Nähdään kirjastossa!
År 2018 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Joensuun seutukirjasto
Bibliotekets adress : 
Koskikatu 25, PL 114
80101
Ansvarsperson : 
Tanja Nyman
Telefonnummer : 
044 7559298
E-post : 
tanja.nyman@jns.fi
Projektets målsättning: 

Teema 2. Aktiivinen kansalaisuus, demokratia ja sananvapaus

Hankkeen tavoitteena on asukkaiden osallistaminen kirjaston toimintaan ja yhteiskunnallisen vuoropuhelun edistäminen. Tavoitteena on, että kirjasto on matalankynnyksen paikka, missä kuntalaiset voivat tavata toisiaan ja alueen toimijoita. Tavoitteena on kirjaston roolin vahvistaminen paikallisyhteisössä ja tehdä kirjasto entistä tutummaksi outokumpulaisille viestinnän ja markkinoinnin avulla. Tavoitteet saavutamme tilamuutoksen, vuosikellomallin, viestinnän ja markkinoinin avulla sekä jalkautumalla ihmisten luokse.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Hanketta arvioidaan vuosikellomallin juurtumisen kautta sekä yhteistyökumppaneiden sitoutumisasteen mukaan. Lisäksi hanketta arvioidaan tapahtumiin osallistuvien asiakkaiden osallistumismäärien mukaan ja asiakastyytyväisyyskyselyillä. 

Projektbeskrivning : 

Nähdään kirjastossa –hankkeen tavoitteeet toteutamme seuraavilla toimenpiteillä. Ensiksi toteutamme pienelle kirjastolle sopivan esiintymis- ja tapahtumaympäristöön. Tilamuutos toteutetaan purkamalla varasto ja ottamalla tila asiakkaiden käyttöön. Varaston aineisto on jo kokonaan käyty läpi ja samoin kuin muut siellä säilytyksessä olleet tavarat. Varastotilaa on jo myös alustavasti sommiteltu asiakastilaksi. Kun tila on saatu kokonaan muutettua kalusteiden avulla asiakastilaksi, tilalle pidetään avajaiset, johon kutsumme esimerkiksi kirjailijavieraan.

Toinen toimenpide on luoda hankkeen aikana ns. vuosikellomalli tapahtumille, joka jää elämään myös hankkeen jälkeen. Vuosikellomallin avulla voimme toteuttaa tiettyjä tapahtumia aina tiettynä aikana vuodessa. Kirjasto suunnittelee ja järjestää erilaisia tapahtumia, tarjoaa tilat eri toimijoille sekä mainostaa tapahtumia. Olemme suunnitelleet, että kirjastossa on tietty vakiopäivä kerran kuukaudessa, jolloin tapahtumia järjestetään. Näillä vakiopäivillä on jokin teema liittyen kuukauteen esim. tammikuussa teema voi olla liikunta, helmikuussa aiheena voi olla kirjallisuus (lainan päivä) jne.Olemme ideoineet, että hankkeen aikana kirjastossa voi nähdä ja kuulla esim. digineuvontaa erityisesti ikääntyvälle väestölle, elokuvanäytöksiä, yhteislaulua, porinapiirejä, kirjavinkkausta, pelitapahtumia, erilaisia työpajoja ja lukukoiratoimintaa. Vuorovaikutuksellisuutta saadaan aikaan myös siten, että asiakkaat voivat esimerkiksi esitellä omia harrastuksiaan ja opettaa toisiaan. Koska tarkoituksemme on tuoda esiin kirjaston palveluita, niin meidän täytyy myös jalkautua ihmisten pariin ja mennä sinne, missä ihmiset liikkuvat. Outokummussa järjestetään erilaisia tapahtumia, joihin kirjasto voi mennä mukaan. Tällä hetkellä meillä on jo hyvät keskusteluyhteydet kunnan kulttuuritoimijoihin sekä eri yhdistyksiin, joten hankkeen myötä, voimme syventää tuota yhteyttä.

Asiakkaita osallistetaan kirjaston arkeen erilaisilla asiakaskyselyillä ja asiakasraadeilla. Tarkoituksemme on siis selvittää, mitä erilaisia toimintoja asiakkaat toivoisivat kirjastolta ja uudelta tilalta. Kirjasto ottaa myös aktiivisesti yhteyttä eri järjestöihin ja yhdistyksiin tarjoten tiloja erilaisten toimintojen ja yhteistyön järjestämiseen. Hankkeen yhtenä toimenpiteenä on tehostaa kirjaston markkinointia ja viestintää sekä auttaa saamaan mukaan kirjastoa vähän käyttävät asiakkaat, koska kovin monikaan ei tunnu tietävän, mitä kaikkia mahdollisuuksia kirjasto tarjoaa. Tämänkin vuoksi jalkautuminen ihmisten pariin on tärkeää. Tehokkaalla ja oikein kohdennetulla markkinoinnilla ja viestinnällä, saamme viestimme kirjastosta matalankynnyksen kohtaamispaikkana perille asiakkaille.

Alustava aikataulu:
Touko-kesäkuu 2018
- nykytoiminnan kartoitus
Heinä-elokuu 2018
- syksyn 2018 toimintatapojen ja tapahtumien suunnittelu
- asiakasraadit
Syys-joulukuu
- asiakasraadit jatkuvat, lisänä asiakaskyselyt
- markkinointikartoitusta
- uuden tilan avajaiset
- yhteistyökumppaneiden etsintä ja yhteistyön juurruttaminen
- vuosikellomallin suunnittelua ja tapahtumien toteuttamista
tammikuu 2019:
- vuosikellomallin lopullinen kokoaminen

Projektet börjar : 
02/05/2018
Projektet avslutas : 
31/12/2019
 

Kommun

Landskap

InfluensområdeFinansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€30 000
Egen finansiering: 
€9 100
Budget sammanlagt: 
€0
Övriga understöd som ansökts: 
€39 100
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€17 000