Nällimukula löytää!
Vuoden 2012 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kurikan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Seurapuistikko 2
61300
Kirjaston puhelin : 
06-4513 635
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kurikka.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kurka
Y-tunnus : 
0209046-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Piia Isoaho
Puhelin : 
06-4513 639
Sähköposti : 
piia.isoaho@kurikka.fi
Kuvaus : 

Kouluille suunnattua, suunnitelmallista tiedonhakua tietyt luokka-asteet huomioon ottaen ei ole kirjastossa aiemmin toteutettu, ainoastaan satunnaisesti kirjavinkkauksen tai kirjastoon tutustumisen yhteydessä. Nällimukula* löytää!- hanke sisältää tiedonhallintataitojen kartuttamista ja koostamista kurikkalaisille lapsille ja nuorille verkko-opetusmateriaalin avulla.

Verkkotaidot ovat teknisesti lapsilla hyvät, mutta niitä jalostettaisiin ja petrattaisiin Nällimukula löytää!- hankkeella. Lasten ja nuorten tiedonhalua täydentääkseen kirjastossa olisi hyvä olla tiivis tiedonhakupaketti ala- ja yläluokille, josta voisi ammentaa ja ojentaa avun kirjastoon tutustumaan tulevalle luokalle. Paketti toteutettaisiin yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijan kanssa (projektityöntekijä), joka saisi itselleen samalla opinnäytetyön aiheesta. Kirjastolle tiedonhakupaketti tarkoittaisi verkkomateriaalia, jota voitaisiin opetuksellisesti toteuttaa lapsille ja nuorille eri tasoja käyttäen. Itse verkkoalusta hankitaan ostopalveluna, ja verkkomateriaali tuotetaan projektityöntekijän voimin. Kurikan koulujen ja kirjaston yhteistyöryhmä tukee hanketta.

Alaluokille räätälöidään Nällimukula löytää! -paketin alataso, yläluokille paketin laajempi kokonaisuus.
Pakettikokonaisuus sisältäisi mm. seuraavia osioita, luokka-aste huomioonottaen: luokitteluharjoituksia, kirjaston aineiston pää-ja alaluokkien harjoituksia, Krannit- aineistotietokantaan tutustumista harjoituksin, mm. musiikki- ja lehtitietokantoihin tutustumista, mediakasvatusta. Yksi olennaisista kysymyksistä olisikin opettaa varsinkin nuorille esitelmän tekijöille "pidempää pinnaa" verkkoaineistonhankinnassa, ja tässä tuleekin esille mediakritiikin osuus ja saadun tiedon oikeellisuuden todentaminen.

[*) nälli = nokkela, oivaltava, lähde: Kurikka-Suomi –sanakirja http://www.elisanet.fi/aantt/sanakirja.html]

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Kurikan kaupunginkirjaston tiedonhaun verkko-opetuspaketti lapsille ja nuorille

http://www.nällimukula.fi/

Anna Myllymäen opinnäytetyö (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma, 2012)

http://www.theseus.fi/handle/10024/51822

 

 

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kirjastossamme vierailee lukuisia oppilasryhmiä lukuvuosittain, joille idea räätälöidystä tiedonhakupaketista alkoi muotoutua pikkuhiljaa. Saimme projektityöntekijän käyttöömme 2 kuukaudeksi Seinäjoen ammattikorkeakoulusta, jonka kanssa päätimme laatia verkkosivut, otsikolla Nällimukula löytää! Suunnittelu lähti ajatuksesta saada yhteneväinen tieto- ja tiedonhakupaketti niin kolmas- kuin seiskaluokkalaisillekin, johtoajatuksena se että opettaja voisi poimia paketista sopivat teemat omalle luokalleen. Aloimme rakentaa "tiedon puuta", jonka kuudelta oksalta löytyivät osiot: 1. kirjasto ABC, (kirjaston säännöt, kirjastoluokitusta, hyllyopastusta) 2. tiedonhaku Kranneista (Krannit-tiedonhaun perusohjeistusta), 3. tiedonhaku Internetistä (tiedonlähteiden esittelyä), 4. tietokannat (esittely esimerkein) 5. apua, esitelmä!? (esitelmäntekijän ohjeistusta), 6. mikä media? (mediakasvatusta lapsille sekä aikuisille).

Teknisen ja visuaalisen toteuttamisen tekivät Mainostoimisto LR Mainos ja Mediatoimisto Juuri Seinäjoelta. Lopputuloksena pyrimme helppokäyttöisyyteen ja pirteään ulkoasuun. Toteutus toimi tältä osin täydellisesti.

Sivustomme on saanut hyvän ja kiinnostuneen vastaanoton: olemme esitelleet Nällimukulaa niin aikuisille kuin lapsillekin. Opettajat ja kirjastoammatillinen henkilöstö on antanut positiivista palautetta; lapset ovat pitäneet sivuilla seikkailevaa, kurikkalaista Hoksu-hirveä hauskana ja oivaltavana "maskottina". Luokkia kolmosista seiskoihin on tutustunut Nällimukulaan ja osa on tehnyt sivustolle räätälöityjä tehtäviä kirjastokäynnin yhteydessä. Tehtäväpaketti muokkautuu aina tarpeen mukaan; Krannit-hakua olemme eniten harjoitelleet sekä tiedonhalua Internetistä. Nämä kaksi osiota ovatkin olleet ne suosituimmat osa-alueet Nällimukulan opetuksessa. Lisäksi olemme järjestäneet mediakasvatuksen kannalta ajankohtaiset peli-illat Kurikan ja Jurvan kirjastoissa lapsille ja nuorille.

Jatkotoimenpiteet: 

Nällimukulan esittelyn ja käytön kautta kirjastonkäytön opetus on ollut tiiviimpää, kun on olemassa oma sivusto juuri meidän kirjastomme tarpeisiin. Kirjaston opetuskäyttöön on hankittu tablet-tietokoneita 10 kappaletta, joita jatkossa käytämme luokkien kirjastokäynneillä. Saumaton yhteistyö tekniikan ja kirjastonkäytön opetuksen kannalta on tulevaisuutta, johon olemme valmistautuneet ja luottavaisesti uskomme että Nällimukula-sivuston käyttö ja tunnettuvuus lisääntyy tulevaisuudessa.

 

 

Aloituspäivämäärä : 
31/03/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2012
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€11 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€14 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€12 150
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 150

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
10kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
59henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
2kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
40henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000