Nähdään kirjastossa!
Vuoden 2018 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Joensuun seutukirjasto
Kirjaston osoite : 
Koskikatu 25, PL 114
80101
Yhteyshenkilön nimi : 
Tanja Nyman
Puhelin : 
044 7559298
Sähköposti : 
tanja.nyman@jns.fi
Hankkeen tavoite: 

Teema 2. Aktiivinen kansalaisuus, demokratia ja sananvapaus

Hankkeen tavoitteena on asukkaiden osallistaminen kirjaston toimintaan ja yhteiskunnallisen vuoropuhelun edistäminen. Tavoitteena on, että kirjasto on matalankynnyksen paikka, missä kuntalaiset voivat tavata toisiaan ja alueen toimijoita. Tavoitteena on kirjaston roolin vahvistaminen paikallisyhteisössä ja tehdä kirjasto entistä tutummaksi outokumpulaisille viestinnän ja markkinoinnin avulla. Tavoitteet saavutamme tilamuutoksen, vuosikellomallin, viestinnän ja markkinoinin avulla sekä jalkautumalla ihmisten luokse.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hanketta arvioidaan vuosikellomallin juurtumisen kautta sekä yhteistyökumppaneiden sitoutumisasteen mukaan. Lisäksi hanketta arvioidaan tapahtumiin osallistuvien asiakkaiden osallistumismäärien mukaan ja asiakastyytyväisyyskyselyillä. 

Kuvaus : 

Nähdään kirjastossa –hankkeen tavoitteeet toteutamme seuraavilla toimenpiteillä. Ensiksi toteutamme pienelle kirjastolle sopivan esiintymis- ja tapahtumaympäristöön. Tilamuutos toteutetaan purkamalla varasto ja ottamalla tila asiakkaiden käyttöön. Varaston aineisto on jo kokonaan käyty läpi ja samoin kuin muut siellä säilytyksessä olleet tavarat. Varastotilaa on jo myös alustavasti sommiteltu asiakastilaksi. Kun tila on saatu kokonaan muutettua kalusteiden avulla asiakastilaksi, tilalle pidetään avajaiset, johon kutsumme esimerkiksi kirjailijavieraan.

Toinen toimenpide on luoda hankkeen aikana ns. vuosikellomalli tapahtumille, joka jää elämään myös hankkeen jälkeen. Vuosikellomallin avulla voimme toteuttaa tiettyjä tapahtumia aina tiettynä aikana vuodessa. Kirjasto suunnittelee ja järjestää erilaisia tapahtumia, tarjoaa tilat eri toimijoille sekä mainostaa tapahtumia. Olemme suunnitelleet, että kirjastossa on tietty vakiopäivä kerran kuukaudessa, jolloin tapahtumia järjestetään. Näillä vakiopäivillä on jokin teema liittyen kuukauteen esim. tammikuussa teema voi olla liikunta, helmikuussa aiheena voi olla kirjallisuus (lainan päivä) jne.Olemme ideoineet, että hankkeen aikana kirjastossa voi nähdä ja kuulla esim. digineuvontaa erityisesti ikääntyvälle väestölle, elokuvanäytöksiä, yhteislaulua, porinapiirejä, kirjavinkkausta, pelitapahtumia, erilaisia työpajoja ja lukukoiratoimintaa. Vuorovaikutuksellisuutta saadaan aikaan myös siten, että asiakkaat voivat esimerkiksi esitellä omia harrastuksiaan ja opettaa toisiaan. Koska tarkoituksemme on tuoda esiin kirjaston palveluita, niin meidän täytyy myös jalkautua ihmisten pariin ja mennä sinne, missä ihmiset liikkuvat. Outokummussa järjestetään erilaisia tapahtumia, joihin kirjasto voi mennä mukaan. Tällä hetkellä meillä on jo hyvät keskusteluyhteydet kunnan kulttuuritoimijoihin sekä eri yhdistyksiin, joten hankkeen myötä, voimme syventää tuota yhteyttä.

Asiakkaita osallistetaan kirjaston arkeen erilaisilla asiakaskyselyillä ja asiakasraadeilla. Tarkoituksemme on siis selvittää, mitä erilaisia toimintoja asiakkaat toivoisivat kirjastolta ja uudelta tilalta. Kirjasto ottaa myös aktiivisesti yhteyttä eri järjestöihin ja yhdistyksiin tarjoten tiloja erilaisten toimintojen ja yhteistyön järjestämiseen. Hankkeen yhtenä toimenpiteenä on tehostaa kirjaston markkinointia ja viestintää sekä auttaa saamaan mukaan kirjastoa vähän käyttävät asiakkaat, koska kovin monikaan ei tunnu tietävän, mitä kaikkia mahdollisuuksia kirjasto tarjoaa. Tämänkin vuoksi jalkautuminen ihmisten pariin on tärkeää. Tehokkaalla ja oikein kohdennetulla markkinoinnilla ja viestinnällä, saamme viestimme kirjastosta matalankynnyksen kohtaamispaikkana perille asiakkaille.

Alustava aikataulu:
Touko-kesäkuu 2018
- nykytoiminnan kartoitus
Heinä-elokuu 2018
- syksyn 2018 toimintatapojen ja tapahtumien suunnittelu
- asiakasraadit
Syys-joulukuu
- asiakasraadit jatkuvat, lisänä asiakaskyselyt
- markkinointikartoitusta
- uuden tilan avajaiset
- yhteistyökumppaneiden etsintä ja yhteistyön juurruttaminen
- vuosikellomallin suunnittelua ja tapahtumien toteuttamista
tammikuu 2019:
- vuosikellomallin lopullinen kokoaminen

Aloituspäivämäärä : 
02/05/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€30 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€9 100
Budjetti euroissa yhteensä: 
€0
Haettu muu avustus: 
€39 100
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€17 000