykyiset kirjastotilat uudelle vuosituhannelle hankkimalla lainaus- ja palautusautomaation. Kolmantena tavoitteena on koottavan, sisätiloihin sopivan esiintymislavan kehittäminen ja sunnittelu tarkoituksena mahdollistaa kirjastossa pienimuotoisia teatteriesityksiä.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Vaikuttavuutta seurataan:
-havainnoimalla osallistujien käytöstä yhteisissä suunnittelukokouksissa
-laatimalla palautekyselyn kirjaston palvelupolun suunnitelman julkistamisen yhteydessä (tarkoituksena järjestää näyttelyn kehittämiskokousten tuotoksista)
-kysymällä mielipidettä kirjastokäyttäjiltä projektin toteutumisen jälkeen ja korjaamalla epäkohtia
-tiedottamalla aktiivisesti projektista ja sen tuloksista julkisuuteen
-järjestämällä uudistetuissa kirjastotiloissa projektin jälkeen koulutustilaisuus, johon kutsutaan kaikki projektiin osallistuneet sekä palvelukonseptin muutosta harkitsevat

Kuvaus : 

Projektin toimenpiteet:
- Kirjaston asiakaspalvelupolun laatiminen
- Kirjaston tarjoamien palvelujen ja toimintatapojen kriittinen tarkastelu
- Kirjaston toimintatilojen suunnittelu yhdessä käyttäjien kanssa (kohderyhmäkohtaiset tapaamiset kirjastossa luovia työmenetelmiä käyttäen)
- Palvelukonseptin tarkastelu ja muutos kirjastotilojen kokonaisvaltaisen tarkastelun kautta
- Kehittämissuunnitelman laatiminen
- Sisustussuunnitelman laatiminen
- Kirjaston opasteiden uusiminen
- Kirjastoautomaation suunnittelu ja hankinta
- Loppuseminaarin järjestäminen

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Mynämäen alueen yhdistykset
Aloituspäivämäärä : 
01/05/2018
Lopetuspäivämäärä : 
04/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€60 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€35 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€95 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€46 000