Näkymätön näkyväksi
År 2017 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Joni Virtanen
Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
Isokatu 3
67100
Bibliotekets telefonnummer : 
040 806 5124
Bibliotekets e-postadress : 
kokkolan.kirjasto@kokkola.fi
ISIL-kod : 
FI-Klm
FO-nummer : 
0179377-8
Ansvarsperson : 
Susann Forsberg
Telefonnummer : 
044 7809 564
E-post : 
susann.forsberg@kokkola.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeen tarkoituksena on tuoda kirjastotilassa näkymättömiä e-aineistoja näkyväksi asiakkaille.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

E-aineiston käyttö ja latausmäärät. Celian verkkokuunteluasiakkaaksi rekisteröityjen määrä, toteutetut opastuskerrat. Lisätyn todellisuuden toteutukset.

Projektbeskrivning : 

Kokkolan kirjastossa on tarjolla useita e-aineistoja: Ellibs, Elib, ePress, Naxos ja Celian äänikirjapalvelu. Tämän hankkeen tarkoituksena on tuoda kirjastotilassa näkymättömiä kirjaston e-aineistoja näkyväksi asiakkaille. Kokkolan kirjastoissa on jo jonkin verran panostettu e-aineistojen näkyväksi tekemiseen, mutta niiden toteuttamisesta on puuttunut yhteinen linja. Eri puolella Suomea kirjastoissa on toteutettu erityylisiä e-aineistopisteitä tai e-kioskeja, ja tämän konseptin käyttöönottoon haemme nyt avustusta. Tavoitteena on selkeästi merkitty ja helppokäyttöinen piste e-lehtien lukemiseen, Naxos-kuunteluun ja e-kirjojen selaamiseen. E-piste kaikilla mausteilla rakennetaan pääkirjastoon, ja kevennetty versio neljään lähikirjastoon. Hankkeessa palkkaisimme myös palvelumuotoilijan, jonka tehtävä olisi e-pisteen visuaalisen ilmeen toteutus sekä kirjaston palvelutarjonnan visuaalisen ilmeen päivitys kirjastoissa tietyin palvelukokonaisuuksittain. Tässä yhteydessä olisi luontevaa myös tarkastella lisätyn todellisuuden käyttöönottoa ja sen tuottamista. Celian verkossa toimiva äänikirjapalvelu on nykyään yksi e-aineistoista ja kirjastotilassa näkymätön palvelumuoto. Celia on ilmoittanut, että se vähitellen luopuu cd-levyjen postituksesta asiakkaille kokonaan, ja verkkokuuntelua markkinoidaan korvaavana kuuntelumuotona. Hankkeen avulla palkkaisimme 3 kuukaudeksi Celia-oppaan, jonka tehtävänä olisi opastaa nykyiset cd-asiakkaat verkkokuuntelun maailmaan, opastus voisi tapahtua jopa asiakkaiden kotona. Celia-opas myös markkinoisi palvelua aktiivisesti uusien asiakkaiden saamiseksi palvelun piiriin. Celia-oppaan toimialue olisi koko Keski-Pohjanmaa. Muiden sähköisten palveluiden neuvonta, esimerkiksi henkilökohtainen neuvonta ajanvarauksella kirjastoissa, kuuluisi myös tämän hanketyöntekijän työnkuvaan. Toimintasuunnitelma 1. E-aineisto näkyväksi kirjastotilassa: E-pisteen/pisteiden luominen - digilehden lukemiseen soveltuva iso kosketusnäyttö - tablet-teline (sekä pöydällä sijaitseva että siirreltävä lattiateline) -kuulokkeet -sähköpistokkeiden lisääminen tarvittaessa 2. Palvelumuotoilu -palvelumuotoilijan palkkaaminen: tehtävänä e-aineiston ja kirjaston visuaalisen ilmeen päivitys palvelukokonaisuuksittain -lisätyn todellisuuden käyttöönotto: henkilökunnan koulutus lisätyn todellisuuden hyödyntämiseksi kirjastossa 3. Celian verkkokuuntelun markkinointi ja opastus / yleinen nettineuvonta senioreille -Celia-oppaan palkkaaminen 3 kuukaudeksi: kiertää yhdistyksissä, kirjastoissa ja asiakkaiden luona pitämässä ohjaustilaisuuksia - yleinen sähköisten palveluiden neuvonta lähinnä senioreille, esim. ajanvarauksella henkilökohtaista palvelua

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Hankkeen tarkoituksena oli tuoda kirjastotilassa näkymättömiä kirjaston e-aineistoja näkyväksi asiakkaille. Kokkolan kirjastoissa on jo jonkin verran panostettu e-aineistojen näkyväksi tekemiseen, mutta niiden toteuttamisesta on puuttunut yhteinen linja. Tavoitteena oli selkeästi merkitty ja helppokäyttöinen piste e-lehtien lukemiseen, Naxos-kuunteluun ja e-kirjojen selaamiseen.
Hankeavustuksen avulla pystyttiin rakentamaan e-pisteet pääkirjastoon sekä Lohtajan ja Kälviän lähikirjastoihin, joihin hankittiin helppokäyttöiset pöydällä sijaisevat kosketusnäytöt tietokoneineen, yhteensä 4 kpl.

Hankkeessa oli tarkoitus palkata myös palvelumuotoilijan ja Celia-oppaan, mutta näistä suunnitelmista luovuttiin. Kirjasto käytti e-pisteiden visuaalisen ilmeen toteutuksessa kirjasto.fi:n aineistoja.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Kirjaston e-piste avattiin vuoden 2017 lopussa, joten käyttökokemukset vielä vaikea arvioida. E-lehtiä luetaan kuitenkin ahkerasti ja käyttömäärät nousseet joka kuukausi. Kirjasto on vähentänyt paperisten sanomalehtien tilauksia ja ohjaa käyttäjiä e-aineistojen pariin.  Tarkoitus on että Koivuhaan ja Ullavan lähikirjastoihin hankitaan samalaiset koskeutusnäytöt kuin muihin lähikirjastoihin.

Kirjastot.fi:n materiaalipankin avulla markkinointi, tiedotus ja e-pisteen visuaalinen ilme oli helppo toteuttaa.

Projektet börjar : 
01/09/2017
Projektet avslutas : 
31/12/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€13 500
Egen finansiering: 
€3 300
Budget sammanlagt: 
€16 800
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€3 920
Egen finansiering: 
€420
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
0kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
0henkilö/person
Antalet evenemang: 
0kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
0henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€3 500

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017