Mynämäen kirjaston uusi palvelukonsepti
År 2018 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Mynämäen kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Keskuskatu 13
23100
Ansvarsperson : 
Viktoria Kulmala
Telefonnummer : 
0504085798
E-post : 
viktoria.kulmala@mynamaki.fi
Projektets målsättning: 

Mynämäen pääkirjaston tilat, tilajärjestelyt ja toimintatapa ovat pysyneet samana aina vuodesta 1996, jolloin kirjastotoimi muutti nykyisiin tiloihin. Kirjastotilaa hallitsee iso palvelutiski, jossa on palautus- ja lainauskoneet. Kulttuuritoiminta kirjastotalossa on muuttunut vuosien saatossa yhä enemmän yhteisöllisemmäksi. Kirjaston salissa järjestetään konsertteja, tapahtumia, luento- ja muita tilaisuuksia. Kirjaston palvelutiskiä on käytetty muotinäytöksen catwalkina, mutta siitä huolimatta jokaisen tapahtuman yhteydessä järjestäjät joutuvat aika paljon soveltamaan ison palvelutiskin takia.

Projektin tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa yhdessä kirjasto asiakkaiden ja kirjastotilojen muiden käyttäjien kanssa uusi, toimiva palvelukonsepti kirjastolle. Projektin toisena tavoitteena on päivittää nykyiset kirjastotilat uudelle vuosituhannelle hankkimalla lainaus- ja palautusautomaation. Kolmantena tavoitteena on koottavan, sisätiloihin sopivan esiintymislavan kehittäminen ja sunnittelu tarkoituksena mahdollistaa kirjastossa pienimuotoisia teatteriesityksiä.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Vaikuttavuutta seurataan:
-havainnoimalla osallistujien käytöstä yhteisissä suunnittelukokouksissa
-laatimalla palautekyselyn kirjaston palvelupolun suunnitelman julkistamisen yhteydessä (tarkoituksena järjestää näyttelyn kehittämiskokousten tuotoksista)
-kysymällä mielipidettä kirjastokäyttäjiltä projektin toteutumisen jälkeen ja korjaamalla epäkohtia
-tiedottamalla aktiivisesti projektista ja sen tuloksista julkisuuteen
-järjestämällä uudistetuissa kirjastotiloissa projektin jälkeen koulutustilaisuus, johon kutsutaan kaikki projektiin osallistuneet sekä palvelukonseptin muutosta harkitsevat

Projektbeskrivning : 

Projektin toimenpiteet:
- Kirjaston asiakaspalvelupolun laatiminen
- Kirjaston tarjoamien palvelujen ja toimintatapojen kriittinen tarkastelu
- Kirjaston toimintatilojen suunnittelu yhdessä käyttäjien kanssa (kohderyhmäkohtaiset tapaamiset kirjastossa luovia työmenetelmiä käyttäen)
- Palvelukonseptin tarkastelu ja muutos kirjastotilojen kokonaisvaltaisen tarkastelun kautta
- Kehittämissuunnitelman laatiminen
- Sisustussuunnitelman laatiminen
- Kirjaston opasteiden uusiminen
- Kirjastoautomaation suunnittelu ja hankinta
- Loppuseminaarin järjestäminen

Samarbetspartner/s: 
Mynämäen alueen yhdistykset
Projektet börjar : 
01/05/2018
Projektet avslutas : 
04/12/2019
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€60 000
Egen finansiering: 
€35 000
Budget sammanlagt: 
€95 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€46 000